1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Hvordan kan jeg feilsøke min nye Philips Espresso-maskin?


  Nedenfor finner du et utvalg av de mest vanlige spørsmålene. Alle løsninger og støttefilmer gjelder for hele serien av helautomatiske espressomaskiner fra Philips, for eksempel Philips 5000 LatteGo, Philips 5000-serien, Philips 4000-serien, Philips 3000-serien, Philips 2100-serien og Philips 2000-serien.

  Velg type problem for å finne løsningene dine

  LatteGo

  LatteGo

  Milk foam

  Melkeskum

  Brew group

  Bryggegruppe

  Noise

  Støy

  Alarm light/message

  Alarmlys/-melding

  No/few drops of coffee

  Ingen/få dråper med kaffe

  Coffee quality

  Kaffekvalitet

  Leaking

  Lekkasje

  Grinding

  Kverning

  On/Off

  Av/på

  Contact us for other issues

  Fandt du ikke en løsning? Kontakt os

  LatteGo

  Noen vanlige spørsmål om LatteGo-melkesystemet

  1. Philips LatteGo-melkeskummeren lekker i bunnen

  Dette kan være forårsaket av to ting:

   

  1. Du har ikke montert de to delene på LatteGo riktig

  Det kan lekke melk fra hullet på undersiden av Philips LatteGo-melkeskummeren når du ikke monterer de to delene på riktig måte. Koble sammen de to delene til du hører et **klikk**. Vær oppmerksom på at det kan hende du må bruke litt makt.

   

  2. Du har ikke fjernet transportklemmen fra LatteGo.

  Når du pakker ut LatteGo, må du fjerne transportklemmen før du kan bruke melkeskummeren.

   

  2. Hvorfor er det et lite hull i melkebeholderen til LatteGo?

  Det lille hullet på undersiden gjør at melken kan strømme inn i melkekammeret via kanalen som skapes av melkebeholderen og forseglingen på LatteGo-rammen.

   

  3. Hvorfor blir ikke all melken i melkebeholderen brukt opp?

  Det er normalt at det ligger litt melk igjen i melkebeholderen etter bruk. Dette er nødvendig for å et perfekt skum og for å forhindre at luft blir trukket inn på slutten av skummeprosessen.

  Hvis det er mer melk i melkebeholderen enn vanlig, må du sjekke følgende.

   

  1. Justerte du melkemengden via memofunksjonen?

  Hvis du gjorde det, kan du ikke bruke indikasjonene på rammen som referanse. Det er fordi du har tilpasset melkemengden for drikken.

   

  2. Hvis du ikke har justert melkemengden via memofunksjonen.

  Det er mer melk i melkebeholderen etter skummingen fordi du fylte beholderen over det nødvendige nivået for drikken. Sørg for at du fyller melkebeholderen til nødvendig nivå for én eller to kopper cappuccino eller latte macchiato.

   

  4. På hvilke maskiner kan jeg bruke LatteGo?

  LatteGo kan bare brukes på maskinene det medfølger. Det kan ikke byttes med andre melkeskummesystemer.

  LatteGo

  Min maskine laver ikke godt mælkeskum

  Jeg kan ikke afmontere bryggeenheden

  Jeg kan ikke montere bryggeenheden

  Feilkode for tjenestenøkkel vises i displayet.

  Meldingen om å tømme beholderen forsvinner ikke.

  Avkalkingslampen slukkes ikke etter avkalkingen.

  Jeg forstår ikke hva lyssignalene på espressomaskinen betyr.

  Kaffemaskinen brygger utvannet kaffe.

  Det dispenseres bare noen få dråper kaffe.

  Det blir ikke dispensert noe kaffe eller vann.

  Jeg kan ikke afmontere bryggeenheden

  I cannot insert the brew group

  Hvis du ikke klarer å ta ut bryggeenheten, er det fordi maskinen ikke står i nøytral posisjon.

