1
Produkter

Saeco Xsmall Helautomatisk espressomaskin

Brygger 2 kaffetyper, Klassisk melkeskummer, Svart, Justerbar kvern med fem trinn HD8743/11

Feilsøking

En lampe blinker på kontrollpanelet på Saeco Xsmall-maskinen.

Saeco Xsmall-espressomaskinens kontrollpanel har flere indikatorlamper. Les videre for å finne ut hva de betyr.

TEMPERATURINDIKATOR-lampen blinker raskt

Overopphetingsbeskyttelsen er aktivert. Dispenser litt varmtvann først, for å kjøle ned maskinen.

Tappe varmt vann:

 • Fyll vannbeholderen med vann.
 • Sett en beholder under varmtvanns-/damptuten eller melkeskummeren.
 • Vri funksjonshjulet til VARMTVANN-stillingen. Maskinen varmes opp, og etter noen sekunder begynner den å tappe varmt vann.
 • Du kan stoppe dispensering av varmt vann ved å vri funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen.
TEMPERATURINDIKATOR-lampen blinker raskt

UTROPSTEGN-lampen blinker raskt, og TEMPERATUR-lampen lyser kontinuerlig.

Du må avkalke maskinen.
Følg instruksjonene i brukerhåndboken. Eller følg instruksjonene i Slik avkalker du Saeco Xsmall-espressomaskinen.

UTROPSTEGN-lampen

2 KOPPER-indikatorlampen blinker sakte.

For å justere kaffevolumet trykker du på ESPRESSO- eller COFFEE-knappen for å programmere mengden.

2 KOPPER-indikatorlampen

TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig.

Vannbeholderen er tom, fyll vannbeholderen med friskt vann.

TOMT FOR VANN-lampen

UTROPSTEGN-lampen lyser kontinuerlig.

Dette kan ha to forskjellige årsaker.

 1. Kaffebønneholderen er tom. Fyll kaffebønnebeholderen med kaffebønner og start prosedyren igjen.

 2. Grutsamleren er full. Tøm grutsamleren når maskinen er slått PÅ. Hvis grutsamleren tømmes mens maskinen er slått AV, blir ikke kaffesyklustelleren tilbakestilt. Vent til UTROPSTEGN-lampen begynner å blinke før du setter grutsamleren inn igjen.

UTROPSTEGN-lampen

UTROPSTEGN-lampen blinker sakte.

Dette kan ha tre forskjellige årsaker

 1. Trakteenheten/grutsamleren er ikke satt inn. Kontroller at alle komponentene er satt inn og lukket riktig.

 2. Servicedøren står åpen. Kontroller at servicedøren er lukket riktig.

 3. Funksjonshjulet er ikke i riktig posisjon for å bruke maskinen. Kontroller at funksjonshjulet står i riktig posisjon for ønsket handling.

UTROPSTEGN-lampen

UTROPSTEGN-lampen blinker raskt (og avkalkingen starter ikke).

Dispenser varmt vann for å fylle den interne vannkretsen, da denne er tom.
Dispenser varmt vann til en kontinuerlig vannstrøm kommer ut av damptuten/melkeskummeren.

 • Fyll vannbeholderen med vann.
 • Sett en beholder under varmtvanns-/damptuten eller melkeskummeren.
 • Vri funksjonshjulet til VARMTVANN-stillingen og vent (noen minutter) til en kontinuerlig strøm av vann kommer ut av damptuten.
 • Når UTROPSTEGN-lampen begynner å blinke langsomt, vrir du funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen.
 • Maskinen varmes nå opp igjen. UTROPSTEGN-lampen blinker langsomt.
UTROPSTEGN-lampen

UTROPSTEGN-lampen blinker raskt (under avkalkingsprosedyren).

Fullfør avkalkingsprosedyren uten avbrudd.
Avkalkingsprosessen er fremdeles aktiv så lenge lampen blinker.

UTROPSTEGN-lampen

Alle lampene blinker mot klokken.

Krever ingen handling, da maskinen utfører en skylle-/selvrensingssyklus.

Alle lamper

TEMPERATUR- og UTROPSTEGN-lampene blinker vekselvis.

En feil har oppstått i trakteenheten.

 1. Prøv på nytt å trakte en espresso til eller en kopp kaffe.
 2. Ta ut og rengjør trakteenheten.
Temperaturlampe

Alle lampene blinker samtidig.

Maskinen er i ustand.
Slå av maskinen. Etter 30 sekunder slår du den på igjen. Prøv dette to eller tre ganger.

Alle lampene blinker

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 .

Other issues
Kvern(2)
Ytelse(4)
Bryggegruppe(2)
Tapping(4)
Funksjonalitet(1)
Lekker(2)
Melk(1)
Støy(1)
Vedlikehold(2)

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.