src newsletter masthead template

La ikke dårlige netter ødelegge fine dager

Har du symptomer på søvnapné?

Hva er risikoen knyttet til ubehandlet søvnapné?

Søvnapné kan medføre alvorlig helserisiko på både kort og lang sikt hvis den ikke behandles, blant annet:

 

  • Høyt blodtrykk
  • Uregelmessig puls
  • Hjertesykdom/hjerteinfarkt
  • Slag
  • Type 2-diabetes
  • Ulykker knyttet til kjøring og jobb

 

Studier viser at risikoen for innblanding  i bilulykker øker med så mye som to til  tre ganger for bilister med søvnapne.

3x større

 

3 ganger større risiko for slag blant pasienter med moderat søvnapné som ikke behandles.


Goldstein et al, Guidelines for the Primary Prevention of Stroke. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke, Stroke, Dec 5, 2010.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.