   

  Følg trinnene nedenfor for å ta ut bryggeenheten.
  1. Sett kaffegrutbeholderen og dryppebrettet tilbake på plass og lukk servicedøren.
  2. Slå av maskinen. Vent til den er helt avslått og ikke lager noen lyder (det kan ta opptil 15–20 sekunder).
  3. Slå maskinen på igjen. Vent igjen til den er helt slått på og ikke lager noen lyd.
  4. Ta ut kaffegrutbeholderen og dryppebrettet. Åpne servicedøren og ta ut bryggeenheten.

  Du må aldri fjerne bryggeenheten under avkalkingen. Fullfør alltid avkalkingsprosessen først.

  I cannot remove the brew group

  Philips 2200 Series

  I cannot remove the brew group

  Philips 2200 Series LatteGo

  I cannot remove the brew group

  Philips 3200 Series

  I cannot remove the brew group

  Philips 3200 Series LatteGo

  Var denne informasjonen nyttig?

  Ja

  Nei

  Jeg kan ikke montere bryggeenheden

  Hvis du ikke klarer å sette inn bryggeenheten, er det fordi maskinen og bryggeenheten ikke står i nøytral posisjon. 

  Følg trinnene nedenfor for å sette maskinen og bryggeenheten i den nøytrale posisjonen:
  1. Sett inn kaffegrutbeholderen og dryppebrettet. Lukk servicedøren uten at bryggeenheten er satt inn. 


  2. Slå av maskinen. Vent til den er helt avslått og ikke lager noen lyder (det kan ta opptil 15–20 sekunder).


  3. Slå maskinen på igjen. Vent igjen til den er helt slått på og ikke lager noen lyd.


  4. Sett bryggeenheten i nøytral posisjon. Se filmen nedenfor for instruksjoner.


  5. Ta ut kaffegrutbeholderen og dryppebrettet. Åpne servicedøren og sett inn bryggeenheten.

  I cannot insert the brew group
  I cannot remove the brew group

  Philips 2200 Series

  I cannot remove the brew group

  Philips 2200 Series LatteGo

  I cannot remove the brew group

  Philips 3200 Series

  I cannot remove the brew group

  Philips 3200 Series LatteGo

  Var denne informasjonen nyttig?

  Yes

  Nei

  Min maskine laver ikke godt mælkeskum

   Hvis melkekolben ikke skummer melken, kan det være forskjellige årsaker og løsninger.


  1. Delene i melkekolben er skitne.

  Ta av alle delene og rengjør dem med varmt vann / oppvaskmiddel.


  2. Dispenseringstuten på melkekolben er ikke helt trukket ut.

  Se etter at den er helt trukket ut.

  3. Melkerøret er ikke koplet ordentlig til skummeelementet.

  Fest melkerøret ordentlig til skummeelementet.

  4. Du bruker ikke den riktige melketypen.

  Lettmelk, helmelk, soyamelk og laktosefri melk er testet og gir dokumentert godt skum.

  Why doesn’t my machine create good milk foam?

  Var denne informasjonen nyttig?ion useful?

  Ja

  Nei

  Maskinen laver en høj lyd

  Det er helt normalt at espressomaskinen lager lyder når du bruker den. Hvis du hører uvanlige lyder, kan du finne ut her hva som forårsaker dette, og hvordan du enkelt kan løse problemet.

   

  Høy lyd under maling kan være forårsaket av:

   

  1. En tilstoppet kaffetrakt.

  Du kan løse problemet ved å fjerne tilstoppingen i kaffetrakten. Følg trinnene i videoveiledningen* om rengjøring.

   

  2. Maleinnstillingen er satt til finmalt.

  Juster maleinnstillingen til en grovere innstilling. Følg trinnene i videoveiledningen* om første gangs bruk og hvordan du tilpasser innstillingene.

   

  Høy lyd under skylling eller trakting kan være forårsaket av:

   

  1. Kaffebønner ol. ligger under vannbeholderen og trekker inn luft

  Ta ut vannbeholderen, og fjern eventuelle kaffebønner ol. i rommet for vannbeholderen. Følg trinnene i videoveiledningen* om rengjøring.

