Lumify

Spørsmål om Lumify?
Vi kan hjelpe deg.

 

Teknisk støtte: 47 800 84 080

Oppsett og konfigurasjon

1. Hvordan laster jeg ned Lumify-appen?

 

Du kan laste ned Lumify-appen fra Google Play-butikken på https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify.

 

2. Hvordan installerer jeg Lumify-appen?

 

Lumify installerer appen automatisk når du har lastet den ned til smartenheten fra Google Play. I sjeldne tilfeller kan sikkerhetsinnstillingene på enheten hindre Lumify i å installere. Hvis dette skjer, bør du kontrollere sikkerhetsinnstillingene på enheten eller kontakte den lokale IT-avdelingen for hjelp.

 

3. Kan jeg bruke Lumify-appen med ikke-Lumify-transdusere?

 

Nei. Lumify-appen fungerer bare med Lumify-transdusere. Hvis du kobler en ikke-Lumify-transduser til enheten, fungerer Lumify-appen bare i demomodus.

 

4. Hvordan vet jeg at en ny oppdatering for et Lumify-program er tilgjengelig?

 

Du kan konfigurere enheten til å oppdatere apper individuelt eller la dem oppdateres automatisk. Hvis den Lumify-kompatible enheten din er konfigurert til automatisk oppdatering av apper, oppdateres Lumify-appen automatisk når det finnes en oppdatering, med mindre oppdateringen omfatter en endring i tillatelsene. Hvis det er tilfellet, blir du bedt om å oppdatere Lumify-appen. Hvis enheten din er konfigurert til å oppdatere apper individuelt, kan du laste ned den nyeste Lumify-oppdateringen fra Google Play-butikken. Hvis du vil ha mer informasjon kan du søke etter «update apps» i hjelpefunksjonen i Google Play.

 

5. Kan jeg overføre Lumify-appen min til en ny enhet?

 

Ja. Last ned Lumify-appen til den nye enheten fra Google Play-butikken, og installer den. Koble til Lumify-transduseren, og følg de enkle instruksjonene for registrering. Lumify kan ikke overføre pasientdata mellom enheter. Du kan lagre pasientdata fra den forrige enheten på en delt nettverksplassering, en lokal lagringsenhet, på en DICOM-server eller på en ekstern lagringsenhet.

 

6. Kan jeg bruke hvilken som helst USB-kabel til å koble transduseren til enheten?

 

Nei. Lumify-transduseren et produkt av medisinsk grad og høy kvalitet og krever en spesialkabel som sikrer at du oppnår den aller beste ytelsen fra Lumify-systemet. Vi garanterer bare at Lumify-systemet yter i henhold til spesifikasjonene hvis du bruker den Philips-godkjente Lumify-kabelen sammen med transduseren.

 

7. Hva skjer hvis jeg bruker en smartenhet som ikke er oppført i listen over kompatible enheter?

 

Vi vil alltid ha en oppdatert liste over kompatible enheter på www.philips.com/lumify-compatible-devices. Alle enhetene i kompatibilitetslisten vår er grundig testet. Vi oppfordrer deg til å velge en enhet fra denne listen, slik at du er sikret full kompatibilitet.

 

8. Hvilke smartenheter er kompatible med Lumify?

 

En liste over enheter som Philips har testet og godkjent som fullt kompatible med Lumify-appen og -transduseren, finnes her: www.philips.com/lumify-compatible-devices.

 

9. Hvordan forsikrer jeg meg om at dataene jeg lagrer på den Lumify-kompatible enheten min, er sikre?

 

Operativsystemet Android og alle enhetsprodusenter har metoder for å sikre dataene på enheten din, f.eks. gjennom datakryptering og bruk av passord for tilgang. Vi anbefaler sterkt at du snakker med den lokale IT-sikkerhetsavdelingen for å sikre at enheten din oppfyller sikkerhetskravene som gjelder i bedriften din.

