1. Hvordan laster jeg ned Lumify-appen?

 

Du kan laste ned Lumify-appen fra Google Play-butikken på https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify.

 

2. Hvordan installerer jeg Lumify-appen?

 

Lumify installerer appen automatisk når du har lastet den ned til smartenheten fra Google Play. I sjeldne tilfeller kan sikkerhetsinnstillingene på enheten hindre Lumify i å installere. Hvis dette skjer, bør du kontrollere sikkerhetsinnstillingene på enheten eller kontakte den lokale IT-avdelingen for hjelp.

 

3. Kan jeg bruke Lumify-appen med ikke-Lumify-transdusere?

 

Nei. Lumify-appen fungerer bare med Lumify-transdusere. Hvis du kobler en ikke-Lumify-transduser til enheten, fungerer Lumify-appen bare i demomodus.

 

4. Hvordan vet jeg at en ny oppdatering for et Lumify-program er tilgjengelig?

 

Du kan konfigurere enheten til å oppdatere apper individuelt eller la dem oppdateres automatisk. Hvis den Lumify-kompatible enheten din er konfigurert til automatisk oppdatering av apper, oppdateres Lumify-appen automatisk når det finnes en oppdatering, med mindre oppdateringen omfatter en endring i tillatelsene. Hvis det er tilfellet, blir du bedt om å oppdatere Lumify-appen. Hvis enheten din er konfigurert til å oppdatere apper individuelt, kan du laste ned den nyeste Lumify-oppdateringen fra Google Play-butikken. Hvis du vil ha mer informasjon kan du søke etter «update apps» i hjelpefunksjonen i Google Play.

 

5. Kan jeg overføre Lumify-appen min til en ny enhet?

 

Ja. Last ned Lumify-appen til den nye enheten fra Google Play-butikken, og installer den. Koble til Lumify-transduseren, og følg de enkle instruksjonene for registrering. Lumify kan ikke overføre pasientdata mellom enheter. Du kan lagre pasientdata fra den forrige enheten på en delt nettverksplassering, en lokal lagringsenhet, på en DICOM-server eller på en ekstern lagringsenhet.

 

6. Kan jeg bruke hvilken som helst USB-kabel til å koble transduseren til enheten?

 

Nei. Lumify-transduseren et produkt av medisinsk grad og høy kvalitet og krever en spesialkabel som sikrer at du oppnår den aller beste ytelsen fra Lumify-systemet. Vi garanterer bare at Lumify-systemet yter i henhold til spesifikasjonene hvis du bruker den Philips-godkjente Lumify-kabelen sammen med transduseren.

 

7. Hva skjer hvis jeg bruker en smartenhet som ikke er oppført i listen over kompatible enheter?

 

Vi vil alltid ha en oppdatert liste over kompatible enheter på www.philips.com/lumify-compatible-devices. Alle enhetene i kompatibilitetslisten vår er grundig testet. Vi oppfordrer deg til å velge en enhet fra denne listen, slik at du er sikret full kompatibilitet.

 

8. Hvilke smartenheter er kompatible med Lumify?

 

En liste over enheter som Philips har testet og godkjent som fullt kompatible med Lumify-appen og -transduseren, finnes her: www.philips.com/lumify-compatible-devices.

 

9. Hvordan forsikrer jeg meg om at dataene jeg lagrer på den Lumify-kompatible enheten min, er sikre?

 

Operativsystemet Android og alle enhetsprodusenter har metoder for å sikre dataene på enheten din, f.eks. gjennom datakryptering og bruk av passord for tilgang. Vi anbefaler sterkt at du snakker med den lokale IT-sikkerhetsavdelingen for å sikre at enheten din oppfyller sikkerhetskravene som gjelder i bedriften din.

 

10. Er Lumify-produktet i samsvar med HIPAA?

 

Lumify-appen integreres med sikkerhetspolicyene dine og bruker de kommunikasjonsprotokollene som er konfigurert av institusjonen. Android-operativsystemet har beskyttelsesmekanismer, f.eks. passordbeskyttelse og kryptering. Android-operativsystemet har også industristandard mekanismer for å beskytte data under overføring, gjennom godkjenning og kryptering på foretaksnivå.

 

11. Hvordan registrerer jeg det nye Lumify-produktet mitt?

 

Du må ha internett-tilgang for å registrere Lumify. Koble først enheten til et trådløst lokalnett eller et mobilnett. Koble deretter Lumify-transduseren til enheten din. Følg deretter de trinnvise instruksjonene som vises i Lumify-appen.

 

12. Kan jeg koble Lumify-transduseren min til mer enn én enhet?

 

Ja. Du kan bruke en Lumify-transduser på så mange enheter som du ønsker. Du må registrere transduseren første gang du kobler den til en ny enhet. Etter den innledende registreringen kan du bruke transduseren uten å registrere den på nytt.

 

13. Hvorfor finner jeg ikke Lumify-appen i Google Play-butikken?

 

Hvis du ikke finner Lumify-appen i Google Play-butikken, bør du kontrollere om enheten din og Android-operativsystemet oppfyller systemkravene til Lumify, og at du besøker Google Play-butikken fra et land der Lumify er tilgjengelig.

 

14. Hvordan konfigurerer jeg nettbrettet mitt for nettverkstilkobling?

 

Se dokumentasjonen som fulgte med enheten, for instruksjoner for å konfigurere enheten for tilkobling til et trådløst lokalnett eller mobilnett.