   

  2. Bryggeenheten er tilstoppet av skitt eller dårlig smurt

  Ta ut bryggeenheten, og skyll den med vann. Smør den hvis det er nødvendig. Følg trinnene i videoveiledningen* for å se hvordan du rengjør bryggeenheten, og hvordan du setter den inn og tar den ut.

   

  3. Maskinen må avkalkes.

  Hvis du ikke har avkalket maskinen på en stund eller utsatt det et par ganger, er det nå på tide å avkalke maskinen. Du kan bare avkalke maskinen med Philips/Saeco-avkalkingsmiddelet. På siden for avkalking finner du riktige instruksjoner for maskinen din.

   

  4. Når du bruker et AquaClean-/Brita-filter

  Filteret ble ikke klargjort før monteringen eller kan være tilstoppet.

  Slå av maskinen. Ta ut filteret, og prøv å lage en ny kopp kaffe. Hvis det fungerer, må du sjekke at filteret er klargjort på riktig måte før du setter det tilbake på plass. Se videoen om hvordan du klargjør AquaClean-filteret. Sett det klargjorte filteret tilbake på plass, og lag deg en kopp kaffe. Hvis det fremdeles ikke fungerer, kan filteret være tilstoppet og må skiftes ut. *Videoveiledningene gjelder for alle de helautomatiske espressomaskinene, ikke bare modellene som er nevnt.

  Klargjøre AquaClean-filteret

  Prepare AquaClean filter

  Var denne informasjonen nyttig?

  Ja

  Nei

  Feilkode for tjenestenøkkel vises i displayet.

  Når feilkodene 1, 3, 4, 5 eller 14 vises på displayet, sjekker du løsningene nedenfor.
  Hvis det vises noen andre koder, anbefaler vi deg å kontakte forbrukerstøttesenteret vårt for å få hjelp.

  E01

  Kaffetrakten er blokkert av malt kaffe. 
  Slik fjerner du blokkeringen i kaffetrakten:  

   

  Ta ut bryggeenheten og rengjør kaffetrakten med skaftet på en skje.
  • Hvis det ikke er noen trakt for ferdigmalt kaffe, setter du skaftet på skjeen inn i kaffetrakten fra undersiden.

   

  Les merLes mindre

  E03

  Bryggeenheten er tilstoppet eller er ikke godt nok smurt.

   

  Skyll bryggeenheten med friskt vann. Vær spesielt oppmerksom på filteret.
  Smør bryggeenheten som beskrevet i delen om rengjøring og vedlikehold.

   

  Les merLes mindre

  E04

  Bryggeenheten er tilstoppet, dårlig smurt eller ikke låst i posisjon

   

  Skyll bryggeenheten med friskt vann. Vær spesielt oppmerksom på filteret.
  • Smør bryggeenheten som beskrevet i delen om rengjøring og vedlikehold.
  • Sett bryggeenheten på plass igjen og pass på at den låses på plass. Du vil høre en dempet klikkelyd når den er settes inn på rett måte.
  • Slå maskinen av og på igjen.

  Les merLes mindre

  E05

  Ettersom det kan være flere årsaker, kan du kontakte forbrukerstøttesenteret vårt for å få hjelp.

   

  E15

  • Maskinen er overopphetet.
  • Slå av maskinen og vent i 60 minutter.

  Slik fjerner du blokkeringen i kaffetrakten

  Error code 1 support movie

  Slik skyller du bryggeenheten

  Error code 3/4 support movie

  Slik smører du bryggeenheten

  Error code 5 support movie

  Var denne informasjonen nyttig?

  Ja

  Nei

  Meldingen om å tømme beholderen forsvinner ikke.

   

  Hvis kaffegrutbeholderen tømmes mens maskinen er slått av, tilbakestilles ikke kaffesyklustelleren, og meldingen som varsler om at kaffegrutbeholderen må tømmes, vil ikke forsvinne.

  Slik får du meldingen til å forsvinne: 
  • Ta ut kaffegrutbeholderen mens maskinen er slått på, vent i minst fem sekunder og sett den inn igjen.

  Var denne informasjonen nyttig?

  Ja

  Nei

  Avkalkingslampen slukkes ikke etter avkalkingen.