 

10. Er Lumify-produktet i samsvar med HIPAA?

 

Lumify-appen integreres med sikkerhetspolicyene dine og bruker de kommunikasjonsprotokollene som er konfigurert av institusjonen. Android-operativsystemet har beskyttelsesmekanismer, f.eks. passordbeskyttelse og kryptering. Android-operativsystemet har også industristandard mekanismer for å beskytte data under overføring, gjennom godkjenning og kryptering på foretaksnivå.

 

11. Hvordan registrerer jeg det nye Lumify-produktet mitt?

 

Du må ha internett-tilgang for å registrere Lumify. Koble først enheten til et trådløst lokalnett eller et mobilnett. Koble deretter Lumify-transduseren til enheten din. Følg deretter de trinnvise instruksjonene som vises i Lumify-appen.

 

12. Kan jeg koble Lumify-transduseren min til mer enn én enhet?

 

Ja. Du kan bruke en Lumify-transduser på så mange enheter som du ønsker. Du må registrere transduseren første gang du kobler den til en ny enhet. Etter den innledende registreringen kan du bruke transduseren uten å registrere den på nytt.

 

13. Hvorfor finner jeg ikke Lumify-appen i Google Play-butikken?

 

Hvis du ikke finner Lumify-appen i Google Play-butikken, bør du kontrollere om enheten din og Android-operativsystemet oppfyller systemkravene til Lumify, og at du besøker Google Play-butikken fra et land der Lumify er tilgjengelig.

 

14. Hvordan konfigurerer jeg nettbrettet mitt for nettverkstilkobling?

 

Se dokumentasjonen som fulgte med enheten, for instruksjoner for å konfigurere enheten for tilkobling til et trådløst lokalnett eller mobilnett.

 

15. Hvordan overfører jeg bilder fra enheten min til en ekstern lagringsplass?

 

Du kan eksportere undersøkelser og bilder til DICOM PACS, til et delt nettverk eller en lokal lagringsenhet. Du kan også sende bilder per e-post. Støttede e-post programmer omfatter Gmail, K-9 Mail, Yahoo, Outlook og Inbox. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for Lumify, på www.philips.com/lumify-manual.

 

16. Hvordan sletter jeg all pasientinformasjon fra enheten min?

 

For å slette pasientinformasjon fra Lumify velger du Settings (Innstillinger). Deretter velger du Reset Database (Tilbakestill database) i pasientdatabasen. Hvis du vil slette alle data fra enheten, tilbakestiller du enheten. Se dokumentasjonen som fulgte enheten.

 

17. Går det greit at jeg oppdaterer operativsystemet på enheten min?

 

Ja. Philips utfører kompatibilitetstester for Lumify-appen når det kommer en ny versjon av operativsystemet.

 

18. Hva bør jeg bruke til å rengjøre Lumify-transduseren?

 

Brukerhåndboken for Lumify inneholder en liste over godkjente rengjørings- og desinfeksjonsløsninger.

 

19. Hvordan kan jeg rengjøre og desinfisere enheten som jeg bruker Lumify-appen på?

 

Det er ditt ansvar å sørge for tilstrekkelig rengjøring og desinfeksjon av enheten din i samsvar med instruksjonene fra produsenten av enheten og reglene til institusjonen din for rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen som fulgte med enheten, og institusjonens retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr.

 

20. Hvor stor er Lumify-appen?

 

Lumify-appen er svært liten – ca. 30 MB, altså mindre enn en MP3-sang.

 

21. Kan jeg koble Lumify til en ekstern skjerm?

 

Ja. Du kan projisere skjermen til Android-enheten på en ekstern skjerm via en Chromecast-enhet. Du finner mer informasjon om dette på https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=en

 

22. Finnes det en måte å omgå innstillingene for hvilemodus i Android på og sørge for at enheten er på så lenge Lumify-appen er aktiv?

 

Det finnes en Android-app som heter Stay Alive, som gjør akkurat dette: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=en

 

23. Støtter Lumify WPA-Enterprise-sikkerhet for trådløse nett?

 

Kompatible Android-enheter støtter eksisterende Wi-Fi-sikkerhetsprotokoller, inkludert sikkerhetssertifikater. Listen over kompatible enheter finnes på www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices.

