1
Produkter

Series 2000i Luftrenser

Idéell for dagligstuen, Oppkoblet til app, Filtrerer ut 99, 97 % av alle partikler, Prøv den hjemme i 60 dager AC2889/10

Vanlige spørsmål

Når og hvordan bør jeg rengjøre / skifte ut filtrene og sensoren på luftrenseren?

Her kan du finne ut når og hvordan du bør rengjøre eller skifte ut forfilteret, filtrene og kvalitetssensoren i Philips-luftrenseren.

Merk: Alle bildene som er vist nedenfor, er bare generiske fremstillinger. Apparatene kan være ulike.

Sensor, forfilter og filtre i Philips-luftrenser

Når du bør rengjøre filtrene

Filtrene (A og B i bildet ovenfor) kan ikke vaskes eller støvsuges. Disse filtrene må skiftes ut. Sjekk brukerhåndboken for å se hvilke utskiftningsvarsler som gjelder for din spesifikke luftrensermodell.

Når du bør skifte ut filtrene

Når filtrene (A og B i bildet ovenfor) blir skitne, må de skiftes ut.

Skift ut multi-care-filteret, det aktive karbonfilteret og HEPA-filteret når de aktuelle indikatorene lyser. Siden hver luftrenser vil indikere dette på ulike måter, bør du se i brukerhåndboken (noen luftrensere vil for eksempel indikere dette med en C7-indikator, og andre modeller vil indikere dette med 2, 3 eller 4).

Når du bør rengjøre luftkvalitetssensoren

Luftkvalitetssensoren (D i bildet ovenfor) bør rengjøres annenhver måned.

Se rengjøringsinstruksjonene for din spesifikke luftrenser i brukerhåndboken.

Hvis du bruker Philips-luftrenseren på et område med mye støv eller høy luftfuktighet, må den rengjøres oftere.

Når du bør rengjøre forfilteret

Forfilteret i Philips-luftrenseren (C i bildet ovenfor) kan vaskes og bør rengjøres hver måned for å fungere optimalt.

Du bør rengjøre forfilteret når F0 vises på skjermen til luftrenseren.

Når du skal rengjøre forfilteret, må du følge disse trinnene:

  1. Slå av apparatet og koble støpselet fra stikkontakten.

  2. Trekk i den nedre delen av panelet (plassert foran eller bak på luftrenseren, avhengig av den spesifikke modellen) og fjern det fra apparatet (se bildet nedenfor).

  3. Trykk de to klemmene ned og trekk forfilter mot deg.

  4. Rengjør forfilteret under rennende vann. Hvis forfilteret er veldig skittent, må du bruke en myk børste til å børste bort støv.

  5. La forfilteret lufttørke til det er helt tørt.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: AC2889/10 , AC1214/10 , AC3829/10 , AC3259/10 , AC2887/10 , AC4080/10 , AC3256/10 , AC4053/00 , AC4055/00 , AC4063/00 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.