   

  Hvis avkalkingslampen fortsatt er tent, er det sannsynligvis fordi maskinen ikke ble skylt med tilstrekkelig mengde vann etter at avkalkingssyklusen ble fullført. 
  Fyll nok en beholder med vann og skyll maskinen igjen.

  Hvis du har stoppet avkalkingen ved å slå av maskinen og ikke vet hvordan du skal fortsette, kan du kontakte forbrukerstøttesenteret for å få hjelp.

  Var denne informasjonen nyttig?

  Ja

  Nei

  Jeg forstår ikke hva lyssignalene på espressomaskinen betyr.

   

  Lampene på espressomaskinen gir deg informasjon om hva du må gjøre og om hva som er status for maskinen. 

  Brukerhåndboken inneholder et eget kapittel om hva lampene betyr. Bruk søkefunksjonen nedenfor for å finne og laste ned den aktuelle brukerhåndboken for Philips- eller Saeco-espressomaskinen.

  Merk: Hvis alle lysene blinker samtidig, bør du kontakte forbrukerstøttesenteret vårt for å få hjelp.

  Var denne informasjonen nyttig?

  Ja

  Nei

  Kaffemaskinen brygger utvannet kaffe.

  Hvis kaffen er utvannet, kan det være forskjellige årsaker og løsninger.

   

  1. Ved førstegangsbruk:
   • Saecos tilpasningssystem justeres fortsatt. Brygg noen flere kopper kaffe.

  2. Bryggeenheten er tilstoppet av skitt eller er dårlig smurt.
   • Skyll bryggeenheten med rent vann, spesielt filteret på bryggeenheten.
   • Smør bryggeenheten som beskrevet i kapitlet Rengjøring og vedlikehold.

  3. Kaffetrakten er blokkert av malt kaffe. Fjern blokkeringen av kaffetrakten. 
   • Ta ut bryggeenheten og rengjør kaffetrakten med skaftet på en skje.
   • Hvis det ikke er noen trakt for ferdigmalt kaffe, setter du skaftet på skjeen inn i kaffetrakten.

  Slik skyller du bryggeenheten

  Philips Saeco espresso machine rinse brew group

  Slik fjerner du blokkeringen i kaffetrakten

  Philips Saeco espresso machine unblock coffee funnel

  Var denne informasjonen nyttig?

  Ja

  Nei

  Det dispenseres bare noen få dråper kaffe.

  Dersom bare noen få dråper kaffe blir dispensert, kan det være mange forskjellige årsaker og løsninger.

   

  1. Bryggeenheten er tilstoppet eller er ikke godt nok smurt.
   • Skyll bryggeenheten med friskt vann. Vær spesielt oppmerksom på filteret.
   • Smør bryggeenheten som beskrevet i delen om rengjøring og vedlikehold.

  2. Kaffetuten er tilstoppet.
   • Rengjør kaffetuten med en nål.

  3. Vannfilteret (f.eks. AquaClean/Brita) er ikke klargjort på riktig måte, eller det er tilstoppet.
   • Fjern filteret fra vannbeholderen og legg det opp ned i vann.
   • Bytt ut filteret og dispenser 2–3 kopper med varmt vann.
   • Hvis problemet vedvarer, lager du kaffe uten å bruke filteret. Virker det, vet du at filteret er tilstoppet og må skiftes ut.

  4. Maskinen må avkalkes. 
   • Avkalk maskinen med et avkalkingsmiddel fra Philips/Saeco.

  Slik skyller du bryggeenheten

  How to rinse the brew group

  Var denne informasjonen nyttig?

  Ja

  Nei

  Det blir ikke dispensert noe kaffe eller vann.

  En av følgende løsninger kan løse problemet, da det kan være forårsaket av ulike årsaker. Videoveiledningen* viser mer detaljerte instruksjoner.

   

  1. Ved første gangs bruk

  Det er vanlig at kaffen i de første traktede koppene kan være tynn ettersom Saeco-tilpassingssystemet fortsatt justeres. Lag 5–7 kopper kaffe til.