 

24. Kan jeg flytte fokussonen ved å trykke på skjermen og dra?

 

Nei. Lumify justerer automatisk antallet og posisjonen til fokussoner basert på forhåndsinnstilte applikasjoner, fargeboksposisjon og dybde. 

 

25. Hvor finner jeg informasjon om å rengjøre transduseren?

 

Se delen om vedlikehold og behandling av transduseren i brukerhåndboken for Lumify angående metoder for vedlikehold av transduseren og for en liste over godkjente rengjørings- og desinfeksjonsløsninger.

 

26. Har Lumify Autoscan (Automatisk skanning)?

 

Ja. Autoscan (Automatisk skanning), også kalt Autogain (Automatisk forsterkning) eller Live iScan, justerer forsterkning av hver linje i hvert bilde i sanntid og sikrer at den totale lysstyrken til bildet opprettholdes. Med Autoscan (Automatisk skanning) trenger du ikke å justere TGC (Time Gain Compensation – kompensasjon for tidsforsterkning).

 

27. Kan jeg eksportere bilder i PC-format fra Lumify?

 

Ja. Du kan sende undersøkelsen med bildene i PC-format per e-post eller eksportere bildene til en lokal katalog, der du kan hente dem på datamaskinen. Se brukerhåndboken for Lumify hvis du vil ha mer informasjon.

 

28. Kan jeg eksportere bilder i DICOM-format fra Lumify?

 

Ja. Du kan konfigurere en DICOM-destinasjon og eksportere til et DICOM PACS-system. IT-avdelingen din kan gi deg nettverksinformasjonen du trenger for å konfigurere DICOM-destinasjonen. Se brukerhåndboken for Lumify hvis du vil ha mer informasjon.

 

29. Hvordan konfigurerer jeg Lumify for nettverkstilkobling?

 

Se brukerhåndboken for Lumify-ultralydsystemet for informasjon om å konfigurere enheten din for trådløst nettverk: www.philips.com/lumify-manual.

 

30. Hvorfor kan jeg ikke eksportere undersøkelser til et DICOM PACS-system?

 

Prøv disse tipsene om feilsøking:
• Forsikre deg om at enheten har konstant forbindelse med det trådløse lokalnettet eller mobilnettet. Se dokumentasjonen som fulgte med enheten din, for informasjon om å konfigurere enheten for trådløst lokalnett eller mobilnett.
• Test tilkoblingen til DICOM PACS-systemet: Velg eksportdestinasjonen, og trykk på Test. Se brukerhåndboken for Lumify hvis du vil ha mer informasjon.
• Snakk med nettverksadministratoren for å forsikre deg om at Lumify-innstillingene for DICOM-destinasjon er riktige. Se brukerhåndboken for Lumify hvis du vil ha mer informasjon.

 

31. Hvordan tar jeg et bilde i M-modus?

 

For å ta et bilde i M-modus fryser du bildet med ønsket M-moduskurve og lagrer bildet. Bildet legges til i pasientjournalen slik du ser det på skjermen.

Feilsøking

1. Lumify-registreringsprosessen mislyktes. Hva gjør jeg?

 

Kontroller først at enheten din er oppført i listen over kompatible enheter: www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices

 

Forsikre deg deretter om at transduseren er koblet til enheten din, og at enheten er koblet til et trådløst lokalnett eller mobilnett under hele registreringsprosessen. Registreringen kan mislykkes hvis enheten mister forbindelsen. I så fall kobler du fra transduseren, gjenoppretter tilkoblingen og kobler til transduseren igjen.

 

2. Må jeg koble til et trådløst nettverk for å skanne med Lumify?

 

Nei. Når du har registrert Lumify, trenger den ikke tilkobling til et trådløst lokalnett eller mobilnett for å fungere. Philips anbefaler at du jevnlig har tilkobling til et trådløst lokalnett eller mobilnett for å få størst mulig nytte av Lumify-tjenesten.

