1
Produkter

Series 2000 Luftfukter

Opptil 44 m², Sprer 99 % færre bakterier*, Automatiske fuktighetsinnstillinger, Numerisk tilbakemelding HU4813/10

Vanlige spørsmål

Hvordan fungerer den røde og den blå indikatorlampen i Philips-luftfukteren?

Luftfukteren er utstyrt med en innebygd fuktighetssensor. Denne sensoren er koblet til en indikatorlampe for luftfuktighet: fargen på denne indikatorlampen viser om det angitte målet er nådd eller ikke.

Indikatorlampe for luftfuktighet: blå eller rød

Når ønsket fuktighetsnivå er nådd, lyser indikatorlampen for luftfuktighet blått. Når fuktighetsnivået ikke er nådd, blir fargen på indikatorlampen rød.

Indikatorlampe for lite vann: rød

Det er en flottør (en flytende kule) inne i Philips-luftfukterens vannbeholder. Når vannivået blir lavt, aktiverer flottøren en bryter for vannivået, og dette aktiverer den røde indikatoren.

Merk: Denne flytende kulen kan noen ganger ha satt seg fast slik at den ikke aktiverer bryteren for vannivå. Når dette skjer, vil luftfukteren ikke vise indikatoren for lavt vannivå. Du kan løse dette ved å flytte denne kulen med hånden.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HU4813/10 , HU5930/10 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.