Maleinnstillinger

 

 

Du kan justere maleinnstillingene med bryteren i bønnebeholderen – fra finmalte bønner for en fyldig espresso til grovmalte for en mildere kaffesmak.

 

Juster bare maleinnstillingene når maskinen maler kaffebønnene. Når du justerer kaffekvernen, setter du en kopp under kaffetuten. Trykk på Espresso-knappen. Når kvernen begynner å male, endrer du innstillingene med justeringstasten.