1
Produkter

Saeco Xsmall Helautomatisk espressomaskin

Brygger 2 kaffetyper, Klassisk melkeskummer, Svart, Justerbar kvern med fem trinn HD8743/11

Feilsøking

Avkalkingen av Saeco Xsmall espressomaskinen kan ikke avsluttes

Hvis avkalkingsprosedyren for Saeco Xsmall-espressomaskinen ikke kan fullføres, kan det ha en enkel årsak. Les videre for å finne ut hvordan du løser dette.

Start avkalkingsprosedyren på nytt – trinn 1-11

1) Koble fra maskinen.
2) Tøm dryppebrettet.
3) Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX-nivået.
4) Still funksjonshjulet til BØNNE-stillingen.
5) Koble maskinen til igjen.
6) Plasser en stor beholder under varmtvanns-/damptuten.
7) Slå på maskinen igjen ved å trykke på ON/OFF-knappen.
Maskinen vil automatisk begynne å tappe avkalkingsløsning/vann ned i dryppebrettet i flere ettminutts intervaller. Den tapper ikke gjennom varmtvanns-/damptuten. Dette tar omtrent 5 minutter. Den røde UTROPSTEGN-varsellampen begynner å blinke raskt og fortsetter å gjøre dette gjennom hele avkalkingsprosedyren. Vent til den grønne 2 KOPPER-lampen tennes.
8) Når den grønne 2 KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMTVANN-stillingen.
9) Etter ca. ett minutt dispenserer maskinen i flere ettminutts intervaller gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom. Dette tar omtrent 15 minutter.
10) Når den grønne 2 KOPPER-lampen begynner å blinke langsomt, vrir du funksjonshjulet til BØNNE-stillingen. Den røde TOMT FOR VANN-lampen tennes.
11) Tøm den store beholderen og dryppebrettet, og sett dem på plass.

Start avkalkingsprosedyren på nytt – trinn 12-17

12) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen
13) Når den grønne 2 KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMTVANN-stillingen. Maskinen klargjør de interne kretsene.
14) Etter dette begynner den grønne TO KOPPER-lampen å blinke langsomt. Vri funksjonshjulet til BØNNE-stillingen.
15) Maskinen dispenserer vann innvendig i dryppebrettet. Den dispenserer ikke gjennom varmtvanns-/damptuten.
16) Når den grønne 2 KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMTVANN-stillingen. Maskinen dispenserer nå gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom.
17) Etter dette begynner den grønne TO KOPPER-lampen å blinke langsomt. Vri funksjonshjulet til BØNNE-stillingen. Den røde TOMT FOR VANN-lampen tennes.

Start avkalkingsprosedyren på nytt – trinn 18-25

18) Tøm den store beholderen og dryppebrettet, og sett dem på plass.
19) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen
20) Når den grønne 2 KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMTVANN-stillingen.
21) Maskinen dispenserer gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom.
22) Etter dette slår maskinen seg av. Den røde UTROPSTEGN-lampen slukkes. Vri funksjonshjulet til BØNNE-stillingen.
23) Skyll dryppebrettet og sett det tilbake på plass. Sett melkeskummeren/cappuccinoenheten og INTENZA+ -vannfilteret inn igjen (hvis aktuelt).
24) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen
25) Slå på maskinen for å lage kaffe.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , RI9752/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9752/31 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.