In-vitro-diagnostikk flyttes
til behandlingsstedet

Kontaktinformasjon

* Dette feltet er obligatorisk

Kontaktinformasjon

*
*
*

Firma detaljer

*
*
*
*
*
*
*

Bedriftsinformasjon

Ved å spesifisere hvorfor du kontakter oss vil vi kunne yte en bedre service.
*
*
*
*

Ved å bringe in-vitro-diagnostikk til pasientene kan du gi dem den best mulige behandlingen, og i tillegg spare penger. Vi vil gjerne hjelpe deg med å ta medisinske beslutninger der pasientene er – hjemme eller på sykehuset – slik at du raskt kan avgjøre hvilken behandling som kreves.

In-vitro-diagnostiske produkter

Minicare Family

Minicare I-20

Akutt behandling

 

 • Minicare I-20* for behandling i akuttområdet
 • Svar tilsvarende laboratorieresultater innen 10 minutter
 • Beslutninger på stedet
 • Bedre pasientflyt og effektivitet generelt

 

Mer

Minicare Home

Hjemme

 

 • Minicare H-2000* del av Minicare Home-fjernovervåkningstjenesten. 
 • Designet for overvåkning av kjemoterapi
 • Klinikere kan fjernstyre behandlingen

 

 

Mer

Near patient blood testing – ready where you are

Pasientnær blodprøvetaking – klar til bruk overaltPhilips Minicare er en serie av innovative pasientnære systemer som har til formål å gjøre pasientnære blodprøver enkelt og ukomplisert. Apparatene er lettfattelige og enkle å bruke, selv for ikke-teknisk personale, med innebygget kvalitetskontroll som sikrer konsistente resultater hver gang. Uansett hvor pasientene dine befinner seg – i akuttmottaket, hjemme, til kjemoterapi overvåkning eller på neonatal avdeling – kan Philips Minicare levere nøyaktige diagnostiske opplysninger fra bare en dråpe blod. Pasientnær prøvetaking støtter deg også i levere en mer pasientsentrert tilnærming til helsetjenester.

Lab comparable results within minutes, from a finger prick of blood

Tilsvarende laboratorieresultater innen få minutter ved bruk av blodet fra et fingerstikk.

In-vitro-diagnostisk test på pleiestedet krever betydelig færre trinn, så du får en bedre arbeidsopplevelse når du behandler pasientene. Med Minicare trenger du ikke lenger sende blod til laboratoriet eller vente en time på svar. Uansett hvor pasientene dine befinner seg, kan du være hos dem. Alle produkter i Minicare-familien kan levere tilsvarende laboratorieresultater av høy kvalitet på få minutter, ved bruk av blodet fra et fingerstikk, helt uten eller med minimalt behov for kvalitetskontroll og eksterne tjenester.
Fast, accurate results to improve workflow efficiency

Raske og nøyaktige svar gir mer effektiv arbeidsflyt


Minicare-systemer kan enkelt integreres i din eksisterende arbeidsmåte, slik du kan oppnå en mer effektiv arbeidsflyt. Apparatene kan kobles til sykehus- og laboratoriesystemene, slik at alle får direkte tilgang til oppdaterte opplysninger. Personalet ditt vil få nytte av en mindre stressbelastning, og det samme gjelder deg. Samtidig blir du betraktet som en som yter bedre og mer effektiv service, og pasientene rapporterer om økt tilfredshet og færre bekymringer.
Greater confidence in making on-the-spot decisions

Bedre grunnlag for beslutninger på stedet


Rask og nøyaktig pasientnær prøvetaking hver gang, vil gi deg et bedre grunnlag til å treffe beslutninger til rett tid lokalt hos pasienten. Uansett hvor du befinner deg, har du mulighet for å forbedre utfallet for pasientene, samtidig som ressursene brukes mer effektivt. I akuttmottaket kan du raskt og med sikkerhet skrive ut noen pasienter, samtidig som du sikrer at andre kommer raskere til behandling. Enkelte pasienter vil til og med ikke ha behov for å komme til sykehuset lenger, noe som frigjør pressede ressurser. Med Minicare kan du fjernovervåke pasientenes tilstand i deres eget hjem og raskt ta beslutninger angående deres fremgang.

Working together with collaborators to improve patient outcomes

Samarbeid med partnere om forbedring av pasientutfall

 

Samtidig med at vi hos Philips utvikler vår egen produktserie, er vi åpne for å samarbeide med andre virksomheter på helseområdet for å utnytte Minicare-teknologiens fulle potensial. Vår visjon er å samarbeide med partnere om å utvikle Minicare-plattformen slik at vi skaper et bredest mulig spekter av pasientnære løsninger. Sammen med våre partnere arbeider vi med en serie av spesifikke blodprøver som til slutt vil kunne sikre legene nøyaktige diagnostiske opplysninger på stedet.

Quotation mark

Bruken av pasientnære IVD-tester med apparater på pleiestedet er én av de banebrytende mulighetene for forbedring av pasientbehandling, samtidig som helsesystemets bærekraft sikres."

 

Professor Per Venge, institutt for legevitenskap ved Uppsala universitetssykehus, Sverige

* Produktene er kun tilgjengelige i utvalgte land. Sjekk med din lokale Philips representant for tilgjengelighet.