 

3. Hvorfor er det ikke noe informasjon i DICOM-loggene?

 

Du må aktivere DICOM-logging for at Lumify skal logge data. Se brukerhåndboken for Lumify hvis du vil ha mer informasjon.

 

4. Hvor finner jeg DICOM-samsvarserklæringen for Lumify?

 

Gå til http://www.usa.philips.com/healthcare/resources/support-documentation/dicom-ultrasound, og klikk på Lumify.

 

5. Hvordan finner jeg serie-ID-en til transduseren min?

 

Den sekssifrede, alfanumeriske serie-ID-en finnes på siden av transduseren. Du kan også finne den ved å koble transduseren til enheten din og starte Lumify: Trykk på About (Om) på sidemenyen – da vises den sekssifrede, alfanumeriske serie-ID-en.

 

6. Kan jeg slette en server for arbeidsliste fra Lumify?

 

Ja. Se brukerhåndboken for Lumify hvis du vil ha mer informasjon.

 

7. Hva betyr en rød X eller en grønn hake ved eksportdestinasjonen min?

 

En rød X angir at Lumify ikke kan koble til eksportdestinasjonen. En grønn hake angir vellykket tilkobling til eksportdestinasjonen.

 

8. Hvordan kan jeg få teknisk brukerstøtte?

 

Se brukerdokumentasjonen for Lumify, eller les disse listene over vanlige spørsmål for å se om de besvarer spørsmålet ditt.

For ytterligere teknisk assistanse er det to måter å kontakte teknisk brukerstøtte på:

  • Ring 47 800 84 080, og velg alternativ 1 for å komme i kontakt med en representant for Philips-brukerstøtte. Representanten vil ta imot informasjonen din og sette deg i kontakt med en ekstern servicetekniker for feilsøking av problemet ditt.
  • Ring 47 800 84 080, og velg alternativ 3. Velg deretter alternativ 1 ved neste melding for å komme i kontakt med en representant for Philips-brukerstøtte. Representanten vil ta imot informasjonen din og sette deg i kontakt med en ekstern servicetekniker for feilsøking av problemet ditt.

 

9. Hva kan jeg gjøre hvis enheten min ikke lenger gjenkjenner Lumify-transduserne?

 

Prøv disse tipsene om feilsøking:

  • Forsikre deg om at transduserens USB-kontakt er koblet riktig til enheten din.
  • Start enheten på nytt, og følg feilsøkingstipsene i delen om systemvedlikehold i brukerhåndboken for Lumify.
  • Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte teknisk brukerstøtte. Det er to måter å kontakte teknisk brukerstøtte på:
    • Ring 47 800 84 080, og velg alternativ 1 for å komme i kontakt med en representant for Philips-brukerstøtte. Representanten vil ta imot informasjonen din og sette deg i kontakt med en ekstern servicetekniker for feilsøking av problemet ditt.
    • Ring 47 800 84 080, og velg alternativ 3 og deretter alternativ 1 for å komme i kontakt med en representant for Philips-brukerstøtte. Representanten vil ta imot informasjonen din og sette deg i kontakt med en ekstern servicetekniker for feilsøking av problemet ditt.

 

10. Hvorfor får jeg meldingen Unsupported transducer (Transduseren støttes ikke) når jeg kobler til en S4-1-transduser?

 

S4-1 krever versjon 1.6 av Lumify-appen. Kontroller appversjonen ved å
gå til Lumify – Settings (Innstillinger) -> menyen About (Om).

Hvis du har appversjon 1.2 eller eldre, kan du gå til Google Playstore for å oppgradere til 1.6.

Hvis du har appversjon 1.6, kan du kontakte Philips’ brukerstøtte for Lumify på 47 800 84 080.

Produkttilbud

1. Vil dere tilføye flere moduser, f.eks. PW-doppler?

 

Lumify-teamet jobber kontinuerlig med å forbedre Lumify, inkludert å legge til nye transdusere, funksjoner og tjenester.

 

2. Hvordan er Lumify sin bildekvalitet sammenlignet med andre systemer?

 

Lumify-appen gir en avbildningsytelse på høyde med større systemer, uten noen reduksjon i dybdepenetrasjon eller vevsoppløsning.

