Fyll vannbeholderen og bønneholderen

 

Når du har tatt av vannbeholderen, fyller du den opp til maksimumsmerket. Fyll deretter bønneholderen med de espressobønnene du ønsker.