Consumer
Produkter
NY

Saeco PicoBaristo Helautomatisk espressomaskin

Elleve drikker, Førsteklasses integrert melkekaraffel, Sølv, AquaClean SM3061/10

Feilsøking

Hvordan du avkalker din Saeco PicoBaristo-espressomaskin

Ved å avkalke Saeco PicoBaristo-espressomaskinen din bidrar du til å holde den i optimal stand. Finn ut hvordan du enkelt kan gjøre dette selv.

Film som viser avkalking

Play Pause
You need Flash to see video.
Click here to download it.

Før du starter avkalkingssyklusen

  • Fullstendig avkalking tar ca. 30 minutter og består av en avkalkingssyklus og skyllesykluser.
  • Når avkalkingsprosedyren er startet, må den fullføres.
  • Bruk Saeco/Philips-avkalkingsmiddel CA7600 eller CA6701. Bruk aldri eddik som avkalkingsmiddel.

Før du begynner:

  • Tøm dryppebrettet.
  • Ha en beholder tilgjengelig for å samle opp vannet under avkalkingsprosessen.
  • Ta INTENZA+-vannfilteret ut av vannbeholderen (hvis det sitter i).
  • Ta ut melkeskummeren / cappuccinoenheten / den automatiske melkeskummeren (hvis den sitter i)
  • Fyll halvparten av melkekolben med friskt vann.

Avkalkingsinstruksjoner – avkalkingssyklus trinn 1–8

1) Når displayet viser Start Descaling? (Start avkalking?), trykker du på OK-knappen for å bekrefte at avkalkingen skal starte.
Merk: Hvis du vil starte avkalkingsprosedyren senere, trykker du på knappen MENU/SPECIAL DRINKS, velger Menu (Meny) og blar for å velge Descaling (Avkalking). Trykk på OK for å bekrefte.

2) Du vil få beskjed på displayet om å fjerne AquaClean-filteret fra vannbeholderen (hvis dette finnes). Ta ut filteret, og bekreft med OK-knappen.

3) Du vil få beskjed på displayet om å tømme dryppebrettet. Tøm dryppebrettet, og bekreft med OK-knappen.

4) Fjern den automatiske melkeskummeren fra damprøret. For maskiner med melkekolbe: Du vil få beskjed på displayet om å sette inn melkekolben. Fyll halvparten av melkekolben med friskt vann. Sett inn og åpne melkedispenseringstuten. Bekreft med OK-knappen.

5) Sett en beholder under kaffetappetuten og damprøret / tappetuten til melkekolben. Bekreft med OK.

6) Hell alt innholdet i flasken med Saeco-avkalkingsmiddel i vannbeholderen. Fyll vannbeholderen med friskt vann fra springen opp til Calc Clean-nivåmerket. Bekreft med OK.

7) Maskinen vil begynne å dispensere avkalkingsmidlet i intervaller. Displayet viser avkalkingsfase 1/2 . Dette tar rundt 20 minutter.

8) La maskinen tappe av avkalkingsmidlet til vannbeholderen er tom.

Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 9–13

9) Ta ut vannbeholderen og rengjør den. Fyll den med friskt vann opp til Calc Clean-nivåmerket. Sett vannbeholderen på plass. Bekreft med OK.

10) Fjern og rengjør beholderen, sett den tilbake under kaffetappetuten og damprøret. Bekreft med OK. For maskiner med melkekolbe: Fyll halvparten av melkekolben med friskt vann. Sett inn og åpne melkedispenseringstuten. Tøm beholderen og sett den tilbake på plass. Bekreft med OK.

11) Skyllesyklusen starter. Displayet viser avkalkingsfase 2/2 . Dette tar rundt 3 minutter.

12) Vent til maskinen slutter å tappe av vann. Avkalkingsprosedyren er fullført når OK-haken og descaling completed (avkalking fullført) vises på displayet. Merk: Hvis vannbeholderen ikke er fylt opp til CALC CLEAN-nivået, kan det hende at maskinen trenger en ekstra skyllesyklus.

13) Trykk på OK-knappen for å avslutte avkalkingen. Maskinen varmer automatisk opp og utfører den automatiske skyllesyklusen.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SM3061/10 , HD8925/01 , CA6700/00 , CA6701/00 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.