1
Produkter

Dampstrykejern

2300 W, Dampstøt på 170 g, 35 g/min kontinuerlig damp, Keramisk strykesåle GC2670/20

Feilsøking

Philips-strykejernet med dampgenerator lager en lyd

Forskjellige typer lyder (for eksempel pumpe-, skrangle- eller tikkelyder) høres når du stryker med Philips-dampgeneratoren. Lær mer her.

Vann sendes fra vannbeholderen til dampgeneratoren

Slike lyder kommer vanligvis fra sokkelen til strykejernet, og det skjer fra tid til annen eller hver gang STEAM-knappen trykkes inn.

Dette er helt normalt og kan skje med alle strykejern med dampgenerator. Det kan være mulig å redusere lydene ved å unngå å plassere strykejernet på et hardt underlag. Du kan også legge et stykke mykt stoff (for eksempel en klut) under sokkelen.

Det kommer en suselyd når damp kommer ut av strykesålen

Disse lydene forårsakes av damp under høyt trykk. Dette er normalt for dampgeneratorer med høytrykksdamp.

Du kan redusere dampen ved å velge ECO-innstillingen (hvis tilgjengelig).

Dampstrykejernet lager en høy pumpelyd

Vannbeholderen er tom.

Når vannbeholderen er tom, blir pumpen tørr, og dette kan føre til at det kommer lyder fra dampstrykejernet.

Kontroller vannivået i strykejernet.

Hvis vannbeholderen er tom, må du fylle den med vann. Trykk deretter på og hold nede dampbryteren til det kommer damp ut av strykesålen.

Hvis strykejernet er utstyrt med en vannivåmagnet: Kontroller om den har satt seg fast i vannbeholderen. Hvis den sitter fast, kan du løsne den ved å riste forsiktig på vannbeholderen eller ved å slå lett på siden av beholderen med fingrene.

Strykejernet lager en tikke- eller skranglelyd

Strykejernet må avkalkes, eller avkalkingsmodus er aktivert.

Her finner du all informasjon om avkalking for Philips-strykejernet.

Strykejernet lager en lyd, har sluttet å dampe og blir ikke varmt

Når strykejernet slutter å dampe, ikke blir varmt lenger og lager en høy lyd, kan det være et problem med pumpen eller vannsystemet.

Vi anbefaler at du kontakter Philips' forbrukerstøtte og ber om reparasjon.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: GC2670/20 , GC3929/64 , GC1438/30 , HI5916/20 , GC6833/30 , GC3672/20 , GC2678/30 , GC2676/20 , GC2145/20 , GC1440/20 , GC9681/80 , GC6830/20 , GC4930/10 , GC5031/20 , GC3920/24 , GC3925/34 , GC7831/20 , GC7833/80 , GC7055/20 , GC2994/27 , GC2998/80 , GC2997/40 , GC2996/20 , GC4517/20 , GC4886/87 , GC4517/26 , GC3582/20 , GC1424/30 , GC4522/07 , GC4526/86 , GC4527/07 , GC2049/35 , GC2988/80 , GC9622/20 , GC4884/87 , GC4522/01 , GC1436/20 , GC1433/40 , GC1022/10 , GC1029/90 , GC4913/30 , GC1029/98 , GC1029/40 , GC6601/20 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6631/30 , GC6621/20 , GC6602/20 , GC2086/30 , GC2086/38 , GC8650/80 , GC3570/32 , GC4912/30 , GC4910/10 , GC4512/20 , GC4521/87 , GC6625/30 , GC4912/80 , GC1021/40 , GC1022/40 , GC9246/02 , GC2048/30 , GC2046/20 , GC2040/70 , GC1028/20 , GC1026/30 , GC3760/32 , GC5049/02 , GC5054/02 , GC2910/20 , GC2965/80 , GC2960/50 , GC2930/30 , GC3570/02 , GC1905/02 , GC8635/02 , GC4855/02 , GC4895/02 , GC4865/02 , GC4875/02 , GC9245/02 , GC3550/02 , GC7540/02 , GC3593/02 , GC2965/02 , GC3591/02 , GC3760/02 , GC2910/02 , GC2960/02 , GC2930/02 , GC6510/02 , GC6520/02 , GC4410/02 , GC3721/02 , GC3740/02 , GC6405/03 , GC7430/02 , GC7440/02 , GC8520/02 , GC4491/02 , GC1903/01 , GC1990/02 , GC1905/01 , GC4490/02 , GC3620/02 , GC3660/02 , GC2810/02 , GC2860/02 , GC2840/02 , GC2830/02 , GC6450/02 , GC8420/02 , GC7320/02 , GC4641/02 , GC6420/03 , GC4621/02 , GC6440/02 , GC3388/22 , GC9020/02 , GC4620/02 , GC4630/02 , GC2520/02 , GC3106/02 , GC4238/02 , GC4218/02 , GC2560/02 , GC1110/02 , GC3340/02 , GC3321/02 , GC3331/02 , GC3360/02 , GC3320/02 , GC3330/02 , GC3231/02 , GC651/02 , GC6360/02 , GC4440/02 , GC4420/02 , GC4430/02 , GC2510/02 , GC2530/02 , GC1703/01 , GC1705/01 , GC3220/02 , GC4330/02 , GC4320/02 , GC4310/02 , GC3260/02 , GC3240/02 , GC3221/02 , GC8220/02 , GC8080/08 , GC3390/02 , GC8210/03 , GC8280/02 , HI570/02 , GC8080/28 , GC3117/02 , GC8030/08 , GC1010/01 , GC1015/01 , HD1301/22 , GC8030/02 , GC8030/28 , GC8080/02 , HD1301/02 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.