1
Produkter

Series 5000 Helautomatisk espressomaskin

Fem drikker, Integrert melkekaraffel, Rustfritt stål, AquaClean EP5365/10

Feilsøking

Hvordan avkalker jeg min Philips Automatic Espresso-maskin?

Våre Philips-espressomaskiner leveres i ulike serier. Les teksten for å finne de riktige instruksjonene for maskinen din.

Hvilke instruksjoner gjelder for min Philips-espressomaskin?

Hvilke instruksjoner du skal følge, avhenger av hvilken Philips-serie du har.

Fra venstre til høyre i bildet ser du følgende modeller:
Philips 4000, Philips 3100, Philips 3000 (uten display), Philips 2100 Easy Cappuccino, Philips 2000 (med/uten funksjonshjul)

Det finnes instruksjonsfilmer på engelsk for Philips 3000 og Philips 2100 Easy Cappuccino.

Bilder av kaffemaskinmodeller

Philips 4000- og 3100-serien, maskiner med display; avkalkingsinstruksjoner

Disse Philips-espressomaskinene har display.

1) Gå inn i MENU, og velg Start Calc Clean (Start avkalking).

2) Trykk på CAPPUCCINO-knappen for å velge avkalking.

3) Maskinen minner deg om å sette inn melkekolben med vann og trekke ut dispenseren på melkekolben til høyre.

4) AVKALKING-symbolet vises i displayet.

5) Hell alt innholdet i flasken med Saeco-avkalkingsmiddel i vannbeholderen.

6) Fyll vannbeholderen med friskt vann fra springen opp til CALC CLEAN-linjen.

7) Sett vannbeholderen tilbake i maskinen.

8) Plasser en bolle under dispenseren på melkekolben og kaffetappetuten.

9) Trykk på CAPPUCCINO-knappen for å starte avkalkingssyklusen.

10) Maskinen vil begynne å dispensere avkalkingsmidlet i jevne intervaller. Linjen på displayet viser fremdriften. Dette tar rundt 20 minutter.

Merk: Avkalkingssyklusen kan stoppes midlertidig ved å trykke på ESPRESSO-knappen. Hvis du vil fortsette, trykker du på CAPPUCCINO-knappen igjen.

11) Når blandingen av avkalkingsmiddel og vann er brukt opp, vises TOM VANNBEHOLDER-symbolet i displayet.

12) Skyll vannbeholderen, fyll den med friskt vann til MAX-nivået, og sett den på plass. START SKYLLING-symbolet vises i displayet.

13) Fyll melkekolben med vann opp til MIN-nivået, og sett den tilbake i maskinen.

14) Trekk ut dispenseren på melkekolben til høyre.

15) Sett bollen tilbake på plass.

16) Trykk på CAPPUCCINO-knappen. Maskinen starter skyllesyklusen.

17) Når AVKALKING OK-symbolet vises på displayet, er skyllesyklusen fullført.

Merk: Hvis VANNBEHOLDER-symbolet vises på displayet i stedet for AVKALKING OK-symbolet, har du ikke fylt vannbeholderen opp til MAX-nivået. Fyll vannbeholderen opp til MAX-nivået, og utfør en ny skyllesyklus. Gjenta trinn 12-17 til AVKALKING OK-symbolet vises. Det kan hende du må gjøre dette flere ganger før KLAR-symbolet vises.

18) Trykk på CAPPUCCINO-knappen for å avslutte.

19) Maskinen varmer opp og utfører den automatiske skyllesyklusen.

20) Maskinen er klar til bruk.

Philips 3000-serien, maskiner uten display; avkalkingsinstruksjoner

1) Tøm dryppebrettet og grutsamleren.

2) Fjern den klassiske melkeskummeren / den automatiske melkeskummeren fra damp- /varmtvannstuten. Sett inn varmtvannstuten dersom maskintypen har dette.

3) Fjern det ekstra vannfilteret (INTENZA+) fra vannbeholderen (valgfritt).

4) Hell alt innholdet i flasken med Saeco-avkalkingsmiddel i vannbeholderen.

5) Fyll vannbeholderen med friskt vann fra springen opp til CALC CLEAN-linjen.

6) Sett vannbeholderen tilbake i maskinen.

7) Sett en bolle under damp-/varmtvannstuten og kaffetappetuten.

