1. Vil dere tilføye flere moduser, f.eks. PW-doppler?

 

Lumify-teamet jobber kontinuerlig med å forbedre Lumify, inkludert å legge til nye transdusere, funksjoner og tjenester.

 

2. Hvordan er Lumify sin bildekvalitet sammenlignet med andre systemer?

 

Lumify-appen gir en avbildningsytelse på høyde med større systemer, uten noen reduksjon i dybdepenetrasjon eller vevsoppløsning.

 

3. Hvor lenge kan en økt med Lumify-systemet vare?

 

Skannetider avhenger av enheten din, men generelt kan du skanne i to til fire timer. For anslått skannetid til sammenlignbare enheter, se http://www.philips.com/lumify-compatible-devices.

 

4. Hvor mye lagringsplass krever Lumify?

 

Lumify-appen krever ca. 50 MB lagringsplass i tillegg til plass til pasientdata.

 

5. Hvor slitesterk er Lumify-transduseren?

 

Vi har utviklet og testet Lumify-transduserserien for at den skal oppfylle de strenge pålitelighetskravene til det mobile ultralydmarkedet, og for at transduserne dine skal tåle slitasjen og påvirkningen de blir utsatt for i det mobile ultralydmiljøet.

 

 

6. Hva slags opplæring tilbys det for Lumify?

 

Lumify er intuitivt og krever ikke omfattende opplæring for bruk. Philips tilbyr utvalgte, gratis opplæringsressurser på brukerstedet og mer omfattende opplæring mot kursavgift. Alle opplæringressurser og -tilbud er oppført på de følgende nettstedene: 

www.philips.com/CCEMeducation

www.philips.com/RAPMeducation

http://www.usa.philips.com/healthcare/education-resources/education-training

 

7. Hvor høy kapasitet for bildelagring har Lumify?

 

En vanlig ultralydundersøkelse med noen stillbilder bruker bare ca. 10 MB lagringsplass. Undersøkelser med noen få loops på tre sekunder bruker ca. 50 MB. Du kan lagre hundrevis av undersøkelser på hvilken som helst enhet som Lumify-systemet er kompatibelt med (www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices). Den faktiske lagringskapasiteten avhenger av flere faktorer, for eksempel hvor mye innhold som er lagret på enheten din.

 

8. Støtter Lumify Windows-enheter, f.eks. Surface-nettbrettet?

 

For øyeblikket støtter Lumify bare Android-enheter. Vi utforsker kontinuerlig muligheter for å utvide støtten til alle plattformer.

 

9. Omfatter Lumify-pasientinformasjonen tilgangsnumre?

 

Ja, skjemaet Patient Info (Pasientinformasjon) inneholder feltet Accession Number (Tilgangsnummer). Det kan også hentes med funksjonen Modality Worklist (Arbeidsliste)

 

10. Kan jeg bruke Lumify til pediatrisk bruk?

 

Ja. Pediatrisk avbildning er indikert for bruk.

 

11. Kan jeg justere nærfelts- eller fjernfeltsforsterkning med Lumify?

 

Du kan justere den totale forsterkningen med Lumify, og AutoSCAN (kontinuerlig iSCAN-optimalisering) er alltid på, slik at bildeforsterkningen er uniform fra overflaten og ned i dypet.

 

12. Er loop-opptak prospektivt eller retrospektivt?

 

Lumify tar opp loops (lengde 3–10 sekunder) prospektivt. Lumify starter opptak når du trykker på Save Loop (Lagre loop), og fortsetter å ta opp til du trykker på Stop (Stopp), eller til maksimal opptakstid er utløpt.

 

13. Fungerer Lumify med Samsung-telefoner (S4, S5, S6, S6 Edge)?

 

Philips anbefaler at du bruker en enhet som er oppført i listen over kompatible smartenheter: http://www.philips.com/lumify-compatible-devices

 

14. Omfatter Lumify XRes?

 

Ja. XRes, den nyeste generasjonen bildebehandling, øker bildeoppløsningen og gjør det enklere å visualisere strukturer. Philips optimaliserer XRes for hvert kliniske program.

 

15. Omfatter Lumify vevsharmonisk avbildning (THI – Tissue Harmonic Imaging)?

 

Ja. Lumify bruker THI basert på det kliniske programmet. På C5-2-transduseren bruker for eksempel både galleblære- og OB/GYN-programmet THI.

 

16. Omfatter Lumify SonoCT?

 

Ja. SonoCT, også kalt spatial compounding (romlig kompoundering) eller multibeam (multistråle), er aktiv på L12-4- og C5-2-transduserne for alle programmer unntatt Lung (Lunge).

 

17. Vil jeg få dekket undersøkelser utført med Lumify?

 

Lumify er en medisinsk enhet som må forordnes for kjøp av leger eller leverandører av helsetjenester som sysselsetter leger.


Ultralydundersøkelser som utføres med et ultramobilt eller håndholdt ultralydsystem, rapporteres med de samme ultralydkodene som for stasjonerte ultralydsystemer, forutsatt at de vanlige kravene er oppfylt. Alle ultralydundersøkelser må oppfylle kravene til medisinsk nødvendighet som er angitt av den som betaler for undersøkelsene, må oppfylle kravene til fullstendighet for koden som velges, og må dokumenteres i pasientjournalen, uavhengig av hvilket ultralydutstyr som brukes.

