Innstillinger for aromastyrke

 

 

Trykk på knappen for aromastyrke for å endre kaffestyrke. Hver gang du trykker på knappen for aromastyrke, endres aromastyrken med ett nivå. Displayet viser den valgte styrken, som bare blir lagret når du endrer styrke mens du brygger kaffe.

 

Kretsene i melkesystemet må skylles daglig ved at du setter melkerøret i en kanne med friskt vann og trykker på knappen for skumming av melk. Alle delene må demonteres og rengjøres ukentlig i lunkent vann. Rengjør månedlig med Philips Saeco rengjøringsmiddel for melkekretser, CA6705.
Kretsene i melkesystemet må skylles daglig ved at du setter melkerøret i en kanne med friskt vann og trykker på knappen for skumming av melk. Alle delene må demonteres og rengjøres ukentlig i lunkent vann. Rengjør månedlig med Philips Saeco rengjøringsmiddel for melkekretser, CA6705.