8) Trykk på CALC CLEAN-knappen, og hold den inne i minst 3 sekunder for å starte avkalkingssyklusen. ESPRESSO-knappen vil begynne å lyse konstant, og CALC CLEAN-knappen vil blinke gjennom hele syklusen.

9) Avkalkingssyklusen begynner å lyse konstant, og maskinen vil begynne å dispensere avkalkingsmidlet i jevne intervaller. Dette tar rundt 20 minutter.

Merk: Avkalkingssyklusen kan stoppes midlertidig ved å trykke på ESPRESSO-knappen. Trykk på ESPRESSO-knappen igjen for å fortsette.

10) Når blandingen av avkalkingsmiddel og vann er brukt opp, vil TOMT FOR VANN-lampen lyse kontinuerlig.

11) Skyll vannbeholderen, fyll den med friskt vann til MAX-nivået, og sett den på plass. SKYLLESYKLUS-lampen vil lyse konstant.

12) Sett bollen tilbake på plass.

13) Når ESPRESSO-knappen blinker, trykker du på den for å starte skyllesyklusen.

14) Når skyllesyklusen er avsluttet, slukkes CALC CLEAN-knappen.

Merk: Hvis TOM VANNBEHOLDER-symbolet vises på displayet, og CALC CLEAN-knappen ikke slukkes, gjentar du trinn 11–13 til CALC CLEAN-knappen slukkes.

15) Maskinen varmes opp og utfører en automatisk skyllesyklus. ESPRESSO- og COFFEE-knappene blinker samtidig.

16) Fjern dryppebrettet, skyll det, og sett det tilbake på plass.

17) Maskinen er klar til bruk.

Play Pause

Philips 2100 Easy Cappuccino-serien; avkalkingsinstruksjoner

1) Slå av maskinen.

Merk: Du må slå av maskinen for å starte avkalkingssyklusen.

2) Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass. Fjern den automatiske melkeskummeren (hvis den finnes).

3) Tøm vannbeholderen og fjern Intenza-vannfilteret (hvis det finnes).

4) Hell alt innholdet i flasken med Philips/Saeco-avkalkingsmiddel i vannbeholderen.

5) Tilsett vann i avkalkingsmidlet i vannbeholderen opp til MAX-nivåmerket.

6) Kontroller at funksjonshjulet er stilt til COFFEE BEAN-ikonet.

7) Sett en bolle under damp-/varmtvannstuten og kaffetappetuten.

8) Kontroller at maskinen er slått AV. Trykk på ESPRESSO-knappen og CAPPUCCINO-knappen samtidig i ca. 5 sekunder. Den oransje AVKALKING-lampen blinker langsomt under hele avkalkingssyklusen.

9) Vri funksjonshjulet til HOT WATER-ikonet, og brygg varmt vann. La varmt vann renne ut av varmtvanns-/damptuten i 10 sekunder.

10) Vri funksjonshjulet tilbake til SINGLE BEAN-ikonet. Vent ca. 1 minutt for å la avkalkingsmidlet virke.

11) Trykk på ESPRESSO-knappen for å trakte en kopp espresso. Vent ca. 1 minutt for å la avkalkingsmidlet virke.

Merk: Under avkalkingsprosessen vil ikke kaffekvernfunksjonen fungere. Hvis du trykker på ESPRESSO-knappen, vil det bare komme vann ut av maskinen.

12) Gjenta trinn 10–11 til TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig.

13) Ta ut vannbeholderen fra maskinen, og rengjør den.

14) Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX-nivået, og skyv den tilbake på plass i maskinen.

15) Tøm bollen, og sett den tilbake på dryppebrettet under varmtvanns-/damptuten.

16) Trykk på ESPRESSO-knappen, og trakt en kopp espresso. Gjenta dette to ganger.

17) Vri funksjonshjulet til HOT WATER-ikonet.

18) La varmt vann renne ut av damp-/varmtvannstuten til TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig.

19) Fjern dryppebrettet, skyll det, og sett det tilbake på plass.

20) Fest den automatiske melkeskummeren igjen.

21) Ta ut vannbeholderen og rengjør den.

22) Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX-nivået, og skyv den tilbake på plass i maskinen.

23) Trykk på ON/OFF-knappen for å slå av maskinen. Når du slår på maskinen igjen, er den klar til bruk.

