Rengjøre bryggeenheten på Saeco-espressomaskinen

 

Ved å rengjøre espressomaskinen regelmessing hindrer du at kretsene tettes igjen av kafferester.
 

Ukentlig rengjøring:

Skyll med lunkent vann.

Månedlig rengjøring:

Fjern olje med Philips Saecos avfettingstablett, CA6704.