1
Pleie

Rengjøre og vedlikeholde Philips-espressomaskinen

 

Nøkkelen til god kaffe og lang levetid for maskinen ligger i det gode vedlikeholdet av Philips-espressomaskinen. Her finner du den viktigste informasjonen om rengjøring og vedlikehold av maskinen.

Rengjøring av brygge-enheten

 

Ved å rengjøre espressomaskinen regelmessing hindrer du at kretsene tettes igjen av kafferester.


Ukentlig rengjøring:

Skyll med lunkent vann.

Månedlig rengjøring:

Fjern olje med Philips Saecos avfettingstablett, CA6704.

Smøre brygge-enheten på maskinen

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor

 

For at de mekaniske delene skal fortsette å bevege seg uten problemer, smører du bryggeenheten med HD5061-smøring.

 

Smøreintervaller:

  • Brygger du 1–5 kopper daglig, bør den smøres hver fjerde måned.
  • Brygger du 6–10 kopper daglig, bør den smøres hver andre måned.
  • Brygger du mer enn 10 kopper daglig, bør den smøres én gang i måneden.

Rengjøre kaffetrakten

 

Rengjør kaffetrakten slik at kaffen renner uhindret gjennom espressomaskinen.


Ukentlig rengjøring:

Rengjør kaffetrakten med skaftet på en skje fra oversiden via kammeret for den ferdigmalte kaffen. Dersom det ikke finnes et kammer for ferdigmalt kaffe, setter du skjeen inn fra undersiden.

Avkalke Philips maskinen

 

Espressomaskinen vil over tid begynne å bygge opp kalkavleiringer eller -belegg. Dette forekommer i alle de elektriske apparatene som bruker vann.


Avkalkingsintervaller:
Maskinen sier fra når det er på tide å avkalke. Bruk Philips Saeco-avkalkingsløsninger RI9111.

Rengjøre melke-karaffel og skummer


Rengjør melkekaraffel, den automatiske melkeskummeren og den klassiske melkeskummeren, slik at du alltid får hygienisk og skummende melkeskum.

 

Daglig rengjøring:

Utfør en hurtigrengjøring hver gang du har brygget melkebasert kaffe. Skyll de øverste delene av melkesystemet med lunkent vann.

Ukentlig rengjøring:

Demonter og rengjør alle delene i lunkent vann.

Månedlig rengjøring:

Unngå at melkekretsene tilstoppes ved å bruke Philips Saeco-rengjøringsmiddelet for melkekretser, CA6705 › .

Søk med navnet eller produktnummeret på Philips-espressomaskinen

Mer detaljert informasjon om hvordan du rengjør og vedlikeholder Philips-espressomaskinen er bare et par klikk unna.

Instruksjonsfilmer for rengjøring og vedlikehold

Skylle bryggeenheten

 

Skyll bryggeenheten ukentlig med lunkent vann. Følg de trinnvise instruksjonene i brukerhåndboken for den månedlige rengjøringen med Philips Saecos avfettingstablett, CA6704.

Smøre bryggeenheten

 

For at de mekaniske delene skal fortsette å bevege seg uten problemer, smører du bryggeenheten på espressomaskinen regelmessig.

Daglig rengjøring av den automatiske melkeskummeren

 

Kretsene i melkesystemet må skylles daglig ved at du setter melkerøret i en kanne med friskt vann og trykker på knappen for skumming av melk. Alle delene må demonteres og rengjøres ukentlig i lunkent vann. Rengjør månedlig med Philips Saeco rengjøringsmiddel for melkekretser, CA6705.

Ukentlig rengjøring av melkekolben.

 

Ta delene fra hverandre ukentlig for å rengjøre dem i lunkent vann.
 

Utfør en hurtigrengjøring hver gang du har brygget melkebasert kaffe. De øverste delene av melkesystemet skylles daglig med lunkent vann. Rengjør månedlig med Philips Saeco rengjøringsmiddel for melkekretser, CA6705. Følg de trinnvise instruksjonene i brukerhåndboken.

Ukentlig rengjøring av kaffetrakten

 

Rengjør kaffetrakten med skaftet på en skje fra oversiden via kammeret for den ferdigmalte kaffen. Dersom det ikke er et kammer for ferdigmalt kaffe, setter du inn skjeen fra undersiden.