1
Produkter

PerfectCare Compact Essential Dampstasjon

Pumpetrykk på maks. 5, 5 bar, 110 g/min konstant damp, 280 g dampstøt, Fast vannbeholder på 1, 3 liter, Bærelås GC6833/30

Feilsøking

Philips-dampgeneratoren produserer ikke damp

Det kan være flere grunner til at Philips-strykejernet sluttet å dampe. Finn ut hvordan du kan reparere det selv.

Dampknappen holdes ikke inne

Strykejernet med dampgenerator produserer ikke damp når denne knappen ikke holdes inne.
Trykk på og hold inne dampknappen kontinuerlig for å generere damp. Når du slipper knappen, slutter strykejernet å dampe.

Dampgeneratoren er ikke varm nok til å produsere damp

Vent til lampen 'iron ready' (strykeklart) lyser kontinuerlig. Hvis det fortsatt ikke genereres damp, anbefaler vi at du tar kontakt med Philips’ forbrukerstøtte og ber om en reparasjon.

Indikatorlampen Calc-Clean eller Decalc blinker og/eller du hører en pipelyd

Strykejernet må avkalkes (eller avkalkingsmodusen er aktivert).
Her finner du all informasjon om avkalking for Philips-strykejernet.

Under første gangs bruk er en 30-sekunders dampforsinkelse forventet

Når du trykker på strykejernets dampknapp for første gang (etter at du har fylt apparatet med vann), vil du oppleve en dampforsinkelse på 30 sekunder. I løpet av disse 30 sekundene vil du høre en pumpelyd (som du også vil høre under normal bruk).
Etter denne oppstartssyklusen vil strykejernet generere damp når du trykker på dampknappen.

Det er ikke nok vann i vannbeholderen

Når vannivået i dampstrykejernet fra Philips er under minimumsnivået, kan ikke strykejernet generere damp. Fyll vann i vannbeholderen for at strykejernet skal fungere igjen.

**Bare for strykejern med et funksjonshjul**: Temperaturhjulet er angitt til feil stilling

Strykejernet avgir ikke damp når temperaturhjulet er i stillingene Calc-Clean eller 1 prikk.
Sett temperaturhjulet til stillingene 2 prikker eller 3 prikker.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: GC6833/30 , HI5916/20 , GC9681/80 , GC6830/20 , GC7831/20 , GC7833/80 , GC7055/20 , GC9622/20 , GC6601/20 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6631/30 , GC6621/20 , GC6602/20 , GC8650/80 , GC6625/30 , GC9246/02 , GC8635/02 , GC9245/02 , GC7540/02 , GC6510/02 , GC6520/02 , GC6405/03 , GC7430/02 , GC7440/02 , GC8520/02 , GC6450/02 , GC8420/02 , GC7320/02 , GC6420/03 , GC6440/02 , GC9020/02 , GC6360/02 , GC8220/02 , GC8080/08 , GC8210/03 , GC8280/02 , GC8080/28 , GC8030/08 , GC8030/02 , GC8030/28 , GC8080/02 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.