1
Produkter

Series 2000i Luftrenser

Idéell for dagligstuen, Oppkoblet til app, Filtrerer ut 99, 97 % av alle partikler, Prøv den hjemme i 60 dager AC2889/10

Feilsøking

Philips-luftrenseren slås ikke på

Hvis Philips-luftrenseren ikke vil slås på, kan du sjekke ut følgende for å løse problemet.

Varselsstatusen for filteret viser filterkoden

Merk: Denne delen gjelder bare for luftrensere som har en skjerm.

Når varselstatusen for filteret viser filterkoden, betyr det at filteret må skiftes ut. Luftrenseren vil ikke fungere før dette er gjort.

For å løse dette må du skifte ut tilsvarende filter og tilbakestille filterets levetidteller.

Filtrene er ikke satt riktig på plass

Det kan hende at luftrenseren ikke slår seg på hvis filtrene ikke er satt riktig på plass.

Sørg for at filtrene er satt riktig på plass i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken for luftrenseren.

Tidtakeren på Philips-luftrenseren er stilt inn på et annet tidsintervall

Tilbakestill eller slå av timeren. På de fleste Philips-luftrensere kan du gjøre dette ved å trykke på knappen med et tidtakerikon. Se i brukerhåndboken for å finne instruksjonene som gjelder for den spesifikke luftrenseren.

Det er noe feil med tilkoblingen

Sørg for at kontakten på luftrenseren er riktig satt inn i stikkontakten.

Stikkontakten fungerer ikke

Prøv en annen stikkontakt eller kontroller veggbryteren.

Jeg har sjekket alt det ovennevnte

Jeg har sjekket alt det ovennevnte, men den vil fremdeles ikke slås på.

Hvis dette er tilfelle, anbefaler vi at du kontakter oss.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: AC2889/10 , AC1214/10 , AC3829/10 , AC3259/10 , AC2887/10 , AC4080/10 , AC3256/10 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.