1
Produkter

Feilsøking

På-lyset på Philips-dampgeneratoren blinker

Philips-dampgeneratoren avkalkes automatisk etter noen økter med strykejernet, og da blinker på-lampen.

Automatisk kalkrens

Den automatiske kalkrensprosessen er utformet for å holde apparatet kalkfritt.

Vent til kalkrensprosessen er avsluttet (når lampen til tømmekaret begynner å blinke og apparatet piper), tøm tømmekaret og sett det tilbake på plass.

Merk: Strykejernet og dampenheten er slått av under den automatiske kalkrensprosessen.

Så snart på-lampen lyser kontinuerlig, kan du fortsette å stryke/dampe ved å slå på strykejernet/dampenheten.

Automatisk kalkrensprosess

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: GC9920/05 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.