1
Produkter

Series 2000 Luftfukter

Opptil 44 m², Sprer 99 % færre bakterier*, Automatiske fuktighetsinnstillinger, Numerisk tilbakemelding HU4813/10

Feilsøking

Philips-luftfukteren sluttet å fungere

Hvis Philips-luftfukteren har sluttet å fungere, kan det finnes en enkel løsning på problemet. Finn ut hvordan du kan reparere den selv.

Luftfuktigheten er 70 % eller mer

Luftfukteren har blitt utformet for å slå seg av automatisk når luftfuktigheten i rommet når 70 % (relativ fuktighet). Det er fordi fuktighetsnivåer over 70 % ikke er behagelig for brukere.

Hvis dette er tilfellet, trenger du ikke å bekymre deg. Det er ikke noe galt med luftfukteren.

Vannbeholderen er tom

Når vannbeholderen er tom, får ikke luftfukteren vann og vil dermed ikke fungere.

Sørg for at det er nok vann i vannbeholderen for å unngå at dette skjer.

Vær oppmerksom på at jo lavere luftfuktigheten i rommet er, desto raskere tømmes vannbeholderen.

Den øvre delen er ikke plassert riktig

Hvis den øvre delen av Philips-luftfukteren (den øvre enheten) ikke er satt riktig på plass over vannbeholderen, er ikke disse delene ordentlig koblet sammen, og luftfukteren vil da ikke fungere.

Dobbeltsjekk at den øvre delen på luftfukteren er satt riktig på plass.

Øvre enhet i Philips-luftfukter

Det er et problem med strømtilførselen

Kontroller at stikkontakten luftfukteren er koblet til, fungerer som den skal (du kan forsøke å koble til et annet apparat i stikkontakten for å sjekke om den fungerer).

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HU4813/10 , HU5930/10 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.