1
Produkter

Saeco Xsmall Helautomatisk espressomaskin

Brygger 2 kaffetyper, Klassisk melkeskummer, Svart, Justerbar kvern med fem trinn HD8743/11

Feilsøking

Avkalkingen av Saeco Xsmall espressomaskinen kan ikke avsluttes

Hvis avkalkingsprosedyren for Saeco Xsmall-espressomaskinen ikke kan fullføres, kan det ha en enkel årsak. Les videre for å finne ut hvordan du løser dette.

Start avkalkingsprosedyren på nytt – trinn 1-11

1) Koble fra maskinen.
2) Tøm dryppebrettet.
3) Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX-nivået.
4) Still funksjonshjulet til BØNNE-stillingen.
5) Koble maskinen til igjen.
6) Plasser en stor beholder under varmtvanns-/damptuten.
7) Slå på maskinen igjen ved å trykke på ON/OFF-knappen.
Maskinen vil automatisk begynne å tappe avkalkingsløsning/vann ned i dryppebrettet i flere ettminutts intervaller. Den tapper ikke gjennom varmtvanns-/damptuten. Dette tar omtrent 5 minutter. Den røde UTROPSTEGN-varsellampen begynner å blinke raskt og fortsetter å gjøre dette gjennom hele avkalkingsprosedyren. Vent til den grønne 2 KOPPER-lampen tennes.
8) Når den grønne 2 KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMTVANN-stillingen.
9) Etter ca. ett minutt dispenserer maskinen i flere ettminutts intervaller gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom. Dette tar omtrent 15 minutter.
10) Når den grønne 2 KOPPER-lampen begynner å blinke langsomt, vrir du funksjonshjulet til BØNNE-stillingen. Den røde TOMT FOR VANN-lampen tennes.
11) Tøm den store beholderen og dryppebrettet, og sett dem på plass.

Start avkalkingsprosedyren på nytt – trinn 12-17

12) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen
13) Når den grønne 2 KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMTVANN-stillingen. Maskinen klargjør de interne kretsene.
14) Etter dette begynner den grønne TO KOPPER-lampen å blinke langsomt. Vri funksjonshjulet til BØNNE-stillingen.
15) Maskinen dispenserer vann innvendig i dryppebrettet. Den dispenserer ikke gjennom varmtvanns-/damptuten.
16) Når den grønne 2 KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMTVANN-stillingen. Maskinen dispenserer nå gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom.
17) Etter dette begynner den grønne TO KOPPER-lampen å blinke langsomt. Vri funksjonshjulet til BØNNE-stillingen. Den røde TOMT FOR VANN-lampen tennes.

Start avkalkingsprosedyren på nytt – trinn 18-25

18) Tøm den store beholderen og dryppebrettet, og sett dem på plass.
19) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen
20) Når den grønne 2 KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMTVANN-stillingen.
21) Maskinen dispenserer gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom.
22) Etter dette slår maskinen seg av. Den røde UTROPSTEGN-lampen slukkes. Vri funksjonshjulet til BØNNE-stillingen.
23) Skyll dryppebrettet og sett det tilbake på plass. Sett melkeskummeren/cappuccinoenheten og INTENZA+ -vannfilteret inn igjen (hvis aktuelt).
24) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen
25) Slå på maskinen for å lage kaffe.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , RI9752/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9752/31 . Mer Mindre

Feilsøking
Kvern(2)
Ytelse(4)
Bryggegruppe(2)
Tapping(4)
Funksjonalitet(1)
Lekker(2)
Feilvarsler(3)
Melk(1)
Støy(1)

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.