1
Feilsøking

Kvernen er i drift, men maskinen dispenserer bare vann og/eller maler ingen bønner.

Kaffetrakten er blokkert av malt kaffe.
Slik fjerner du blokkeringen i kaffetrakten:
• Ta ut bryggeenheten og rengjør kaffetrakten med skaftet på en skje.
• Hvis det ikke er noen trakt for ferdigmalt kaffe, setter du skaftet på skjeen inn i kaffetrakten fra undersiden.
• Hvis du har en Moltio- eller GranBaristo-maskin med avtakbar beholder for bønner, fjerner du beholderen og tar den fra hverandre. Fjern alle bønnene som sitter fast i de to adskilte delene.

Slik fjerner du blokkeringen i kaffetrakten

Feilkode 1, 3, 4, 5 eller 14 vises i displayet.

Når feilkodene 1, 3, 4, 5 eller 14 vises på displayet, sjekker du løsningene nedenfor.
Hvis det vises noen andre koder, anbefaler vi deg å kontakte forbrukerstøttesenteret vårt for å få hjelp.

E01
Kaffetrakten er blokkert av malt kaffe.
Slik fjerner du blokkeringen i kaffetrakten:
• Ta ut bryggeenheten og rengjør kaffetrakten med skaftet på en skje.
• Hvis det ikke er noen trakt for ferdigmalt kaffe, setter du skaftet på skjeen inn i kaffetrakten fra undersiden.

Slik fjerner du blokkeringen i kaffetrakten

E03
Bryggeenheten er tilstoppet eller er ikke godt nok smurt.
• Skyll bryggeenheten med friskt vann. Vær spesielt oppmerksom på filteret.
• Smør bryggeenheten som beskrevet i delen om rengjøring og vedlikehold.

 

E04:
Bryggeenheten er tilstoppet, dårlig smurt eller ikke låst i posisjon.
• Skyll bryggeenheten med friskt vann. Vær spesielt oppmerksom på filteret.
• Smør bryggeenheten som beskrevet i delen om rengjøring og vedlikehold.
• Sett bryggeenheten på plass igjen og pass på at den låses på plass. Du vil høre en dempet klikkelyd når den er settes inn på rett måte.
• Slå maskinen av og på igjen.

 

E05:
Ettersom det kan være flere årsaker, kan du kontakte forbrukerstøttesenteret vårt for å få hjelp.

 

E14
Maskinen er overopphetet.
• Slå av maskinen og vent i 60 minutter.

Slik skyller du bryggeenheten

Slik smører du bryggeenheten

Det dispenseres bare noen få dråper kaffe.

Dersom bare noen få dråper kaffe blir dispensert, kan det være mange forskjellige årsaker og løsninger.

 

 1. Bryggeenheten er tilstoppet eller er ikke godt nok smurt.
  • Skyll bryggeenheten med friskt vann. Vær spesielt oppmerksom på filteret.
  • Smør bryggeenheten som beskrevet i delen om rengjøring og vedlikehold.

 2. Kaffetuten er tilstoppet.
  • Rengjør kaffetuten med en nål.

 3. Vannfilteret (f.eks. AquaClean/Brita) er ikke klargjort på riktig måte, eller det er tilstoppet.
  • Fjern filteret fra vannbeholderen og legg det opp ned i vann.
  • Bytt ut filteret og dispenser 2–3 kopper med varmt vann.
  • Hvis problemet vedvarer, lager du kaffe uten å bruke filteret. Virker det, vet du at filteret er tilstoppet og må skiftes ut.

 4. Maskinen må avkalkes.
  • Avkalk maskinen med et avkalkingsmiddel fra Philips/Saeco.

Slik skyller du bryggeenheten

Slik smører du bryggeenheten

Kaffemaskinen brygger utvannet kaffe.

Hvis kaffen er utvannet, kan det være forskjellige årsaker og løsninger.

 

 1. Ved førstegangsbruk:
  • Saecos tilpasningssystem justeres fortsatt. Brygg noen flere kopper kaffe.

 2. Bryggeenheten er tilstoppet av skitt eller er dårlig smurt.
  • Skyll bryggeenheten med rent vann, spesielt filteret på bryggeenheten.
  • Smør bryggeenheten som beskrevet i kapitlet Rengjøring og vedlikehold.

 3. Kaffetrakten er blokkert av malt kaffe. Fjern blokkeringen av kaffetrakten.
  • Ta ut bryggeenheten og rengjør kaffetrakten med skaftet på en skje.
  • Hvis det ikke er noen trakt for ferdigmalt kaffe, setter du skaftet på skjeen inn i kaffetrakten.

