Fly

FAA-kompatibel

Samsvarer med FAA-krav for flyreiser* 
*RTCA/DO-160G del 21, kategori M.