 

18. Støtter Lumify DICOM-arbeidsliste (MWL – Modality Worklist)? Hvordan konfigurerer jeg en server for arbeidslisten?

 

Ja, du kan konfigurere og spørre en DICOM MWL-server. Se brukerhåndboken for Lumify hvis du vil ha mer informasjon.

 

19. Kan jeg opprette en midlertidig ID når jeg starter en undersøkelse? Kan jeg i så fall endre den med pasientinformasjon senere?

 

Ja. Trykk på Scan (Skann) i skjermbildet Scan/Create Patient (Skann/opprett pasient) for å starte skanning uten å angi pasientinformasjon. Du kan endre pasientdata når som helst før du avslutter undersøkelsen.

 

20. Er fargemodus tilgjengelig?

 

Ja. Det er to fargemoduser: Fast Flow (høy fargeskala for arteriell flow) og Slow Flow (lav fargeskala for venøs flow).

 

21. Kan jeg skanne eller gjennomgå bilder i fullskjermmodus?

 

Ja. For å vise et bilde i fullskjermmodus trykker du på ikonet [[full-screen view]] (fullskjermvisning) nederst til høyre på bildet. For å gå tilbake til vanlig visning trykker du på ikonet [[return to normal view]] (tilbake til vanlig visning).

 

22. Hvilke strekkodeformater støtter Lumify?

 

Se brukerhåndboken for Lumify for en fullstendig liste over støttede formater og instruksjoner for konfigurering av strekkodeleseren.

 

23. Hvilke transdusere er M-modus tilgjengelig på?

 

M-modus er tilgjengelig på transduserne S4-1, C5-2 og L12-4.

 

24. Kan jeg bruke Lumify utenfor sykehuset?

 

Lumify er et mobilt ultralydsystem beregnet på bruk i miljøer der det leveres helsetjenester av profesjonelle helsearbeidere. Slik miljøer kan være hjemmemiljøer, sykehusmiljøer, legekontorer og transportmiljøer / miljøer med paramedisinsk personell.

 

25. Hva er inkludert i kjøpet av Lumify?

 

Når du kjøper Lumify direkte, får du Lumify-transduseren/-transduserne, Lumify-appen, programvareoppdateringer og en produsentgaranti. Kjøpet inkluderer også en bæreveske til enheten og transduseren.

VIKTIG: Kjøpet ditt inkluderer ikke en kompatibel smartenhet.

 

26. Hvilke betalingsmetoder kan jeg bruke for direktekjøpet mitt av Lumify?

 

Du kan betale for Lumify med et kredittkort, eller Philips kan fakturere deg mot en innkjøpsordre.

 

27. Hvor lang tid går det før jeg mottar Lumify-transduseren jeg har kjøpt?

 

Lumify-transduseren/-transduserne ankommer normalt innen to uker etter bestilling, men faktisk leveringstid avhenger av produkttilgjengelighet. Store bestillinger kan ta lengre tid. Ring (844) 695-8643 hvis du har spørsmål om bestillingen din.

 

28. Hvilken type garanti får jeg med Lumify-løsningen?

 

Lumify-kjøpet ditt dekkes av en femårig, grunnleggende garanti som omfatter tilgang til kundestøttedelen i Lumify-portalen vår, tilgang til kundestøttespesialistene våre for ekstern kundestøtte og dekning av produksjonsfeil på Lumify-transduseren/-transduserne. Se www.lumify.philips.com/web/support. Det kan kjøpes utvidet dekning gjennom vårt Xtend Premium-tilbud, som gir deg beskyttelse mot tilfeldig skade.

 

29. Hvilken tilleggsdekning er tilgjengelig for den innkjøpte Lumify-løsningen?

 

Philips tilbyr Xtend Premium, en servicekontrakt som gir ekstra dekning for det innkjøpte Lumify-systemet. Se vilkårene og betingelsene for mer informasjon om Xtend Premium. http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.

 

30. Hva er vilkårene og betingelsene for Lumify-garantien?

 

Vilkår og betingelser for Lumify-garanti: http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.

 

31. Hva er vilkårene og betingelsene for Lumify-servicekontrakten, Xtend Premium, som kan kjøpes i tillegg?

 

Xtend Premium gir dekning mot tilfeldig skade på Lumify-transdusere kjøpt av kunden, i perioden som er oppgitt i anbudet. Kunden har rett til utskifting av en tilfeldig skadet transduser (opptil én per år). Xtend Premium er ment som et supplement til den vanlige garantien på en innkjøpt Lumify-transduser. Den dekker ikke utskifting av tapte eller stjålne transdusere. Vilkårene og betingelsene for Philips’ serviceavtale gjelder. Xtend Premium-tilbud http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.

 

32. Hvordan kan jeg oppheve kjøpet mitt av Lumify?

 

Etter kjøp av Lumify kan ikke produktet returneres eller kjøpet oppheves, noe villkårene og betingelsene for kjøpet angir.

 

33. Finnes det en måte for å tilbakestille bildeinstillingene til standard forsterkning/dybde? For eksempel en tilbakestillingsknapp?

 

Du kan enkelt tilbakestille bildeinstillingene til standardverdien ved å tilbakestille forhåndsinnstillingen. Det gjenoppretter dybde/forsterkninger/innstillinger til de optimale standardinnstillingene.