1
Pleie

AquaClean-filter, klargjøre og installere

Ingen avkalking før ca. 5000 kopper*

 

Nyt inntil 625 kopper* med velsmakende kaffe for hvert AquaClean-filter!

 

Med det Saeco-patenterte AquaClean-vannfilteret trenger du ikke å avkalke espressomaskinen før du har drukket ca. 5000 kopper*. For hvert av filtrene får du også inntil 625 kopper* kaffe traktet på rent, klart vann.


*Faktisk antall kopper er avhengig av de valgte kaffevariantene og rutinene for skylling og rengjøring.

Slik klargjør og installerer du AquaClean-filteret for førstegangsbruk

Installere AquaClean-filteret
Installere AquaClean-filteret

Bruke AquaClean-filteret for første gang med Saeco-espressomaskinen 
Klargjøre og installere

Installere AquaClean-filteret

Trinn 1


Ved førstegangsbruk spør Saeco-espressomaskinen deg om du ønsker å aktivere AquaClean-filteret. Aktiveringen tar bare to minutter. Bekreft med OK for å starte. Hvis du vil installere filteret senere, velger du AquaClean-alternativet via maskinmenyen for å starte aktiveringen.
Aktivere AquaClean-filteret

Trinn 2


Ta AquaClean-filteret ut av esken og rist filteret i fem sekunder.
Fjerne AquaClean-filteret fra emballasjen

Trinn 3


Legg AquaClean-filteret opp ned i en kanne med kaldt vann og vent til det ikke lenger kommer opp luftbobler. Fjern vannbeholderen fra maskinen og tøm den.
Fjerne luft fra AquaClean-filteret

Trinn 4


Sett AquaClean-filteret vertikalt inn i filtertilkoblingen på den tomme vannbeholderen. Skyv AquaClean-filteret til det lavest mulige punktet. For å garantere best ytelse må du påse at filteret sitter stramt og at forseglingen har riktig posisjon.
Sette inn AquaClean-filteret

Trinn 5


Fyll vanntanken med friskt vann opp til maksimumsmerket og sett den tilbake i maskinen.
Fylle vannbeholderen

Trinn 6


Sett dispenseringstuten for varmtvann inn i maskinen og plasser en beholder under tuten for varmtvann.
Sette inn dispenseringstuten for varmtvann

Trinn 7


Bekreft plasseringen av varmtvannstuten og beholderen. Maskinen begynner å dispensere vann. Det vises et hakesymbol på displayet som bekrefter at aktiveringen er fullført.
Bekrefte plasseringen av tuten og beholderen

Trinn 8


Når filteret er riktig installert, vises ikonet AquaClean 100 % på displayet.

Søk med navnet eller produktnummeret på Saeco-espressomaskinen

Du får tilgang til mengder av tilleggsinformasjon om Saeco-espressomaskinen med bare et par museklikk.

Hvor kan jeg kjøpe AquaClean-filteret?

 

AquaClean-filteret er tilgjengelig fra en rekke forskjellige Internett-forhandlere. Klikk på en av koblingene nedenfor for mer informasjon.

AquaClean-filter

sjekk-merke
Du slipper å avkalke
Ingen avkalking før ca. 5000 kopper*
sjekk-merke
Renere vann = renere kaffe
Inntil 625 kopper med kaffe av rent, klart vann fra hvert av filtrene.*
sjekk-merke
Praktisk
Enkel å installere

Kjøpe AquaClean fra en forhandler

*Faktisk antall kopper er avhengig av de valgte kaffevariantene og rutinene for skylling og rengjøring.