Consumer
Produkter

Saeco PicoBaristo Helautomatisk espressomaskin

Elleve drikker, Førsteklasses integrert melkekaraffel, Sølv, AquaClean SM3061/10

Feilsøking

Hvordan du avkalker din Saeco PicoBaristo-espressomaskin

Ved å avkalke Saeco PicoBaristo-espressomaskinen din bidrar du til å holde den i optimal stand. Finn ut hvordan du enkelt kan gjøre dette selv.

Film som viser avkalking

Play Pause

Før du starter avkalkingssyklusen

  • Fullstendig avkalking tar ca. 30 minutter og består av en avkalkingssyklus og skyllesykluser.
  • Når avkalkingsprosedyren er startet, må den fullføres.
  • Bruk Saeco/Philips-avkalkingsmiddel CA7600 eller CA6701. Bruk aldri eddik som avkalkingsmiddel.

Før du begynner:

  • Tøm dryppebrettet.
  • Ha en beholder tilgjengelig for å samle opp vannet under avkalkingsprosessen.
  • Ta INTENZA+-vannfilteret ut av vannbeholderen (hvis det sitter i).
  • Ta ut melkeskummeren / cappuccinoenheten / den automatiske melkeskummeren (hvis den sitter i)
  • Fyll halvparten av melkekolben med friskt vann.

Avkalkingsinstruksjoner – avkalkingssyklus trinn 1–8

1) Når displayet viser Start Descaling? (Start avkalking?), trykker du på OK-knappen for å bekrefte at avkalkingen skal starte.
Merk: Hvis du vil starte avkalkingsprosedyren senere, trykker du på knappen MENU/SPECIAL DRINKS, velger Menu (Meny) og blar for å velge Descaling (Avkalking). Trykk på OK for å bekrefte.

2) Du vil få beskjed på displayet om å fjerne AquaClean-filteret fra vannbeholderen (hvis dette finnes). Ta ut filteret, og bekreft med OK-knappen.

3) Du vil få beskjed på displayet om å tømme dryppebrettet. Tøm dryppebrettet, og bekreft med OK-knappen.

4) Fjern den automatiske melkeskummeren fra damprøret. For maskiner med melkekolbe: Du vil få beskjed på displayet om å sette inn melkekolben. Fyll halvparten av melkekolben med friskt vann. Sett inn og åpne melkedispenseringstuten. Bekreft med OK-knappen.

5) Sett en beholder under kaffetappetuten og damprøret / tappetuten til melkekolben. Bekreft med OK.

6) Hell alt innholdet i flasken med Saeco-avkalkingsmiddel i vannbeholderen. Fyll vannbeholderen med friskt vann fra springen opp til Calc Clean-nivåmerket. Bekreft med OK.

7) Maskinen vil begynne å dispensere avkalkingsmidlet i intervaller. Displayet viser avkalkingsfase 1/2 . Dette tar rundt 20 minutter.

8) La maskinen tappe av avkalkingsmidlet til vannbeholderen er tom.

Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 9–13

9) Ta ut vannbeholderen og rengjør den. Fyll den med friskt vann opp til Calc Clean-nivåmerket. Sett vannbeholderen på plass. Bekreft med OK.

10) Fjern og rengjør beholderen, sett den tilbake under kaffetappetuten og damprøret. Bekreft med OK. For maskiner med melkekolbe: Fyll halvparten av melkekolben med friskt vann. Sett inn og åpne melkedispenseringstuten. Tøm beholderen og sett den tilbake på plass. Bekreft med OK.

11) Skyllesyklusen starter. Displayet viser avkalkingsfase 2/2 . Dette tar rundt 3 minutter.

12) Vent til maskinen slutter å tappe av vann. Avkalkingsprosedyren er fullført når OK-haken og descaling completed (avkalking fullført) vises på displayet. Merk: Hvis vannbeholderen ikke er fylt opp til CALC CLEAN-nivået, kan det hende at maskinen trenger en ekstra skyllesyklus.

13) Trykk på OK-knappen for å avslutte avkalkingen. Maskinen varmer automatisk opp og utfører den automatiske skyllesyklusen.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SM3061/10 , HD8925/01 , CA6700/00 , CA6701/00 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.