   

  2. Kaffebønner ol. ligger under vannbeholderen og trekker inn luft

  Ta ut vannbeholderen, og fjern eventuelle kaffebønner ol. i rommet for vannbeholderen. Følg trinnene i videoveiledningen* om rengjøring.

   

  3. Bryggeenheten er tilstoppet av skitt

  Ta ut bryggeenheten, og skyll den med vann. Smør den hvis det er nødvendig. Følg trinnene i videoveiledningen* for å se hvordan du rengjør bryggeenheten, og hvordan du setter den inn og tar den ut.

   

  4. Når du bruker et AquaClean-/Brita-filter.

  Filteret ble ikke klargjort før monteringen eller kan være tilstoppet.

  Ta ut filteret, og prøv å lage en ny kopp kaffe. Hvis det fungerer, må du sjekke at filteret er klargjort på riktig måte før du setter det tilbake på plass. Se videoen om hvordan du klargjør AquaClean-filteret. Sett det klargjorte filteret tilbake på plass, og lag deg en kopp kaffe. Hvis det fremdeles ikke fungerer, kan filteret være tilstoppet og må skiftes ut.

   

  5. Det er luft i vannkretsen

  Prøv å dispensere 2–3 kopper med varmt vann.

   

  6. For Exprelia- eller Xelsis-maskiner.

  SBS-bryteren er lukket. Drei SBS-bryteren til midtstillingen, og lag deg en espresso.

   

  7. Maskinen må avkalkes.

  Hvis du ikke har avkalket maskinen på en stund eller utsatt det et par ganger, er det nå på tide å avkalke maskinen. Du kan bare avkalke maskinen med Philips/Saeco-avkalkingsmiddelet. På siden for avkalking finner du riktige instruksjoner for maskinen din.

   

  *Videoveiledningene gjelder for alle de helautomatiske espressomaskinene, ikke bare modellene som er nevnt.

  Videoveiledning

  No coffee or water is being dispensed

  Var denne informasjonen nyttig?

  Ja

  Nei

  Det virker som maskinen lekker vann.

   

  Dryppebrettet er sannsynligvis fullt, og vannet flyter over. 
  Tøm dryppebrettet jevnlig. Indikatoren for fullt dryppebrett informerer deg om når du skal gjøre det.

  Var denne informasjonen nyttig?

  Ja

  Nei

  Maskinen maler ikke kaffebønner.

   

  Kaffetrakten er blokkert av malt kaffe. 
  Slik fjerner du blokkeringen i kaffetrakten: 
  • Ta ut bryggeenheten og rengjør kaffetrakten med skaftet på en skje.
  • Hvis det ikke er noen trakt for ferdigmalt kaffe, setter du skaftet på skjeen inn i kaffetrakten fra undersiden.
  • Hvis du har en Moltio- eller GranBaristo-maskin med avtakbar beholder for bønner, fjerner du beholderen og tar den fra hverandre. Fjern alle bønnene som sitter fast i de to adskilte delene.

  Slik fjerner du blokkeringen i kaffetrakten

  How to clean the coffee funnel in your Saeco machine

  Var denne informasjonen nyttig?

  Ja

  Nei

  Kan ikke slå maskinen på.

  Det finnes ulike årsaker til at espressomaskinen ikke slår seg på når du trykker på av/på-knappen, og flere løsninger på problemet.

   

  1. Sjekk nettledningen og bryteren på baksiden

  Sjekk at nettledningen er satt inn på riktig måte. Skyv ledningen ordentlig inn i maskinen og stikkontakten.

  Sjekk at av/på-knappen bak på kaffemaskinen er slått på.

   

  2. Koble til en annen stikkontakt

  Kontroller om det er for mange apparater koblet til det samme uttaket. Prøv å koble maskinen til en annen stikkontakt.

  The machine will not switch on

  Var denne informasjonen nyttig?

  Ja

  Nei

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  **No matching rule found. Please select another answer

  Søk med navnet eller produktnummeret på Saeco- Philips-espressomaskinen

  Mer detaljert informasjon om hvordan du løser feilsøkingen av Saeco- og Philips-espressomaskinen er bare et par klikk unna.

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.