• En velkomstgave 100 kroner i rabatt

 • Fri frakt fra 200 kroner

 • 1 års ekstra garanti

1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Philips' støtte

  Fremgangsmåte for å avkalke Philips-espressomaskinen

  Publisert på 24. august 2023
  Hvis Calc/Clean-lampen begynner å blinke sakte eller maskindisplayet ber om avkalking, er det på tide å avkalke Philips-espressomaskinen. Det er viktig å avkalke espressomaskinen regelmessig for å få optimal kaffetemperatur og -smak. Utfør trinnene eller se videoen om hvordan du gjør dette hjemme.

  Vær oppmerksom på at når du avkalker Philips-espressomaskinen, må du bare bruke avkalkingsmiddelet fra Philips (CA6700).

  Det er også viktig at du ikke avbryter avkalkingsprosessen når den har startet. Vær oppmerksom på at denne prosessen kan ta opptil 30 minutter.

  Avkalkingsveiledningen for espressomaskinen kan variere fra modell til modell. Du finner riktig veiledning for den spesifikke maskinen i brukerhåndboken, eller ved å se videoene på [Coffee Care]-siden.

  Avkalke Philips Espresso 2300- og 3300-serien

  Avkalkingsprosedyre:
  1. Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass
  2. Fjern den klassiske melkeskummeren eller LatteGo fra maskinen hvis den er til stede
  3. Ta AquaClean-filteret ut av vannbeholderen hvis det er til stede
  4. Tøm vannbeholderen, og hell hele flasken med Philips-avkalkingsmidlet i den.  Tilsett vann i avkalkingsmidlet i vannbeholderen opp til merket Calc/Clean, og legg den tilbake.
  5. Plasser en stor beholder (1,5 l) under kaffe- og vanntuten
  6. Slå PÅ maskinen
  7. Trykk på og hold nede Calc / Clean-ikonet i tre sekunder, og trykk deretter på start/stop-knappen for å starte avkalkingsprosedyren
  8. Underveis i avkalkingssyklusen vil Calc / Clean-lyset blinke for å vise at avkalking pågår
  9. Maskinen begynner å slippe ut vann gjennom kaffe- og varmtvannstuten La maskinen tappe ut avkalkingsmidlet til vannbeholderen er tom. Lysikonet for tom vannbeholder begynner å lyse
  11. Fjern bollen
  12. Ta ut vannbeholderen, og skyll den med vann
  13. Fyll vannbeholderen med vann opptil Calc / Clean-merket, og sett den tilbake på plass i maskinen
  14. Sett den tomme bollen tilbake under kaffe- og vanntuten, og fortsett med skylleprosedyren nedenfor.

  Skylleprosedyre:
  1. Trykk på start/stopp-knappen for å starte skyllesyklusen. Denne prosessen tar ca. tre minutter
  2. Under denne prosessen vil lampene på kontrollpanelet slukkes og tennes for å indikere at skyllesyklusen pågår
  3. Når maskinen slutter å slippe ut vann, er avkalkingsprosessen fullført
  4. Maskinen varmes opp automatisk
  5. Når lampene i drikkeikonene lyser kontinuerlig, er maskinen klar til bruk igjen
  6. AquaClean-lampen vil blinke en stund for å minne deg på å montere et nytt AquaClean-vannfilter
  7. Montere og aktivere et nytt AquaClean-vannfilter i vannbeholderen

   
  Play Pause

  Avkalke Philips Espresso 4300- og 5400-serien

  1. Trykk på «rens»-ikonet (Clean) i brukergrensesnittet, og velg «Avkalk»(Descale) på menyen.
  2. Følg instruksjonene på skjermen.
  3. Hvis den er festet, fjerner du LatteGo eller melkeskummeren.
  4. Fjern dryppebrettet og beholderen for kaffegrut, tøm dem, og sett dem tilbake på plass.
  5. Fjern vannbeholderen, og tøm den. Ta ut AquaClean-vannfilteret.
  6. Hell hele flasken med Philips-avkalkingsmiddel i vannbeholderen, og fyll den deretter med vann opp til Calc-/Clean-indikatoren. Sett den deretter tilbake i maskinen.
  7. Plasser en stor beholder (1,5 l) under kaffetuten og vanntuten.
  8. Trykk på start/stopp-knappen for å starte avkalkingsprosedyren. Avkalkingsprosedyren varer i omtrent 30 minutter og består av en avkalkingssyklus og en skyllesyklus.
  9. Vent til maskinen slutter å tappe av vann. Fyll på vannbeholderen når meldingen vises på skjermen. Avkalkingsprosedyren er fullført når maskinen slutter å tappe ut vann.
  10. Monter og aktiver et nytt AquaClean-vannfilter i vannbeholderen.
  Når avkalkingsprosedyren er fullført, minner maskinen deg på å montere det nye AquaClean-filteret: Bruk av AquaClean-filteret reduserer behovet for avkalking.
  Play Pause

