Skylle bryggeenheten

 

Skyll bryggeenheten ukentlig med lunkent vann. Følg de trinnvise instruksjonene i brukerhåndboken for den månedlige rengjøringen med Philips Saecos avfettingstablett, CA6704.