Rask, pasientnær kardial troponintest for å fastslå eller utelukke NSTEMI

 

 

 

Rask, pasientnær kardial troponintest for å fastslå eller utelukke NSTEMI

Akutt koronarsyndrom (AKS) innebærer en betydelig dødsrisiko, og det er avgjørende å kunne fastslå eller utelukke hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI) så raskt som mulig. Det er bruk for nøyaktige testresultater med det samme, slik at du kan finne ut hvilken behandling som er best for pasienten. En forsinket diagnose kan skape bekymring hos pasienter og familien deres og øke presset på et overbelagt akuttmottak.

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

* Dette feltet er obligatorisk

Kontaktinformasjon

*
*
*

Firma detaljer

*
*
*
*
*
*
*

Bedriftsinformasjon

Ved å spesifisere hvorfor du kontakter oss vil vi kunne yte en bedre service.
*
*
*
Lab comparable results within 10 minutes

Tilsvarende laboratorieresultater innen 10 minutter

 

Hva hvis du kunne utføre den viktige troponintesten direkte på pasienten ved ankomst til akuttmottaket, kun med blod fra et fingerstikk – og få svar tilsvarende laboratorieresultater innen 10 minutter? Da kunne du ta en potensielt livreddende beslutning på stedet.

Point-of-care testing (POCT) can significantly reduce turnaround time for a cardiac Troponin test result
Quotation mark

Point-of-care testing (POCT) kan redusere behandlingstiden betydelig for et testresultat med kardial troponin."

 

Chris Price, gjesteprofessor i klinisk biokjemi, Nuffield-instituttet for forskning i primærhelsetjenester, Universitetet i Oxford

When time counts, point-of-care blood testing speeds acute care decisions

Når tiden er avgjørende, vil blodprøver på behandligsstedet kunne gi raskere beslutninger ved akuttbehandling

Philips' verktøyer for kardiovaskulær diagnostikk sikrer effektive løsninger for diagnostisering og behandling av hjertesykdommer. I akuttsammenheng identifiserer EKG-systemet livstruende hjerteinfarkt med ST-elevasjon (STEMI), men for de fleste pasienter uten vedvarende ST-elevasjon, hvor det er mistanke om AKS, trenger du å måle hjertemarkører, spesielt troponin. Det kan imidlertid ta over en time å få svar fra laboratoriet. Akutt testing med Minicare I-20* på behandlingsstedet reduserer svartiden.
Diagnostic accuracy from just a finger prick of blood

Diagnostisk nøyaktighet med blod fra et fingerstikk

 

 

Philips har utviklet Minicare I-20-systemet for akutt in-vitro-diagnostikk for å gi deg de kliniske opplysningene du trenger via blod fra et fingerstikk. Når du har tilgang til en solid, nøyaktig pasientnær test som denne, kan du måle pasientenes troponinnivå mens du undersøker dem i akuttmottaket.

Det betyr at du kan gi pasientene den best mulige behandlingen. Du kan raskere identifisere de som trenger tilsyn umiddelbart. Det er med på å redusere bekymringen deres hvis det er mistanke om akutt hjertesykdom.

Faster diagnosis to reduce overcrowding and improve workflow

Raskere diagnoser betyr mindre overbelegg og bedre arbeidsflyt

 

 

Med blodprøveresultater i akuttmottaket innen få minutter, har du grunnlaget til å treffe livsviktige beslutninger med det samme. Det kan være lettere å skrive ut noen pasienter raskere, samtidig som at du sikrer at andre raskt får en potensielt livreddende behandling.

Raske resultater hjelper ikke kun pasientene dine. Det kan også ha stor betydning for effektiv drift av avdelingen. En reduksjon av overbelegget kan bety at det blir enklere å nå målene for behandlingstid. Og hvis du kan øke driftseffektiviteten, vil både din egen belastning og belastningen på teamet ditt bli mindre.

Quotation mark

Tidspress og ventetider er hovedårsaken til stessbelastningen på akutteamene"

 

Professor Roland Bingisser fra universitetssykehuset i Basel, Sveits

* Produktene er kun tilgjengelige i utvalgte land. Sjekk med din lokale Philips representant for tilgjengelighet.