1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Produkter

  Series 2200 Helautomatiske espressomaskiner

  To drikker, Klassisk melkeskummer, Kasjmirgrå, Berøringsskjerm EP2224/10

  Feilsøking

  Slik avkalker du Philips/Saeco-espressomaskinen

  Regelmessig avkalking av Philips/Saeco-espressomaskinen sikrer god smak og temperatur på kaffen. Hvis kalkrenslampen begynner å blinke sakte, er det på tide å avkalke maskinen. Følg trinnene eller se videoene om hvordan du gjør dette hjemme.

  Når du skal avkalke espressomaskinen, må du bare bruke avkalkingsmiddel fra Philips (avkalkingsmiddel CA6700).

  Instruksjonene for avkalking kan variere avhengig av den spesifikke espressomaskinmodellen. Hvis du vil ha mer nøyaktige trinnvise instruksjoner, kan du se i brukerhåndboken eller finne videoinstruksjoner på siden brukerstøtte for kaffemaskin.

  Merk: Avkalkingsprosessen kan ta opptil 30 minutter. Når prosessen har startet, kan den ikke avbrytes.

  Avkalke Philips 1200-/2200-/3200-serien

  Avkalkingsprosedyre:

  1. Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass
  2. Fjern den klassiske melkeskummeren eller LatteGo fra maskinen hvis aktuelt
  3. Ta AquaClean-filteret ut av vannbeholderen hvis aktuelt
  4. Tøm vannbeholderen, og hell hele flasken med Philips-avkalkingsmidlet i den. Fyll vann i vannbeholderen med avkalkingsmiddel til det når MAX-nivået, og sett beholderen tilbake på plass
  5. Sett en stor beholder (1,5 l) under kaffe- og vanntuten
  6. Slå PÅ maskinen
  7. Trykk på og hold nede ikonet for kalkrensfunksjon i 3 sekunder, og trykk deretter på start/stopp-knappen for å starte avkalkingsprosedyren
  8. Underveis i avkalkingssyklusen vil kalkrenslampen blinke for å vise at avkalking pågår
  9. Maskinen begynner å slippe ut små vannmengder gjennom kaffe- og varmtvannstuten
  10. La maskinen tappe ut avkalkingsmidlet til vannbeholderen er tom. Lysikonet for tom vannbeholder begynner å lyse
  11. Fjern bollen
  12. Ta ut vannbeholderen og skyll den med friskt vann
  13. Fyll vannbeholderen med frisk vann opp til kalkrensindikatoren, og sett den tilbake på plass i maskinen
  14. Sett den tomme bollen tilbake under kaffe- og vanntuten, og fortsett med skylleprosedyren nedenfor.

  Skylleprosedyre:

  1. Trykk på start/stopp-knappen for å starte skyllesyklusen. Denne prosessen tar ca. 3 minutter
  2. Under denne prosessen vil lampene på kontrollpanelet slukkes og tennes for å indikere at skyllesyklusen pågår
  3. Når maskinen slutter å slippe ut vann, er avkalkingsprosessen fullført
  4. Maskinen varmes opp automatisk
  5. Når lampene i drikkeikonene lyser kontinuerlig, er maskinen klar til bruk igjen
  6. AquaClean lampen vil blinke en stund for å minne deg på å montere et nytt AquaClean-vannfilter
  7. Montere og aktivere et nytt AquaClean-vannfilter i vannbeholderen

  Avkalke Philips 5000-serien

  Denne videoen hjelper deg med å avkalke Philips 5000-espressomaskinen. Du finner en detaljert trinnvis instruksjon i brukerhåndboken.

  Play Pause

  Avkalke Philips 4000- og 3100-serien

  Avkalkingsprosedyre:

  1. Velg Start avkalking (Start Calc Clean) fra menyen.
  2. Trykk på Cappuccino-knappen for å velge avkalkingsprosedyren.
  3. Maskinen minner deg om å sette inn melkekolben med vann og trekke ut dispenseren på melkekolben til høyre.
  4. Avkalkingssymbolet vises i displayet.
  5. Hell alt innholdet i flasken med Philips avkalkingsmiddel i vannbeholderen.
  6. Fyll vannbeholderen opp til Calc Clean-linjen.
  7. Sett vannbeholderen tilbake på plass i maskinen.
  8. Plasser en bolle under melkeskummeren og kaffetuten.
   9) Trykk på cappuccino-knappen for å starte avkalkingssyklusen.

  Displayet viser avkalkingsfremdriften. Du kan sette avkalkingssyklusen på pause ved å trykke på espresso-knappen. Trykk på cappuccino-knappen for å gjenoppta avkalkingsprosedyren.

  Skylleprosedyre:

  1. Skyll vannbeholderen når avkalkingsprosedyren er ferdig, fyll den med friskt vann til maksimumsnivået, og sett den på plass.
  2. START SKYLLING-symbolet vises i displayet.
  3. Fyll melkekolben med vann opp til minimumsnivået, og sett den tilbake.
  4. Trekk ut dispenseren på melkekolben til høyre.
  5. Sett bollen tilbake på plass.
  6. Trykk på cappuccino-knappen for å starte skyllesyklusen.

  Skyllesyklusen er fullført når AVKALKING OK-symbolet vises i displayet. Trykk på cappuccino-knappen for å avslutte avkalkingsprosedyren.

  Merk: Hvis VANNBEHOLDER-symbolet vises på displayet i stedet for AVKALKING OK-symbolet, må du etterfylle vannbeholderen til maksimumsnivået og utføre en ny skyllesyklus.

  Avkalke Philips 3000-serien

  Denne videoen hjelper deg med å avkalke Philips 3000-espressomaskinen. Du finner en detaljert trinnvis instruksjon i brukerhåndboken.

  Play Pause

  Avkalke Philips 2100-serien

  Denne videoen hjelper deg med å avkalke Philips 2100-espressomaskinen. Du finner en detaljert trinnvis instruksjon i brukerhåndboken.

  Play Pause

  Andre Philips/Saeco-espressomaskinmodeller

  Hvis du har andre Philips/Saeco-espressomaskinmodeller, kan du finne detaljerte avkalkingsinstruksjoner i brukerhåndboken eller gå til brukerstøtte for kaffemaskin.

  Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: EP2224/10 , EP3241/50 , EP2220/10 , EP3243/50 , EP2231/40 , EP2230/10 , EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP4051/10 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8925/01 , HD8827/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , CA6700/00 , RI9914/01 , CA6701/00 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , HD8856/01 , HD8943/11 , HD8943/21 , HD8946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . Mer Mindre

  Var det ikke dette du så etter?

  Svarte vi på spørsmålet ditt?

  Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.