Hjemmeovervåkning til støtte for pasienter under kjemoterapi

Hjemmeovervåkning til støtte for pasienter under kjemoterapi

Hold kontakten med dine pasienter
Minicare Home er en overvåkningstjeneste som gjør det mulig å ha mer kontakt med pasientene når de er hjemme, ved å overvåke dem med jevne mellomrom under behandlingen. Det gjør det mulig å oppdage komplikasjoner på et tidlig stadium og kunne håndtere dette fra avstand.
Kontakt oss

Kontaktinformasjon

* Dette feltet er obligatorisk

Kontaktinformasjon

*
*
*

Firma detaljer

*
*
*
*
*
*
*

Bedriftsinformasjon

Ved å spesifisere hvorfor du kontakter oss vil vi kunne yte en bedre service.
*
*
*

Aktuelle utfordringer ved kjemoterapi

Adverse events

Bivirkninger

Over 10 % av pasientene innlegges på grunn av bivirkninger, f.eks. infeksjoner som følge av behandlingen.

 

Referanse:

*Referanse: Hassett m.fl. J Natl Cancer Inst 2006;98: 1108 – 17

Treatment scheduling

Behandlingsplanlegging

Mange pasienter er ikke kommet seg tilstrekkelig til å kunne motta neste del av behandlingen.
Quotation mark

Vi ser ca. 50 til 60 pasienter i uken som innlegges ikke-elektivt med en registrert kreftdiagnose. Den årlige kostnaden ved disse innleggelsene var på over GBP 12 millioner i 2014–15, og inntekten vi mottok var på under GBP 10 millioner. Dette påvirker strømmen av elektive pasienter (særlig kirurgiske), og reduserer inntekten vår ytterligere”

 

Patrick McGinley, leder av Costing and SLR hos Maidstone & Tunbridge Wells NHS Trust i Storbritannia

Fordeler

Remote patient monitoring

Fjernovervåkning av pasienter

Egnet til selvtest
Minicare Home-overvåkningstjenesten er designet for å være intuitiv og enkel å bruke for pasientene. Det sørges for at pasienten får grundig opplæring og selv er i stand til å utføre fingerstikktesten og temperaturmålingen, samt fylle ut helseundersøkelse skjema.
Extend your reach

Extend your reach

Timely warnings on adverse events
In-between chemotherapy cycles it is often a challenge to assess the patient’s condition. Patients can find it difficult to separate the expected side-effects of the chemotherapy treatment from any serious adverse events. The patient’s self-test information ensures that key symptoms are not being missed and enables you to intervene in a timely manner if complications arise.
Innovative service in oncology care

Innovativ service i onkologisk behandling

Fra sykehus til hjem
Minicare Home er en overvåkningstjeneste som supplerer den eksisterende kjemoterapibehandlingen. Den gjør det mulig å ha mer kontakt med pasientene når de er hjemme, ved å overvåke dem med jevne mellomrom under behandlingen. Den gjør det mulig å forbedre pasientopplevelsen, redusere kostnadene og tilby nye måter å lage personlige behandlingsplaner på.

Slik fungerer den

 

Minicare Home-overvåkning er et komplett servicetilbud fra Philips. Du registrerer pasientene, planlegger testene og angir varselinnstillinger. Vi sørger for resten, dvs. logistikk, pasientopplæring og IT-oppkobling.

Minicare Home-overvåkning er et komplett servicetilbud fra Philips. Du registrerer pasientene, planlegger testene og angir varselinnstillinger. Vi sørger for resten, dvs. logistikk, pasientopplæring og IT-oppkobling.
Minicare Home-overvåkning er et komplett servicetilbud fra Philips. Du registrerer pasientene, planlegger testene og angir varselinnstillinger. Vi sørger for resten, dvs. logistikk, pasientopplæring og IT-oppkobling.

Validert hos våre kliniske og finansielle partnere

Partnerskap med kunnskapsoverføring

 

Innovate UK er Europas ledende program som hjelper virksomheter til å forbedre konkurranseevnen ved å samarbeide med organisasjoner innenfor høyere utdanning eller forskning og teknologi. Slik oppnår de kunnskap, teknologi eller kompetanse som de anser for å være av strategisk konkurransemessig betydning. I tillegg til partnerskap med kunnskapsoverføring, har Philips HCM arbeidet med å utvikle metoder til å koble pasienthendelser og utfall hentet fra kliniske datasett, og kartlegge aktuelle onkologiske behandlingsalternativer for å identifisere "smertepunkt" og muligheter.

 

Mer

SBRI-programmet

 

SBRI-programmet bruker fordelene ved offentlige anskaffelser til å drive innovasjon. Det gir innovative virksomheter muligheten til å engasjere seg i offentlig sektor og bli tildelt kontrakter for å løse spesifikke problemer. Det britiske helsedepartementet tildelte Philips en Technology Strategy Board-pris for å skalere opp klinisk testing av fjern overvåkningssystemet Philips Minicare Home, på Leeds universitetssykehus.

 

 

 

Mer

Minicare Home service

Minicare Home-tjenesten

Gir pasientene mulighet til å bli aktivt involvert i overvåkningen av egen helse.

Mer

Relaterte koblinger

Arrangementer
 

UK Oncology Forum

 

15.–16. juni 2016
Stedsnavn Manchester, Storbritannia