1
Produkter

Series 5000 5000 LatteGo - espressomaskin (sort)

Seks kaffevarianter, Enkel rengjøring med LatteGo, Juster og lagre dine kaffefavoritter, Utsett avkalking med AquaClean-filteret EP5330/10

Feilsøking

Hvordan avkalker jeg den helautomatiske espressomaskinen fra Philips?

Vi anbefaler at du avkalker den helautomatiske espressomaskinen fra Philips regelmessig for å sikre god kaffesmak og temperatur. Følg disse videoveiledningene for å avkalke den helautomatiske espressomaskinen fra Philips.

Bruk riktig avkalkingsmiddel

Vi anbefaler at du bare bruker avkalkingsmiddelet fra Philips. Garantien blir ugyldig hvis du ikke bruker avkalkingsmiddelet fra Philips. Du kan kjøpe Saeco avkalkingsmiddel på www.saeco.com/care.

MERK: Ikke bruk et avkalkingsmiddel som er basert på syrer som eddik.

Bilder av kaffemaskinmodeller

Slik avkalker du Philips 5000

Denne videoen hjelper deg med å avkalke Philips 5000-espressomaskinen.

Play Pause

Slik avkalker du Philips 4000 og 3100

Avkalkingsprosedyre

 1. Velg Start avkalking (Start Calc Clean) fra menyen.
 2. Trykk på Cappuccino-knappen for å velge avkalkingsprosedyren.
 3. Maskinen minner deg om å sette inn melkekolben med vann og trekke ut dispenseren på melkekolben til høyre.
 4. Avkalkingssymbolet vises i displayet.
 5. Hell alt innholdet i flasken med Philips avkalkingsmiddel i vannbeholderen.
 6. Fyll vannbeholderen opp til Calc Clean-linjen.
 7. Sett vannbeholderen tilbake på plass i maskinen.
 8. Plasser en bolle under melkeskummeren og kaffetuten.
  9) Trykk på cappuccino-knappen for å starte avkalkingssyklusen.

Displayet viser avkalkingsfremdriften. Du kan sette avkalkingssyklusen på pause ved å trykke på espresso-knappen. Trykk på cappuccino-knappen for å gjenoppta avkalkingsprosedyren.

Skylleprosedyren

 1. Skyll vannbeholderen når avkalkingsprosedyren er ferdig, fyll den med friskt vann til maksimumsnivået, og sett den på plass.
 2. START SKYLLING-symbolet vises i displayet.
 3. Fyll melkekolben med vann opp til minimumsnivået, og sett den tilbake.
 4. Trekk ut dispenseren på melkekolben til høyre.
 5. Sett bollen tilbake på plass.
 6. Trykk på cappuccino-knappen for å starte skyllesyklusen.

Skyllesyklusen er fullført når AVKALKING OK-symbolet vises i displayet. Trykk på cappuccino-knappen for å avslutte avkalkingsprosedyren.

Merk: Hvis VANNBEHOLDER-symbolet vises på displayet i stedet for AVKALKING OK-symbolet, må du etterfylle vannbeholderen til maksimumsnivået og utføre en ny skyllesyklus.

Play Pause

Slik avkalker du Philips 3000

Denne videoen hjelper deg med å avkalke Philips 3000-espressomaskinen.

Play Pause

Slik avkalker du Philips 2100

Denne videoen hjelper deg med å avkalke Philips 2100-espressomaskinen.

Play Pause

Slik avkalker du Philips 2000 (med hjulbryter)

1) Slå av maskinen.

2) Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass.

3) Tøm vannbeholderen, og hell alt Philips/Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll den opp med rent vann til MAX-nivået, og sett den tilbake på plass.

4) Plasser en stor beholder under varmtvanns-/damptuten.

5) Vri funksjonshjulet til den midtre BØNNE-stillingen.

6) Trykk på ESPRESSO- og COFFEE-knappene samtidig i 5 sekunder. Maskinen tapper avkalkingsmidlet i dryppebrettet innvendig i flere ettminutts intervaller. Den tapper ikke gjennom varmtvanns-/damptuten. Dette tar omtrent 5 minutter. Den oransje avkalkingslampen begynner å blinke langsomt og vil fortsette å gjøre det under hele avkalkingssyklusen.

7) Når den grønne TO KOPPER-lampen lyser kontinuerlig, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Etter ca. ett minutt tapper maskinen i flere ettminutts intervaller gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom. Dette tar rundt 15 minutter.

8) Når den grønne TO KOPPER-lampen blinker langsomt, vrir du funksjonshjulet til den midtre BØNNE-stillingen. TO KOPPER-lampen slukkes, og den røde TOMT FOR VANN-lampen begynner å lyse kontinuerlig.

9) Ta ut og tøm beholderen og dryppebrettet, og sett dem tilbake på plass.

10) Ta ut vannbeholderen, skyll den og fyll den opp til MAX-nivået med friskt vann. Sett den tilbake i maskinen.

11) Når den grønne TO KOPPER-lampen begynner å lyse kontinuerlig, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Maskinen utfører en kort fylling av kretsene. Den oransje avkalkingslampen blinker dobbelt under hele skyllesyklusen.

12) Når den grønne TO KOPPER-lampen begynner å blinke langsomt, vrir du funksjonshjulet til den midtre BØNNE-stillingen. Maskinen fordeler vann innvendig i dryppebrettet. Den tapper ikke gjennom varmtvanns-/damptuten.

13) Når den grønne TO KOPPER-lampen begynner å lyse kontinuerlig, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Maskinen dispenserer nå fra damp-/vanntuten.

14) Når skyllesyklusen er fullført, slukkes den oransje AVKALKING-lampen, og UTROPSTEGN-lampen blinker. Vri funksjonshjulet til den midtre BØNNE-stillingen.

15) Den grønne STANDBY-lampen blinker. Maskinen varmer opp og utfører en automatisk skyllesyklus.

16) Maskinen er klar til bruk.

Slik avkalker du Philips 2000 (uten hjulbryter)

1) Slå av maskinen.

2) Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass.

3) Tøm vannbeholderen, og hell alt Philips/Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll den opp med rent vann til MAX-nivået, og sett den tilbake på plass.

4) Plasser en stor beholder under kaffetappetuten.

5) Trykk på ESPRESSO-knappen i 5 sekunder. Den oransje AVKALKING-lampen begynner å blinke langsomt og fortsetter å gjøre det under hele avkalkingssyklusen.

6) Maskinen tapper avkalkingsmidlet gjennom kaffetappetuten i flere ettminutts intervaller til vannbeholderen er tom. Dette tar rundt 20 minutter.

7) Når den røde TOMT FOR VANN-lampen slås på, tar du ut og tømmer beholderen og dryppebrettet og setter dem tilbake på plass.

8) Ta ut vannbeholderen, skyll den og fyll den opp til MAX-nivået med friskt vann. Sett den tilbake i maskinen.

9) Maskinen begynner å dispensere vannet gjennom kaffetappetuten. Den oransje AVKALKING-lampen blinker dobbelt under hele skyllesyklusen.

10) Når skyllesyklusen er fullført, slukkes den oransje AVKALKING-lampen, og den grønne STANDBY-lampen blinker. Maskinen varmer opp og utfører en automatisk skyllesyklus.

11) Maskinen er klar til bruk.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , EP5361/10 , EP3510/00 , EP4051/10 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8827/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8821/01 , HD8847/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , CA6700/00 , CA6701/00 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.