Philips Sonicare Connected-app – Vilkår for bruk

Vi takker for din interesse for Philips Sonicare! Philips Sonicare-mobilappen («Appen») tilbys deg av Philips («Philips»).
 

Vi ønsker deg velkommen - bruk denne appen som din partner på veien til bedre munnhygiene. Det finnes bare et par regler og begrensninger som vi ber deg huske.

 

Hva denne appen gjør for deg når den er koblet til enkelte elektriske Philips Sonicare-tannbørstemodeller:  

 

1

Denne appen kommuniserer med enkelte elektriske Philips Sonicare-tannbørstemodeller (inkludert Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected og Philips Sonicare DiamondClean Smart) via en trådløs forbindelse og gir deg tilbakemeldinge i sanntid om tannpuss og råd for å hjelpe deg med å forbedre rutinene dine for munnpleie. De elektriske Sonicare-tannbørstemodellene som støtter tilkobling til denne appen vil ha «Connected» i modellnavnet eller tannbørsten vil ellers indikere at den støtter Bluetooth-tilkobling.
 

2

Den elektriske Sonicare-tannbørsten har smarte sensorer for å spore tannpussen din.
 

3

Disse smarte sensorene inkluderer:

-          en posisjonssensor som viser deg hvor du pusser for mye eller for lite for bedre dekning

-          en skrubbesensor som veileder deg for å redusere skrubbing for en optimalisert pusseteknikk

-          en trykksensor som registrerer pussetrykk og varsler deg når og hvor du bruker for mye trykk for å beskytte tannkjøttet

-          en SmartTimer sørger for at du pusser så lenge som tannpleieeksperter anbefaler for hver del av munnen

Hvis du bruker et Philips Sonicare-børstehode som har en RFID-sensor, brukes disse dataene til å automatisk foreslå en modus etter børstehodetypen og vil også spore effektiviteten til det enkelte børstehodet.

 

4

Appen synkroniserer data fra smartsensorer med ditt personlige 3D-munnkart. Appen har følgende funksjoner:

-          TouchUp gir deg et skreddersydd program basert på data om tannpussøkten for  umiddelbart å gå over steder du har utelatt så du får en mer komplett  tannpuss

-          Overvåkning av børstehodebruk sporer hvor effektivit børstehodet er, basert på  pusseteknikken og trykket, og varsler deg når du må skifte ut børsten  for å få best mulig resultat. Hvis du bruker et børstehode med  RFID-sensor, spores disse resultatene for hvert enkelt børstehode

-          Målsetting lar deg sette mål for pussing og bruk av tanntråd og gir deg poeng når du når disse målene

-          Fremdriftsdelen viser pussedataene over tid og hvor bra du gjør det i forhold til målene dine

-          Fokusområder lar deg fremheve problemområder på ditt personlige munnkart i Sonicare-appen, og minner deg på å være ekstra nøye med dem neste gang du pusser

-          Min avtale lar deg sette opp og holde oversikt over tannlegebesøkene dine

-          Mine fremdriftsrapporter lar deg dele munnpleieaktivitetsdata med andre som for eksempel tannlegen eller familien

Produktbutikken gir deg tilgang til et utvalg av Philips Oral Healthcare-produkter.

 

 

5

Appen lar deg også kommunisere med Philips angående den elektriske Sonicare Connected-tannbørsten.

 

Vi oppfordrer deg til å lese videre. Ved å bruke appen samtykker du i vilkårene som er beskrevet nedenfor.

 

Hvem som kan bruke appen:

 

Du må være minst tretten (13) år for å bruke denne Philips Sonicare-appen.

 

Konto og (de)aktivering

 

For å kunne bruke appen må du:

a. laste ned appen

b. opprette en MyPhilips-konto for bruk av appen, og samtykke i disse betingelsene og vilkårene for bruk av appen

c. bekrefte at MyPhilips-kontoen og appen er formelle kanaler for kommunikasjon fra Philips til deg når det gjelder endringer i appen eller disse vilkårene

d. aktivere appen ved å koble den elektriske Sonicare Connected-tannbørsten som beskrevet i bruksanvisningen

 

Du kan bare opprette en konto og bruke appen hvis du godtar og samtykker i disse vilkårene og gjeldende lovgivning. Enhver bruk av appen av noen under 13 år er strengt forbudt og er et brudd på disse vilkårene.
 

Jeg godtar å: (a) gi all korrekt kontaktinformasjon og annen informasjon Philips ber om, og å varsle Philips raskt hvis det er endringer i informasjonen (b) ivareta konfidensialiteten til kontoopplysningene dine og for alle aktiviteter som foregår via kontoen din.
 

Du kan velge å deaktivere eller slette kontoen din på MyPhilips-nettstedet.

 

Lisens. Du har ingen eierrettigheter i app-programvaren. I stedet har du en lisens til å bruke denne appen i forbindelse med formålet som beskrevet ovenfor på en Apple eller Android-enhet du eier eller har kontroll over. Denne lisensen kan ikke overføres og er mellom deg og Philips.
 

