1. Lumify-registreringsprosessen mislyktes. Hva gjør jeg?

 

Kontroller først at enheten din er oppført i listen over kompatible enheter: www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices

 

Forsikre deg deretter om at transduseren er koblet til enheten din, og at enheten er koblet til et trådløst lokalnett eller mobilnett under hele registreringsprosessen. Registreringen kan mislykkes hvis enheten mister forbindelsen. I så fall kobler du fra transduseren, gjenoppretter tilkoblingen og kobler til transduseren igjen.

 

2. Må jeg koble til et trådløst nettverk for å skanne med Lumify?

 

Nei. Når du har registrert Lumify, trenger den ikke tilkobling til et trådløst lokalnett eller mobilnett for å fungere. Philips anbefaler at du jevnlig har tilkobling til et trådløst lokalnett eller mobilnett for å få størst mulig nytte av Lumify-tjenesten.

 

3. Hvorfor er det ikke noe informasjon i DICOM-loggene?

 

Du må aktivere DICOM-logging for at Lumify skal logge data. Se brukerhåndboken for Lumify hvis du vil ha mer informasjon.

 

4. Hvor finner jeg DICOM-samsvarserklæringen for Lumify?

 

Gå til http://www.usa.philips.com/healthcare/resources/support-documentation/dicom-ultrasound, og klikk på Lumify.

 

5. Hvordan finner jeg serie-ID-en til transduseren min?

 

Den sekssifrede, alfanumeriske serie-ID-en finnes på siden av transduseren. Du kan også finne den ved å koble transduseren til enheten din og starte Lumify: Trykk på About (Om) på sidemenyen – da vises den sekssifrede, alfanumeriske serie-ID-en.

 

6. Kan jeg slette en server for arbeidsliste fra Lumify?

 

Ja. Se brukerhåndboken for Lumify hvis du vil ha mer informasjon.

 

7. Hva betyr en rød X eller en grønn hake ved eksportdestinasjonen min?

 

En rød X angir at Lumify ikke kan koble til eksportdestinasjonen. En grønn hake angir vellykket tilkobling til eksportdestinasjonen.

 

8. Hvordan kan jeg få teknisk brukerstøtte?

 

Se brukerdokumentasjonen for Lumify, eller les disse listene over vanlige spørsmål for å se om de besvarer spørsmålet ditt.

For ytterligere teknisk assistanse er det to måter å kontakte teknisk brukerstøtte på:

  • Ring 47 800 84 080, og velg alternativ 1 for å komme i kontakt med en representant for Philips-brukerstøtte. Representanten vil ta imot informasjonen din og sette deg i kontakt med en ekstern servicetekniker for feilsøking av problemet ditt.
  • Ring 47 800 84 080, og velg alternativ 3. Velg deretter alternativ 1 ved neste melding for å komme i kontakt med en representant for Philips-brukerstøtte. Representanten vil ta imot informasjonen din og sette deg i kontakt med en ekstern servicetekniker for feilsøking av problemet ditt.

 

9. Hva kan jeg gjøre hvis enheten min ikke lenger gjenkjenner Lumify-transduserne?

 

Prøv disse tipsene om feilsøking:

  • Forsikre deg om at transduserens USB-kontakt er koblet riktig til enheten din.
  • Start enheten på nytt, og følg feilsøkingstipsene i delen om systemvedlikehold i brukerhåndboken for Lumify.
  • Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte teknisk brukerstøtte. Det er to måter å kontakte teknisk brukerstøtte på:
    • Ring 47 800 84 080, og velg alternativ 1 for å komme i kontakt med en representant for Philips-brukerstøtte. Representanten vil ta imot informasjonen din og sette deg i kontakt med en ekstern servicetekniker for feilsøking av problemet ditt.
    • Ring 47 800 84 080, og velg alternativ 3 og deretter alternativ 1 for å komme i kontakt med en representant for Philips-brukerstøtte. Representanten vil ta imot informasjonen din og sette deg i kontakt med en ekstern servicetekniker for feilsøking av problemet ditt.

 

10. Hvorfor får jeg meldingen Unsupported transducer (Transduseren støttes ikke) når jeg kobler til en S4-1-transduser?

 

S4-1 krever versjon 1.6 av Lumify-appen. Kontroller appversjonen ved å
gå til Lumify – Settings (Innstillinger) -> menyen About (Om).

Hvis du har appversjon 1.2 eller eldre, kan du gå til Google Playstore for å oppgradere til 1.6.

Hvis du har appversjon 1.6, kan du kontakte Philips’ brukerstøtte for Lumify på 47 800 84 080.