1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Hvilken kaffemaskin trenger du kundestøtte til?


  Velg merket på espressomaskinen din for å få detaljert informasjon om emner som rengjøring, avkalking, feilmeldinger og vannfiltre. 

  Saeco-espressomaskiner  

   

  Kundestøtte for vedlikehold og feilsøking av Saeco-espressomaskinene, inkludert Incanto, Minuto, XSMALL, Moltio, Exprelia, PicoBaristo og GranBaristo, Xelsis og mange flere.

  Philips -espressomaskiner  

   

  Kundestøtte for vedlikehold og feilsøking av Philips-espressomaskinene, inkludert 2000-, 3000- og 4000-serien.

  Hvilken kaffemaskin trenger du kundestøtte til?

  10 tips for vedlikehold av din kaffemaskin

  Når, og hvor ofte skal jeg smøre maskinens bryggeenhet?

  Ved å smøre bryggeenheten på kaffemaskinen sikrer du at de mekaniske delene beveger seg lett, og at maskinytelsen er optimal. Smør med Philips-/Saeco-fett. Filmen nedenfor viser deg hvilke deler som må smøres.
   

  Slik smører du:

  1. Slå maskinen av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
  2. Ta ut bryggeenheten. Skyll den med lunkent vann og la den lufttørke.
  3. Påfør et tynt lag med fett rundt den nederste akselen.
  4. Påfør et tynt lag med fett på skinnene på begge sidene.

  Smørefrekvensen for bryggeenheten:

  • Brygger du 1–5 kopper kaffe daglig, bør bryggeenheten smøres hver fjerde måned.

  • Brygger du 6–10 kopper kaffe daglig, bør bryggeenheten smøres hver andre måned.

  • Brygger du mer enn 10 kopper kaffe daglig, bør bryggeenheten smøres hver måned.

  Hvordan installerer jeg kaffemaskinens bryggeenhet?

  For at du skal kunne sette inn bryggeenheten i kaffemaskinen, må den være i nøytral posisjon. Filmen nedenfor viser deg hvordan du gjør det.

   

  Hvis du har vanskeligheter med å sette inn bryggeenheten i kaffemaskinen:
   

  1. Sett inn kaffegrutbeholderen og dryppebrettet. Lukk servicedøren uten at bryggeenheten er satt inn.
  2. Slå av maskinen. Vent til den er helt avslått og ikke lager noen lyder (det kan ta opptil 15–20 sekunder).
  3. Slå maskinen på igjen. Vent igjen til den er helt slått på og ikke lager noen lyder. Merk: Du må ikke utføre noen handlinger, som å åpne servicedøren eller fjerne dryppebrettet.
  4. Sett bryggeenheten i den nøytrale posisjonen, ellers kan den ikke settes inn. Se filmen for instruksjoner.
  5. Fjern kaffegrutbeholderen og dryppebrettet. Åpne servicedøren og sett inn bryggeenheten.

  Hvordan fjerner jeg kaffemaskinens bryggeenhet?

  For at du skal kunne ta bryggeenheten ut av kaffemaskinen må den stå i nøytral stilling.

  Hvis du har vanskeligheter med å ta bryggeenheten ut av kaffemaskinen:

  1. Sett kaffegrutbeholderen og dryppebrettet tilbake på plass. Lukk servicedøren.
  2. Slå av maskinen. Vent til den er helt avslått og ikke lager noen lyder (det kan ta opptil 15–20 sekunder).
  3. Slå maskinen på igjen. Vent igjen til den er helt slått på og ikke lager noen lyder. Du må ikke utføre noen handlinger, som å åpne servicedøren eller fjerne dryppebrettet.
  4. Ta ut kaffegrutbeholderen og dryppebrettet. Åpne servicedøren og ta ut bryggeenheten.

   Du må aldri fjerne bryggeenheten under avkalkingen. Fullfør alltid avkalkingsprosessen først.

  Er det normalt at kaffemaskinens dryppfat fylles opp relativt raskt?

  Ja, det er vanlig at dryppebrettet på kaffemaskinen fylles opp ganske raskt, og det betyr ikke at maskinen ikke fungerer.

   

  Når maskinen er i bruk, renses de interne kretsene med vann som går automatisk i dryppebrettet. Dette er ikke synlig fra utsiden, og det kan derfor oppleves som om dryppebrettet fylles opp svært raskt.

   

  • Ved å rense maskinen sikrer du optimal ytelse.

  • Tøm og rengjør dryppebrettet hver gang indikatoren for fullt dryppebrett kommer opp gjennom dekselet til dryppebrettet.

   

  Tips:Du kan plassere en kopp under dispenseringstuten for å samle opp vannet som kommer ut av tuten hver gang maskinen kjører de automatiske skylle-/selvrengjøringssyklusene.

  Hvorfor kommer ikke meldingen «tøm beholder for kaffegrut» opp?

  Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens maskinen er slått på.


  Hvis kaffegrutskuffen tømmes mens maskinen er slått av, tilbakestilles ikke kaffesyklustelleren, og meldingen vil ikke forsvinne.


  Sett heller ikke kaffegrutskuffen inn igjen for raskt. Vent ca. fem sekunder før du setter kaffegrutskuffen tilbake i maskinen.