 

15. Hvordan overfører jeg bilder fra enheten min til en ekstern lagringsplass?

 

Du kan eksportere undersøkelser og bilder til DICOM PACS, til et delt nettverk eller en lokal lagringsenhet. Du kan også sende bilder per e-post. Støttede e-post programmer omfatter Gmail, K-9 Mail, Yahoo, Outlook og Inbox. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for Lumify, på www.philips.com/lumify-manual.

 

16. Hvordan sletter jeg all pasientinformasjon fra enheten min?

 

For å slette pasientinformasjon fra Lumify velger du Settings (Innstillinger). Deretter velger du Reset Database (Tilbakestill database) i pasientdatabasen. Hvis du vil slette alle data fra enheten, tilbakestiller du enheten. Se dokumentasjonen som fulgte enheten.

 

17. Går det greit at jeg oppdaterer operativsystemet på enheten min?

 

Ja. Philips utfører kompatibilitetstester for Lumify-appen når det kommer en ny versjon av operativsystemet.

 

18. Hva bør jeg bruke til å rengjøre Lumify-transduseren?

 

Brukerhåndboken for Lumify inneholder en liste over godkjente rengjørings- og desinfeksjonsløsninger.

 

19. Hvordan kan jeg rengjøre og desinfisere enheten som jeg bruker Lumify-appen på?

 

Det er ditt ansvar å sørge for tilstrekkelig rengjøring og desinfeksjon av enheten din i samsvar med instruksjonene fra produsenten av enheten og reglene til institusjonen din for rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen som fulgte med enheten, og institusjonens retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr.

 

20. Hvor stor er Lumify-appen?

 

Lumify-appen er svært liten – ca. 30 MB, altså mindre enn en MP3-sang.

 

21. Kan jeg koble Lumify til en ekstern skjerm?

 

Ja. Du kan projisere skjermen til Android-enheten på en ekstern skjerm via en Chromecast-enhet. Du finner mer informasjon om dette på https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=en

 

22. Finnes det en måte å omgå innstillingene for hvilemodus i Android på og sørge for at enheten er på så lenge Lumify-appen er aktiv?

 

Det finnes en Android-app som heter Stay Alive, som gjør akkurat dette: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=en

 

23. Støtter Lumify WPA-Enterprise-sikkerhet for trådløse nett?

 

Kompatible Android-enheter støtter eksisterende Wi-Fi-sikkerhetsprotokoller, inkludert sikkerhetssertifikater. Listen over kompatible enheter finnes på www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices.

 

24. Kan jeg flytte fokussonen ved å trykke på skjermen og dra?

 

Nei. Lumify justerer automatisk antallet og posisjonen til fokussoner basert på forhåndsinnstilte applikasjoner, fargeboksposisjon og dybde. 

 

25. Hvor finner jeg informasjon om å rengjøre transduseren?

 

Se delen om vedlikehold og behandling av transduseren i brukerhåndboken for Lumify angående metoder for vedlikehold av transduseren og for en liste over godkjente rengjørings- og desinfeksjonsløsninger.

 

26. Har Lumify Autoscan (Automatisk skanning)?

 

Ja. Autoscan (Automatisk skanning), også kalt Autogain (Automatisk forsterkning) eller Live iScan, justerer forsterkning av hver linje i hvert bilde i sanntid og sikrer at den totale lysstyrken til bildet opprettholdes. Med Autoscan (Automatisk skanning) trenger du ikke å justere TGC (Time Gain Compensation – kompensasjon for tidsforsterkning).

 

27. Kan jeg eksportere bilder i PC-format fra Lumify?

 

Ja. Du kan sende undersøkelsen med bildene i PC-format per e-post eller eksportere bildene til en lokal katalog, der du kan hente dem på datamaskinen. Se brukerhåndboken for Lumify hvis du vil ha mer informasjon.

 

28. Kan jeg eksportere bilder i DICOM-format fra Lumify?

 

Ja. Du kan konfigurere en DICOM-destinasjon og eksportere til et DICOM PACS-system. IT-avdelingen din kan gi deg nettverksinformasjonen du trenger for å konfigurere DICOM-destinasjonen. Se brukerhåndboken for Lumify hvis du vil ha mer informasjon.

 

29. Hvordan konfigurerer jeg Lumify for nettverkstilkobling?

 

Se brukerhåndboken for Lumify-ultralydsystemet for informasjon om å konfigurere enheten din for trådløst nettverk: www.philips.com/lumify-manual.

 

30. Hvorfor kan jeg ikke eksportere undersøkelser til et DICOM PACS-system?

 

Prøv disse tipsene om feilsøking:
• Forsikre deg om at enheten har konstant forbindelse med det trådløse lokalnettet eller mobilnettet. Se dokumentasjonen som fulgte med enheten din, for informasjon om å konfigurere enheten for trådløst lokalnett eller mobilnett.
• Test tilkoblingen til DICOM PACS-systemet: Velg eksportdestinasjonen, og trykk på Test. Se brukerhåndboken for Lumify hvis du vil ha mer informasjon.
• Snakk med nettverksadministratoren for å forsikre deg om at Lumify-innstillingene for DICOM-destinasjon er riktige. Se brukerhåndboken for Lumify hvis du vil ha mer informasjon.

 

31. Hvordan tar jeg et bilde i M-modus?

 

For å ta et bilde i M-modus fryser du bildet med ønsket M-moduskurve og lagrer bildet. Bildet legges til i pasientjournalen slik du ser det på skjermen.