 

3. Hvor lenge kan en økt med Lumify-systemet vare?

 

Skannetider avhenger av enheten din, men generelt kan du skanne i to til fire timer. For anslått skannetid til sammenlignbare enheter, se http://www.philips.com/lumify-compatible-devices.

 

4. Hvor mye lagringsplass krever Lumify?

 

Lumify-appen krever ca. 50 MB lagringsplass i tillegg til plass til pasientdata.

 

5. Hvor slitesterk er Lumify-transduseren?

 

Vi har utviklet og testet Lumify-transduserserien for at den skal oppfylle de strenge pålitelighetskravene til det mobile ultralydmarkedet, og for at transduserne dine skal tåle slitasjen og påvirkningen de blir utsatt for i det mobile ultralydmiljøet.

 

 

6. Hva slags opplæring tilbys det for Lumify?

 

Lumify er intuitivt og krever ikke omfattende opplæring for bruk. Philips tilbyr utvalgte, gratis opplæringsressurser på brukerstedet og mer omfattende opplæring mot kursavgift. Alle opplæringressurser og -tilbud er oppført på de følgende nettstedene: 

www.philips.com/CCEMeducation

www.philips.com/RAPMeducation

http://www.usa.philips.com/healthcare/education-resources/education-training

 

7. Hvor høy kapasitet for bildelagring har Lumify?

 

En vanlig ultralydundersøkelse med noen stillbilder bruker bare ca. 10 MB lagringsplass. Undersøkelser med noen få loops på tre sekunder bruker ca. 50 MB. Du kan lagre hundrevis av undersøkelser på hvilken som helst enhet som Lumify-systemet er kompatibelt med (www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices). Den faktiske lagringskapasiteten avhenger av flere faktorer, for eksempel hvor mye innhold som er lagret på enheten din.

 

8. Støtter Lumify Windows-enheter, f.eks. Surface-nettbrettet?

 

For øyeblikket støtter Lumify bare Android-enheter. Vi utforsker kontinuerlig muligheter for å utvide støtten til alle plattformer.

 

9. Omfatter Lumify-pasientinformasjonen tilgangsnumre?

 

Ja, skjemaet Patient Info (Pasientinformasjon) inneholder feltet Accession Number (Tilgangsnummer). Det kan også hentes med funksjonen Modality Worklist (Arbeidsliste)

 

10. Kan jeg bruke Lumify til pediatrisk bruk?

 

Ja. Pediatrisk avbildning er indikert for bruk.

 

11. Kan jeg justere nærfelts- eller fjernfeltsforsterkning med Lumify?

 

Du kan justere den totale forsterkningen med Lumify, og AutoSCAN (kontinuerlig iSCAN-optimalisering) er alltid på, slik at bildeforsterkningen er uniform fra overflaten og ned i dypet.

 

12. Er loop-opptak prospektivt eller retrospektivt?

 

Lumify tar opp loops (lengde 3–10 sekunder) prospektivt. Lumify starter opptak når du trykker på Save Loop (Lagre loop), og fortsetter å ta opp til du trykker på Stop (Stopp), eller til maksimal opptakstid er utløpt.

 

13. Fungerer Lumify med Samsung-telefoner (S4, S5, S6, S6 Edge)?

 

Philips anbefaler at du bruker en enhet som er oppført i listen over kompatible smartenheter: http://www.philips.com/lumify-compatible-devices

 

14. Omfatter Lumify XRes?

 

Ja. XRes, den nyeste generasjonen bildebehandling, øker bildeoppløsningen og gjør det enklere å visualisere strukturer. Philips optimaliserer XRes for hvert kliniske program.

 

15. Omfatter Lumify vevsharmonisk avbildning (THI – Tissue Harmonic Imaging)?

 

Ja. Lumify bruker THI basert på det kliniske programmet. På C5-2-transduseren bruker for eksempel både galleblære- og OB/GYN-programmet THI.

