1
Produkter

Garantivilkår

Slik fungerer garantien :

 

Du kan registrere Xenon LongerLife-pærer innen 30 dager fra kjøpsdatoen. Garantien er gyldig i opptil syv år eller til 150 000 kjørte kilometer, avhengig av hva som inntreffer først. Garantien er bare gyldig for ikke-kommersiell bruk. Philips er ikke ansvarlig for montering eller frankering ved forsendelse av ødelagte pærer – selv om feilen oppstår innen garantiperioden. Ta vare på garantisertifikatet og kjøpsbeviset gjennom hele garantiperioden.

Slik løser du inn garantien

Gå tilbake til forhandleren, eller kontakt kundestøtten for Philips på 00800-7445 4775. Du får tilsendt en ny pære som teknisk sett tilsvarer en Xenon LongerLife-lyspære.

Hvis du vil returnere et produkt, må du sende det defekte produktet i en polstret pakke for å unngå at det skades under transport. Ikke glem å sende med kjøpsbeviset, og betal korrekt frankering for kontaktadressen i landet ditt.

 

Garantivilkår

 

 • Garantien gjelder fra kjøpsdatoen som er trykket på kjøpsbeviset.
 • Erstatningsproduktet tilbys etter Philips' eget skjønn, og garantien gjelder videre fra den opprinnelige kjøpsdatoen.
 • Erstatningsproduktet tilbys etter Philips' eget skjønn, og garantien gjelder videre fra den opprinnelige kjøpsdatoen.
 • Philips-garantien gjelder under forutsetning av at produktet har vært håndtert og montert på korrekt måte i henhold til bruksområdet og i samsvar med bruksanvisningen – i et kjøretøy.


Denne Philips-garantien påvirker ikke forbrukerrettighetene som gjelder i henhold til landets lover.

 

Hva dekkes ikke?


Garantien dekker ikke følgeskader, og gjelder ikke hvis:
 

 • Kjøpsbeviset på noen måte er endret, eller hvis det er uleselig
 • Modellnummeret, serienummeret eller produksjonsdatokoden på produktet er endret, fjernet eller gjort uleselig
 • Reparasjoner eller modifikasjoner av produktet har blitt utført av uautoriserte serviceorganisasjoner eller -personer
 • Produktet brukes til kommersielle formål
 • Skaden er forårsaket av feil bruk av produktet, eller miljømessige forhold som ikke kommer inn under de anbefalte driftsforholdene for produktet.
 • Enheten er skadet, inkludert, men ikke begrenset til skade påført av dyr, lyn, unormal voltstyrke, vann eller ild, naturkatastrofer eller transport.
 • Produktet er defekt på grunn av slitasje av deler som kan regnes som slitedeler eller forbruksdeler
 • Produktet fungerer ikke som det skal fordi det ikke opprinnelig er utviklet, produsert eller godkjent for landet der du bruker produktet, noe som kan skje hvis produktet er kjøpt i et annet land enn der det skal brukes
 • Produktet fungerer ikke som det skal fordi tilkoblingen til kjøretøyets elektronikk ikke fungerer, eller produktet er montert feil eller av uprofesjonelle


Trenger du service?

Garantien dekker ikke følgeskader, og gjelder ikke hvis:

Du kan finne svar på mange spørsmål ved å lese brukerhåndboken nøye og/eller se kundestøttedelen av dette nettstedet, og vi anbefaler at du gjør dette før du kontakter Philips eller forhandleren din. Kontakt Philips' forbrukerstøtte via chat, telefon eller e-post hvis du trenger service på produktet i garantiperioden. Du finner kontaktinformasjonen til Philips på dette nettstedet. Når produktet ikke lenger dekkes av garantien, kan du kontakte det nærmeste autoriserte Philips-servicesenteret direkte.


Når du kontakter Philips, bør du ha følgende tilgjengelig for at de skal kunne hjelpe deg effektivt:

 

 • Den opprinnelige fakturaen eller kvitteringen som viser kjøpsdato, navnet på forhandleren og modellnummeret til produktet.
 • Serienummeret som er oppført på produktet.