1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Få støtten du trenger
  Ser du etter en bestemt løsning for produktet ditt?

  En varsellampe på Philips-espressomaskinen slår seg ikke av

  Oppdatert 2022-06-17
  Hvis Philips-espressomaskinen viser en varsellampe og ikke slår seg av, finner du løsninger på bildet nedenfor.

  1. Lampen for «tom vannbeholder» lyser

  Hvis denne varsellampen lyser, betyr det at vannbeholderen er nesten tom eller ikke står der den skal.

  Ta ut vannbeholderen og fyll den med vann til Max for å løse problemet. Sørg for at vannbeholderen er skjøvet langt nok inn i maskinen, slik at lampen slukkes.

  2. Lampen for «tøm kaffegrutbeholder» lyser

  Hvis denne varsellampen lyser, betyr det at kaffegrutbeholderen er full og må tømmes.

  Sørg for at maskinen er slått PÅ mens du tømmer kaffegrutbeholderen for å løse dette problemet. Fjern dryppebrettet, og tøm kaffegrutbeholderen. Sett alt tilbake på plass i maskinen.

  3. Varsellampen lyser

  Hvis denne varsellampen lyser, betyr det enten at kaffegrutbeholderen/dryppebrettet ikke er riktig plassert, eller at servicedøren er åpen.

  Sørg for at kaffegrutbeholderen og dryppebrettet er riktig plasser for å løse dette problemet. Ta ut vannbeholderen, og kontroller at servicedøren er lukket.

  4. Varsellampen blinker

  Hvis denne varsellampen lyser, betyr det at bryggeenheten ikke er på plass, ikke er riktig plassert eller er blokkert.

  Følg trinnene nedenfor for å løse problemet:

  1. Slå maskinen helt AV
  2. Ta ut vannbeholderen og åpne servicedøren
  3. Ta ut bryggeenheten og skyll den med vann fra springen. Sett den inn i maskinen igjen slik at den klikker på plass
  4. Lukk servicedøren, og sett vannbeholderen tilbake på plass
  5. Slå maskinen PÅ

  Merk: Hvis det er tørt kaffepulver i kaffegrutbeholderen, betyr det at bryggeenheten var overfylt med malt kaffe og fjernet den. Når du bruker forhåndsmalt kaffe, må du bruke én full, strøken skje med forhåndsmalt kaffe.

  5. Varsellampen lyser og startlampen blinker

  Hvis denne varsellampen lyser, betyr det at det er luft i maskinen. Følg trinnene nedenfor for å slippe ut luft av maskinen:

  1. Fyll vannbeholderen med vann
  2. Sett en kopp under den klassiske melkeskummeren, og trykk på den blinkende start/stopp-knappen. Vær oppmerksom på at maskinen begynner å tappe ut varmt vann for å fjerne luften.

  Hvis dette ikke løser problemet, følger du trinnene nedenfor:

  1. Slå maskinen AV
  2. Tøm vannbeholderen, og fjern AquaClean-filteret fra vannbeholderen (hvis aktuelt)
  3. Fyll den med friskt vann, og sett den tilbake på plass
  4. Slå maskinen PÅ igjen, og la den varme seg opp
  5. Velg varmt vann, og tapp 2–3 kopper
  6. Hvis dette fungerer, setter du AquaClean-filteret tilbake på plass og tapper 2–3 nye kopper med varmt vann

  6. AquaClean-lampen blinker

  Hvis denne varsellampen lyser, betyr det at AquaClean-vannfilteret må settes på plass / byttes ut og aktiveres.

  Hvis du vil ha detaljerte trinnvise instruksjoner for hvordan du monterer og aktiverer AquaClean-filteret, kan du se i brukerhåndboken eller se videoveiledningen vår nedenfor.

  7. Avkalkingslampen blinker sakte

  Hvis denne varsellampen lyser, betyr det at du må avkalke maskinen.

  Hvis du vil ha detaljerte trinnvise instruksjoner for hvordan du avkalker maskinen, kan du se i brukerhåndboken eller se videoveiledningen vår nedenfor.

  8. Lampene på alle varselikonene blinker

  Hvis denne varsellampen lyser, betyr det at du må tilbakestille maskinen. Følg trinnene nedenfor for å gjøre dette:

  1. Slå AV maskinen, og trekk ut støpselet fra stikkontakten
  2. Ta AquaClean-vannfilteret ut av vannbeholderen (hvis aktuelt)
  3. Fyll vannbeholderen med vann, og sett den tilbake på plass
  4. Åpne lokket på beholderen for forhåndsmalt kaffe, og sjekk om den er tilstoppet med kaffepulver. Hvis du ser en blokkering, rengjør du den med enden av kaffeskjehåndtaket
  5. Sett støpselet tilbake i stikkontakten, og slå på maskinen igjen
  6. Velg varmt vann, og tapp 2–3 kopper

  Merk: Hvis lampene fortsetter å blinke, kan maskinen være overopphetet. Slå maskinen av, vent i 30 minutter og slå den PÅ igjen. Hvis lampene fortsatt blinker, må du kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

  9. Varselikoner for maskiner med Wi-Fi-tilkobling

  Wi-Fi-lampen lyser ikke
  – Kaffemaskinen er ikke koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket (Wi-Fi er ikke konfigurert ennå).
  – Maskinens Wi-Fi-tilkobling er slått av.
  – Wi-Fi-tilkoblingen fungerer ikke som den skal.
  – Tilkoblingen til Wi-Fi-hjemmenettverket er brutt. Det kan blant annet skyldes at du har byttet ruter eller endret nettverksnavnet eller -passordet.
  – Avstanden mellom kaffemaskinen og ruteren er for stor.

  Wi-Fi-lampen lyser
  – Wi-Fi er konfigurert, og kaffemaskinen er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket.

  Wi-Fi-lampen fortsetter å lyse etter at jeg har slått av maskinen
  – Wi-Fi-modulen må være tilgjengelig for at du skal kunne motta oppdateringer, og derfor fortsetter Wi-Fi-lampen å lyse.

  Wi-Fi-lampen blinker
  – Kaffemaskinen er i konfigurasjonsmodus under Wi-Fi-konfigurasjonen. Knappene på kaffemaskinen er inaktive.
  – Hvis maskinen allerede er koblet til, indikerer den blinkende lampen at kaffemaskinen er i ferd med å koble seg til Wi-Fi-hjemmenettverket på nytt.
  – Hvis maskinen er koblet til Wi-Fi-nettverket, og lampen blinker sakte, betyr det at kaffemaskinen oppdaterer fastvaren. Denne oppdateringen kan ta flere minutter, og du kan ikke bruke kaffemaskinen mens den pågår.

  Feilsøking

  Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.