 

16. Omfatter Lumify SonoCT?

 

Ja. SonoCT, også kalt spatial compounding (romlig kompoundering) eller multibeam (multistråle), er aktiv på L12-4- og C5-2-transduserne for alle programmer unntatt Lung (Lunge).

 

17. Vil jeg få dekket undersøkelser utført med Lumify?

 

Lumify er en medisinsk enhet som må forordnes for kjøp av leger eller leverandører av helsetjenester som sysselsetter leger.


Ultralydundersøkelser som utføres med et ultramobilt eller håndholdt ultralydsystem, rapporteres med de samme ultralydkodene som for stasjonerte ultralydsystemer, forutsatt at de vanlige kravene er oppfylt. Alle ultralydundersøkelser må oppfylle kravene til medisinsk nødvendighet som er angitt av den som betaler for undersøkelsene, må oppfylle kravene til fullstendighet for koden som velges, og må dokumenteres i pasientjournalen, uavhengig av hvilket ultralydutstyr som brukes.

 

18. Støtter Lumify DICOM-arbeidsliste (MWL – Modality Worklist)? Hvordan konfigurerer jeg en server for arbeidslisten?

 

Ja, du kan konfigurere og spørre en DICOM MWL-server. Se brukerhåndboken for Lumify hvis du vil ha mer informasjon.

 

19. Kan jeg opprette en midlertidig ID når jeg starter en undersøkelse? Kan jeg i så fall endre den med pasientinformasjon senere?

 

Ja. Trykk på Scan (Skann) i skjermbildet Scan/Create Patient (Skann/opprett pasient) for å starte skanning uten å angi pasientinformasjon. Du kan endre pasientdata når som helst før du avslutter undersøkelsen.

 

20. Er fargemodus tilgjengelig?

 

Ja. Det er to fargemoduser: Fast Flow (høy fargeskala for arteriell flow) og Slow Flow (lav fargeskala for venøs flow).

 

21. Kan jeg skanne eller gjennomgå bilder i fullskjermmodus?

 

Ja. For å vise et bilde i fullskjermmodus trykker du på ikonet [[full-screen view]] (fullskjermvisning) nederst til høyre på bildet. For å gå tilbake til vanlig visning trykker du på ikonet [[return to normal view]] (tilbake til vanlig visning).

 

22. Hvilke strekkodeformater støtter Lumify?

 

Se brukerhåndboken for Lumify for en fullstendig liste over støttede formater og instruksjoner for konfigurering av strekkodeleseren.

 

23. Hvilke transdusere er M-modus tilgjengelig på?

 

M-modus er tilgjengelig på transduserne S4-1, C5-2 og L12-4.

 

24. Kan jeg bruke Lumify utenfor sykehuset?

 

Lumify er et mobilt ultralydsystem beregnet på bruk i miljøer der det leveres helsetjenester av profesjonelle helsearbeidere. Slik miljøer kan være hjemmemiljøer, sykehusmiljøer, legekontorer og transportmiljøer / miljøer med paramedisinsk personell.

 

25. Hva er inkludert i kjøpet av Lumify?

 

Når du kjøper Lumify direkte, får du Lumify-transduseren/-transduserne, Lumify-appen, programvareoppdateringer og en produsentgaranti. Kjøpet inkluderer også en bæreveske til enheten og transduseren.

VIKTIG: Kjøpet ditt inkluderer ikke en kompatibel smartenhet.

 

26. Hvilke betalingsmetoder kan jeg bruke for direktekjøpet mitt av Lumify?

 

Du kan betale for Lumify med et kredittkort, eller Philips kan fakturere deg mot en innkjøpsordre.

 

27. Hvor lang tid går det før jeg mottar Lumify-transduseren jeg har kjøpt?

 

Lumify-transduseren/-transduserne ankommer normalt innen to uker etter bestilling, men faktisk leveringstid avhenger av produkttilgjengelighet. Store bestillinger kan ta lengre tid. Ring (844) 695-8643 hvis du har spørsmål om bestillingen din.

