1
Produkter

Finn modellnummeret

Hvert produkt har et unikt modellnummer.Et modellnummer begynner vanligvis med bokstaver etterfulgt av en tallserie, f.eks. GC6440, 37PFL7403D/10 eller SA1300/02.

Du kan finne modellnummeret på flere måter:
Se på esken
Look on the box
Se inni produktet
Look inside the product
Se på produktet
Look on the product
Se på håndboken
Look on the manual