Slik skyller du bryggeenheten

Slik smører du bryggeenheten

Slik fjerner du blokkeringen i kaffetrakten

Meldingen for å tømme kaffegrutbeholderen forsvinner ikke.

Hvis kaffegrutbeholderen tømmes mens maskinen er slått av, tilbakestilles ikke kaffesyklustelleren, og meldingen som varsler om at kaffegrutbeholderen må tømmes, vil ikke forsvinne.

Slik får du meldingen til å forsvinne:
• Ta ut kaffegrutbeholderen mens maskinen er slått på, vent i minst fem sekunder og sett den inn igjen.

Jeg klarer ikke å sette inn bryggeenheten.

Hvis du ikke klarer å sette inn bryggeenheten, er det fordi maskinen og bryggeenheten ikke står i nøytral posisjon.

Følg trinnene nedenfor for å sette maskinen og bryggeenheten i den nøytrale posisjonen:
1. Sett inn kaffegrutbeholderen og dryppebrettet. Lukk servicedøren uten at bryggeenheten er satt inn.
2. Slå av maskinen. Vent til den er helt avslått og ikke lager noen lyder (det kan ta opptil 15–20 sekunder).
3. Slå maskinen på igjen. Vent igjen til den er helt slått på og ikke lager noen lyd.
4. Sett bryggeenheten i nøytral posisjon. Se filmen nedenfor for instruksjoner.
5. Ta ut kaffegrutbeholderen og dryppebrettet. Åpne servicedøren og sett inn bryggeenheten.

Jeg klarer ikke å ta ut bryggeenheten.

Hvis du ikke klarer å ta ut bryggeenheten, er det fordi maskinen ikke står i nøytral posisjon.

 

Følg trinnene nedenfor for å ta ut bryggeenheten.
1. Sett kaffegrutbeholderen og dryppebrettet tilbake på plass og lukk servicedøren.
2. Slå av maskinen. Vent til den er helt avslått og ikke lager noen lyder (det kan ta opptil 15–20 sekunder).
3. Slå maskinen på igjen. Vent igjen til den er helt slått på og ikke lager noen lyd.
4. Ta ut kaffegrutbeholderen og dryppebrettet. Åpne servicedøren og ta ut bryggeenheten.

Du må aldri fjerne bryggeenheten under avkalkingen. Fullfør alltid avkalkingsprosessen først.

Avkalkingslampen slukkes ikke etter avkalkingen.

Hvis avkalkingslampen fortsatt er tent, er det sannsynligvis fordi maskinen ikke ble skylt med tilstrekkelig mengde vann etter at avkalkingssyklusen ble fullført.
Fyll nok en beholder med vann og skyll maskinen igjen.

Hvis du har stoppet avkalkingen ved å slå av maskinen og ikke vet hvordan du skal fortsette, kan du kontakte forbrukerstøttesenteret for å få hjelp.

Jeg forstår ikke hva lyssignalene på espressomaskinen betyr.

Lampene på espressomaskinen gir deg informasjon om hva du må gjøre og om hva som er status for maskinen.

Brukerhåndboken inneholder et eget kapittel om hva lampene betyr. Bruk søkefunksjonen nedenfor for å finne og laste ned den aktuelle brukerhåndboken for Philips- eller Saeco-espressomaskinen.

Merk: Hvis alle lysene blinker samtidig, bør du kontakte forbrukerstøttesenteret vårt for å få hjelp.

Jeg ser vann under maskinen.

Dryppebrettet er sannsynligvis fullt, og vannet flyter over.
Tøm dryppebrettet jevnlig. Indikatoren for fullt dryppebrett informerer deg om når du skal gjøre det.

Hvorfor skummer ikke melkekolben melken?

Hvis melkekolben ikke skummer melken, kan det være forskjellige årsaker og løsninger.

1. Delene i melkekolben er skitne.

 • Ta av alle delene og rengjør dem med varmt vann / oppvaskmiddel.


2. Dispenseringstuten på melkekolben er ikke helt trukket ut.
• Se etter at den er helt trukket ut.

3. Melkerøret er ikke koplet ordentlig til skummeelementet.
• Fest melkerøret ordentlig til skummeelementet.

4. Du bruker ikke den riktige melketypen.

 • Lettmelk, helmelk, soyamelk og laktosefri melk er testet og gir dokumentert godt skum.

Slik rengjør du melkekolben

Søk med navnet eller produktnummeret på Saeco- Philips-espressomaskinen

Mer detaljert informasjon om hvordan du løser feilsøkingen av Saeco- og Philips-espressomaskinen er bare et par klikk unna.