Ved å klikke på koblingen går du ut av det offisielle webområdet for Philips' profesjonelle skjermløsninger (''Philips'). Alle koblinger til tredjeparts webområder som kan forekomme på dette webområdet, er bare tilgjengelige for å gi deg en mer brukervennlig opplevelse og representerer på ingen måte noen tilknytning eller støtte til informasjonen som er gitt på de aktuelle webområdene. Philips gir ingen garantier av noe slag når det gjelder webområder fra tredjeparter eller informasjonen som finnes på disse.