  Hvorfor kverner ikke maskinen bønnene, selv om kvernen roterer og/eller bare avgir vann?

  Kaffemaskinen dispenserer bare vann og/eller bønnene blir ikke malt dersom kaffetrakten er blokkert.

  Slik fjerner du blokkeringen i kaffetrakten:

  • Ta ut bryggeenheten og rengjør kaffetrakten med skaftet på en skje. Se støttevideoen.

  • Hvis det ikke er noen trakt for ferdigmalt kaffe, setter du skaftet på skjeen inn i kaffetrakten fra undersiden.

  • Hvis du har en Moltio- eller GranBaristo-maskin med avtakbar beholder for bønner, fjerner du beholderen og tar den fra hverandre. Fjern alle bønnene som sitter fast i de to adskilte delene.

  Hvorfor kommer feilkoden 1, 3, 4, 5 eller 14 opp i displayet?

  Årsaker til feilkodene 1, 3, 4, 5 eller 14 som vises i kaffemaskindisplayene, er gitt nedenfor. Hvis det vises en annen feilkode, anbefaler vi deg å kontakte forbrukerstøttesenteret vårt.

  E01
  Kaffetrakten er blokkert av malt kaffe.

  Slik fjerner du blokkeringen i kaffetrakten:

  • Ta ut bryggeenheten og rengjør kaffetrakten med skaftet på en skje. 

  • Hvis det ikke er noen trakt for ferdigmalt kaffe, setter du skaftet på skjeen inn i kaffetrakten fra undersiden.

  E03
  Bryggeenheten er tilstoppet eller er ikke godt nok smurt.

  • Skyll bryggeenheten med friskt vann. Vær spesielt oppmerksom på filteret.

  • Smør bryggeenheten som beskrevet i delen om rengjøring og vedlikehold.

  E04:
  Bryggeenheten er tilstoppet, dårlig smurt eller ikke låst i posisjon.

  • Skyll bryggeenheten med friskt vann. Vær spesielt oppmerksom på filteret.

  • Smør bryggeenheten som beskrevet i delen om rengjøring og vedlikehold.

  • Sett bryggeenheten på plass igjen og pass på at den låses på plass. Du vil høre en dempet klikkelyd når den er settes inn på rett måte.

  • Slå maskinen av og på igjen.

   

   

   

  E05:

  • Ettersom det kan være flere årsaker, kan du kontakte forbrukerstøttesenteret vårt for å få hjelp.

   

  E14:

  • Maskinen er overopphetet.

  • Slå av maskinen og vent i 60 minutter.

  Hvorfor kommer det bare et par dråper med kaffe fra maskinen?

  Dersom kaffemaskinen bare dispenserer noen få dråper kaffe, kan det ha mange forskjellige årsaker.

   

  1. Bryggeenheten er tilstoppet eller er ikke godt nok smurt.

  • Skyll bryggeenheten med friskt vann. Vær spesielt oppmerksom på filteret.

  • Smør bryggeenheten som beskrevet i delen om rengjøring og vedlikehold.

  2. Kaffetuten er tilstoppet.

  • Rengjør kaffetuten med en nål.

  3. Vannfilteret (f.eks. AquaClean/Brita) er ikke klargjort på riktig måte, eller det er tilstoppet.

  • Fjern filteret fra vannbeholderen og legg det opp ned i vann.

  • Bytt ut filteret og dispenser 2–3 kopper med varmt vann.

  • Hvis problemet vedvarer, lager du kaffe uten å bruke filteret. Virker det, vet du at filteret er tilstoppet og må skiftes ut.

  4. Maskinen må avkalkes.

  • Avkalk maskinen med et avkalkingsmiddel fra Philips/Saeco.

  Kaffemaskinen brygger utvannet kaffe.

  Hvis kaffemaskinen brygger utvannet kaffe, kan det være forskjellige årsaker og løsninger.

  1. Ved førstegangsbruk:

  • Saecos tilpasningssystem justeres fortsatt. Brygg noen flere kopper kaffe.

   
  2. Bryggeenheten er tilstoppet av skitt eller dårlig smurt.

  • Skyll bryggeenheten med rent vann, spesielt filteret på bryggeenheten.

  • Smør bryggeenheten som beskrevet i kapitlet Rengjøring og vedlikehold.

  3. Kaffetrakten er blokkert av malt kaffe.

  Fjern blokkeringen i kaffetrakten.
   

  • Ta ut bryggeenheten og rengjør kaffetrakten med skaftet på en skje.

  • Hvis det ikke er noen trakt for ferdigmalt kaffe, setter du skaftet på skjeen inn i kaffetrakten fra undersiden.

  Hvorfor skummer ikke melkekaraffelen melken?

  Hvis melkekolben ikke skummer melken, kan det være forskjellige årsaker og løsninger.

   

  1. Delene i melkekolben er skitne.

  • Ta av alle delene og rengjør dem med varmt vann / oppvaskmiddel.

   

  2. Dispenseringstuten på melkekolben er ikke helt trukket ut.

  • Se etter at den er helt trukket ut.

   

  3. Melkerøret er ikke godt nok koplet til skummeelementet.

  • Fest melkerøret ordentlig til skummeelementet.

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.