  Avkalke Philips 0800-/1200-/2200-/3200-serien

  Avkalkingsprosedyre:
  1. Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass
  2. Fjern den klassiske melkeskummeren eller LatteGo fra maskinen hvis den er til stede
  3. Ta AquaClean-filteret ut av vannbeholderen hvis den er til stede
  4. Tøm vannbeholderen, og hell hele flasken med Philips-avkalkingsmidlet i den.  Tilsett vann i avkalkingsmidlet i vannbeholderen opp til merket Calc/Clean, og legg den tilbake.
  5. Plasser en stor beholder (1,5 l) under kaffe- og vanntuten
  6. Slå PÅ maskinen
  7. Trykk på og hold nede Calc / Clean-ikonet i tre sekunder, og trykk deretter på start/stop-knappen for å starte avkalkingsprosedyren
  8. Underveis i avkalkingssyklusen vil Calc / Clean-lyset blinke for å vise at avkalking pågår
  9. Maskinen begynner å slippe ut vann gjennom kaffe- og varmtvannstuten La maskinen tappe ut avkalkingsmidlet til vannbeholderen er tom. Lysikonet for tom vannbeholder begynner å lyse
  11. Fjern skålen
  12. Ta ut vannbeholderen, og skyll den med vann
  13. Fyll vannbeholderen med vann opptil Calc / Clean-merket, og sett den tilbake på plass i maskinen
  14. Sett den tomme bollen tilbake under kaffe- og vanntuten, og fortsett med skylleprosedyren nedenfor.

  Skylleprosedyre:
  1. Trykk på start/stopp-knappen for å starte skyllesyklusen. Denne prosessen tar ca. tre minutter
  2. Under denne prosessen vil lampene på kontrollpanelet slukkes og tennes for å indikere at skyllesyklusen pågår
  3. Når maskinen slutter å slippe ut vann, er avkalkingsprosessen fullført
  4. Maskinen varmes opp automatisk
  5. Når lampene i drikkeikonene lyser kontinuerlig, er maskinen klar til bruk igjen
  6. AquaClean-lampen vil blinke en stund for å minne deg på å montere et nytt AquaClean-vannfilter
  7. Montere og aktivere et nytt AquaClean-vannfilter i vannbeholderen

  Avkalke Philips 5000-serien


  Denne videoen hjelper deg med å avkalke Philips 5000-espressomaskinen. Du finner en detaljert trinnvis instruksjon i brukerhåndboken.

  Avkalke Philips 4000- og 3100-serien

  Avkalkingsprosedyre:
  1. Velg Start avkalking (Start Calc Clean) fra menyen
  2. Trykk på Cappuccino-knappen for å velge avkalkingsprosedyren
  3. Maskinen minner deg om å sette inn melkekolben med vann, og trekke ut dispenseren på melkekolben til høyre.
  4. Avkalkingssymbolet vises på skjermen.
  5. Hell alt innholdet i flasken med Philips avkalkingsmidlet i vannbeholderen.
  6. Fyll vannbeholderen opp til Calc Clean-linjen.
  7. Sett vannbeholderen tilbake på plass i maskinen.
  8. Plasser en bolle under melkeskummeren og kaffetuten
  9. Trykk på cappuccino-knappen for å starte avkalkingssyklusen.

  Skjermen viser fremdriften i avkalkingen. Du kan sette avkalkingssyklusen på pause ved å trykke på espresso-knappen. Trykk på cappuccino-knappen for å fortsette avkalkingsprosedyren.

  Skylleprosedyre:
  1. Skyll vannbeholderen når avkalkingsprosedyren er ferdig, fyll den med vann til maksimumsnivået, og sett den tilbake på plass
  2. Symbolet for start skylling vises på skjermen.
  3. Fyll melkekolben med vann opp til minimumsnivået, og sett den tilbake
  4. Trekk ut dispenseren på melkekolben til høyre.
  5. Sett bollen tilbake på plass.
  6. Trykk på cappuccino-knappen for å starte skyllesyklusen.

  Skyllesyklusen er ferdig når avkalking er ferdig-symbolet vises på skjermen. Trykk på cappuccino-knappen� for å avslutte avkalkingsprosedyren.

  Merk: Hvis vannbeholder-symbolet vises på skjermen i stedet for avkalking er ferdig-symbolet, må du fylle vannbeholderen til maksimumsnivået på nytt og utføre en ny skyllesyklus.

  Avkalke Philips 3000-serien

  Denne videoen hjelper deg med å avkalke Philips 3000-espressomaskinen. Du finner en detaljert trinnvis instruksjon i brukerhåndboken.
  Play Pause

  Avkalke Philips 2100-serien

  Denne videoen hjelper deg med å avkalke Philips 2100-espressomaskinen. Du finner en detaljert trinnvis instruksjon i brukerhåndboken.
  Play Pause

  Andre Philips-espressomaskinmodeller

  Hvis du har en annen Philips-espressomaskinmodell, finner du detaljerte avkalkingsinstruksjoner i brukerhåndboken eller på [Coffee Care].

  Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: EP2330/10 , EP3347/90 , EP3343/50 , EP3341/50 , EP2336/40 , EP2334/10 , EP2331/10 , EP5444/50 , EP4341/50 , EP5447/90 , EP4349/70 , EP2224/10 , EP2236/40 , EP3241/50 , EP2220/10 , EP3243/50 , EP2231/40 , EP2230/10 , EP3246/70 , EP2224/40 , EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , EP5365/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP5360/10 , EP3510/00 , EP4051/10 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8925/01 , HD8827/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8645/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , CA6700/00 , RI9914/01 , CA6701/00 , HD8752/41 , HD8751/11 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , HD8856/01 , HD8943/11 , HD8943/21 , HD8946/01 , RI9755/11 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9743/11 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

  Ta kontakt med Philips

  Vi hjelper deg gjerne

  Ser du etter noe annet?

  Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

  Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.