Philips eier opphavsretten, varemerker, servicemerker og produktdesignrettigheter til alt materiell og innhold vist i appen. Du kan ikke reprodusere, modifisere, lage utledede arbeider fra, vise, innramme, fremvise, publisere, distribuere, formidle, overføre, kringkaste eller sirkulere noe slikt materiell eller innhold til en tredjepart (inkludert visning eller distribusjon av materiell ved bruk av et tredjepartsnettsted) uten skriftlig forhåndstillatelse fra Philips. Philips forbeholder seg alle rettighetersom ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene.
 

Du godtar å ikke publisere, vise, offentligjøre, leie, lease, modifisere, låne, distribuere eller lage utledede arbeider basert på appen eller app-programvaren eller noen del av den. Du godtar også å ikke utføre omvendt utvikling, dekompilere, oversette, tilpasse eller demontere app-programvaren, og du godtar å ikke forsøke å gjenskape kildekoden fra objektkoden til app-programvaren.
 

Avgifter. Appen er gratis.
 

Garantier.  Målet vårt er å gi deg en flott app og en flott brukeropplevelse. Vi kan imidlertid bare levere appen til deg «som-den-er». Selv om vi gjerne skulle gjort det, kan vi dessverre ikke garantere noe om appen eller innholdet i den. Dette er blant annet fordi bruken av appen er også avhengig av eksterne omstendigheter som f.eks. mobilenheten din, Wi-Fi-nettverket, Internett-leverandøren og mobiloperatøren din, som Philips ikke har noen innflytelse over. Derfor kan ikke Philips gi noen garantier relatert til appen for: tilgjengelighet, oppetid, nøyaktigheten til resultater, nøyaktigheten til data, lagring av data, tilgjengelighet i alle land, pålitelighet for påfølgende varsler, spesifikke nivåbelønninger eller andre fordeler. UANSETT ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR BELØP SOM OVERSTIGER DEN OPPRINNELIGE KJØPSPRISEN FOR APPEN.
 

Kjøpet av den elektriske Sonicare Connected-tannbørsten er underlagt garantien som følger med produktet. Disse vilkårene for bruk vil ikke svekke garantirettigheter du har som forbruker i det landet du bor i.
 

Ansvar.  Selv om vi har stor tro på appen vår, er det alltid mulig at ting ikke virker som de skal. Hvis appen dessverre ikke virker eller noe innhold går tapt, ber vi om unnskyldning for det. Vi forstår virkelig at det er uheldig og ubeleilig. Dessverre kan vi ikke påta oss noe ansvar for skader som har oppstått som et resultat av din bruk av appen, så langt gjeldende lov tillater det.
 

Innstilling, si opp, og opphør. Disse vilkårene for bruk vil ha full virkning så lenge du fortsetter å ha tilgang til eller bruker appen, eller til de sies opp i samsvar med bestemmelsene i disse vilkårene. Philips kan når som helst (a) innstille eller si opp rettighetene dine til å bruke appen, eller (b) si opp disse vilkårene for bruk når de gjelder deg, hvis Philips i god tro mener at du har brukt appen på en måte som er et brudd på disse vilkårene. Ved opphør er du ikke lenger autorisert til å bruke eller ha tilgang til appen.

 

Philips forbeholder seg retten til når som helst å modifisere appen, si  opp avtalen eller la appen eller deler av den opphøre, med eller uten  forvarsel. Du godtar at Philips ikke vil være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for utøvelse av den tidligere nevnte rettigheten. Vi kan sende deg en e-postmelding eller annen kommunikasjon som forteller deg om endringene og eventuelle valg du kan ha eller tiltak du kan treffe før de trer i kraft. Din mangel på handling eller fortsatt bruk av appen etter et slikt varsel vil fortelle oss at du godtar endringene.
 

Oppdaterte vilkår for bruk. Av og til kan vi oppdatere disse vilkårene for bruk. Hvis vi gjør det, vil vi kommunisere det formelt. Vi kan sende deg en e-postmelding eller annen kommunikasjon som forteller deg om endringene og eventuelle valg du kan ha eller tiltak du kan treffe før de settes i kraft, eller vi kan midlertidig fremheve nye eller reviderte avsnitt i disse vilkårene eller midlertidig legge ut et godt synlig varsel på My Philips-nettstedet. Din mangel på handling eller fortsatt bruk av appen etter et slikt varsel vil fortelle oss at du godtar endringene.
 

Tredjeparter og tredjepartsavgifter
 

Det er mulig at når du bruker appen vil du også bruke en tjeneste, laste ned programvare eller kjøpe varer som leveres av en tredjepart. Slike tredjepartstjenester og -produkter har sine egne gjeldende regler og begrensninger som er separate fra disse vilkårene, og du må følge dem når det gjelder den tredjeparten.

Du vedgår at du er ansvarlig for alle avgifter (for eksempel databruksavgifter) belastet av tredjeparter, som for eksempel Internett-leverandøren eller mobiloperatøren din.
 

Jurisdiksjon.  Disse vilkårene for bruk skal fortolkes, tolkes og underlegges lovene i Sverige, Norge, Danmark eller Finland ut fra hva som er aktuelt.
 

Eneste kontaktpunkt.  Apple og Google er ikke ansvarlige for appen eller innholdet i den. Derfor skal du kontakte Philips via www.philips.com/support ved eventuelle spørsmål, brukerstøtte, produktkrav eller krav om tredjeparts immaterielle rettigheter i forbindelse med denne appen.
 

Ha det gøy!!