1
Produkter

Luftrenser

Romstørrelse: opptil 79 m², Numerisk tilbakemelding om luftkvalitet AC2887/10

Vanlige spørsmål

Slik håndterer du tilfeller der luftrenserens luftkvalitetsindikator ikke blir blå

Indikatoren for luftrenhet skifter ikke farge / blir ikke blå

  • Rengjør forfilteret med en tørr børste / støvsuger.
  • Rengjør luftkvalitetssensoren.
  • Tilbakestill filteret.
  • Kontroller at filtrene er plassert i riktig retning (alle filtre har nummerering og retningsmerker – sørg for at merket vender fremover)
  • Hvis PM2.5-nivået er mer enn 150, må du bruke høyeste viftehastighet / turbo-modus.
  • Prøv å lukke alle dører/vinduer når du bruker luftrenseren.
  • Kontroller følsomhetsmodus (gjelder bare for ac4014 til ac4372) … Hold produktet i standardmodus.
  • Kontroller at emballasjemateriale (polyetylen) er fjernet fra alle filtre.

Slik tilbakestiller du filteret

Vedlegg – Slik tilbakestiller du filteret

Slik endrer du følsomhet

Vedlegg – Endre følsomhet

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: AC2887/10 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.