Fyll vannbeholderen.

 

Fjern vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til maksimumsmerket.