Smøre bryggeenheten

 

 

Smør bryggeenheten på maskinen regelmessig slik at de mekaniske delene i maskinen fortsatt arbeider fritt.