 

28. Hvilken type garanti får jeg med Lumify-løsningen?

 

Lumify-kjøpet ditt dekkes av en femårig, grunnleggende garanti som omfatter tilgang til kundestøttedelen i Lumify-portalen vår, tilgang til kundestøttespesialistene våre for ekstern kundestøtte og dekning av produksjonsfeil på Lumify-transduseren/-transduserne. Se www.lumify.philips.com/web/support. Det kan kjøpes utvidet dekning gjennom vårt Xtend Premium-tilbud, som gir deg beskyttelse mot tilfeldig skade.

 

29. Hvilken tilleggsdekning er tilgjengelig for den innkjøpte Lumify-løsningen?

 

Philips tilbyr Xtend Premium, en servicekontrakt som gir ekstra dekning for det innkjøpte Lumify-systemet. Se vilkårene og betingelsene for mer informasjon om Xtend Premium. http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.

 

30. Hva er vilkårene og betingelsene for Lumify-garantien?

 

Vilkår og betingelser for Lumify-garanti: http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.

 

31. Hva er vilkårene og betingelsene for Lumify-servicekontrakten, Xtend Premium, som kan kjøpes i tillegg?

 

Xtend Premium gir dekning mot tilfeldig skade på Lumify-transdusere kjøpt av kunden, i perioden som er oppgitt i anbudet. Kunden har rett til utskifting av en tilfeldig skadet transduser (opptil én per år). Xtend Premium er ment som et supplement til den vanlige garantien på en innkjøpt Lumify-transduser. Den dekker ikke utskifting av tapte eller stjålne transdusere. Vilkårene og betingelsene for Philips’ serviceavtale gjelder. Xtend Premium-tilbud http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.

 

32. Hvordan kan jeg oppheve kjøpet mitt av Lumify?

 

Etter kjøp av Lumify kan ikke produktet returneres eller kjøpet oppheves, noe villkårene og betingelsene for kjøpet angir.

 

33. Finnes det en måte for å tilbakestille bildeinstillingene til standard forsterkning/dybde? For eksempel en tilbakestillingsknapp?

 

Du kan enkelt tilbakestille bildeinstillingene til standardverdien ved å tilbakestille forhåndsinnstillingen. Det gjenoppretter dybde/forsterkninger/innstillinger til de optimale standardinnstillingene.

Telefonikon

Kontakt oss

Teknisk støtte: 47 800 84 080

Kjøp Lumify – bærbar ultralyd

Enestående bildekvalitet, bemerkelsesverdig holdbarhet, fornuftig pris – gir flere tilgang til ultralyd av kvalitet.

Ring 47-800-84-080 eller kontakt oss via mail hvis du ønsker å vite mer om Lumify:

Lumify-app

Transdusersammenligning

S4-1
S4-1
Bredbånds sektormatrise-
transduser
L12-4
L12-4
Lineær matrise-
transduser
C5-2
C5-2
Bredbånds kurvet matrise
transduser
Programmer
Abdomen, Echo (Ekko), FAST, Lung (Lunge), OB/GYN
Lung (Lunge), MSK, Soft Tissue (Bløtvev), Superficial (Overfladisk), Vascular (Vaskulær)
Abdomen, Gallbladder (Galleblære), Lung (Lunge), OB/GYN
Båndbredde
4–1 MHz
12–4 MHz
5-2 MHz
Visningsfelt
90°
34,5 mm
67,3°
Fotavtrykk
20,2 mm
34 mm
50 mm (ROC)
Skannedybde
Opptil 24 cm
Opptil 12 cm
Opptil 30 cm
Bildefunksjoner
2D, fargedoppler, M-modus, avansert XRES og multivariabel harmonisk avbildning
2D, styrbar fargedoppler, M-modus, avansert XRES og multivariabel harmonisk avbildning, SonoCT
2D, fargedoppler, M-modus, avansert XRES og multivariabel harmonisk avbildning, SonoCT

Kontakt

Kontaktinformasjon

* Dette feltet er obligatorisk
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Forrige
Ved å spesifisere hvorfor du kontakter oss vil vi kunne yte en bedre service.
*
*
Forrige