Play Pause

Philips 2000-serien med funksjonshjul; avkalkingsinstruksjoner

1) Slå av maskinen.

2) Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass.

3) Tøm vannbeholderen og hell alt Philips/Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll den opp med rent vann til MAX-nivået, og sett den tilbake på plass.

4) Plasser en stor beholder under varmtvanns-/damptuten.

5) Vri funksjonshjulet til den midtre BØNNE-stillingen.

6) Trykk på ESPRESSO- og COFFEE-knappene samtidig i 5 sekunder. Maskinen tapper avkalkingsmidlet i dryppebrettet innvendig i flere ettminutts intervaller. Den tapper ikke gjennom varmtvanns-/damptuten. Dette tar omtrent 5 minutter. Den oransje avkalkingslampen begynner å blinke langsomt og vil fortsette å gjøre det under hele avkalkingssyklusen.

7) Når den grønne TO KOPPER-lampen lyser kontinuerlig, vrir du funksjonsbryteren til VARMTVANN-stillingen. Etter ca. ett minutt tapper maskinen i flere ettminutts intervaller gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom. Dette tar rundt 15 minutter.

8) Når den grønne TO KOPPER-lampen blinker langsomt, vrir du funksjonsbryteren til den midtre BØNNE-stillingen. TO KOPPER-lampen slukkes, og den røde TOMT FOR VANN-lampen begynner å lyse kontinuerlig.

9) Ta ut og tøm beholderen og dryppebrettet, og sett dem tilbake på plass.

10) Ta ut vannbeholderen, skyll den og fyll den opp til MAX-nivået med friskt vann. Sett den tilbake i maskinen.

11) Når den grønne TO KOPPER-lampen begynner å lyse kontinuerlig, vrir du funksjonsbryteren til VARMTVANN-stillingen. Maskinen utfører en kort fylling av kretsene. Den oransje avkalkingslampen blinker dobbelt under hele skyllesyklusen.

12) Når den grønne TO KOPPER-lampen begynner å blinke langsomt, vrir du funksjonsbryteren til den midtre BØNNE-stillingen. Maskinen fordeler vann innvendig i dryppebrettet. Den tapper ikke gjennom varmtvanns-/damptuten.

13) Når den grønne TO KOPPER-lampen begynner å lyse kontinuerlig, vrir du funksjonsbryteren til VARMTVANN-stillingen. Maskinen dispenserer nå fra damp-/vanntuten.

14) Når skyllesyklusen er fullført, slukkes den oransje AVKALKING-lampen, og UTROPSTEGN-lampen blinker. Vri funksjonshjulet til den midtre BØNNE-stillingen.

15) Den grønne STANDBY-lampen blinker. Maskinen varmer opp og utfører en automatisk skyllesyklus.

16) Maskinen er klar til bruk.

Philips 2000-serien uten funksjonshjul; avkalkingsinstruksjoner

1) Slå av maskinen.

2) Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass.

3) Tøm vannbeholderen og hell alt Philips/Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll den opp med rent vann til MAX-nivået, og sett den tilbake på plass.

4) Plasser en stor beholder under kaffetappetuten.

5) Trykk på ESPRESSO-knappen i fem sekunder. Den oransje AVKALKING-lampen begynner å blinke langsomt og fortsetter å gjøre det under hele avkalkingssyklusen.

6) Maskinen tapper avkalkingsmidlet gjennom kaffetappetuten i flere ettminutts intervaller til vannbeholderen er tom. Dette tar rundt 20 minutter.

7) Når den røde TOMT FOR VANN-lampen slås på, tar du ut og tømmer beholderen og dryppebrettet og setter dem tilbake på plass.

8) Ta ut vannbeholderen, skyll den og fyll den opp til MAX-nivået med friskt vann. Sett den tilbake i maskinen.

9) Maskinen begynner å dispensere vannet gjennom kaffetappetuten. Den oransje AVKALKING-lampen blinker dobbelt under hele skyllesyklusen.

10) Når skyllesyklusen er fullført, slukkes den oransje AVKALKING-lampen, og den grønne STANDBY-lampen blinker. Maskinen varmer opp og utfører en automatisk skyllesyklus.

11) Maskinen er klar til bruk.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: EP5365/10 , EP5360/10 , EP5361/10 , EP3550/00 , EP4051/10 , EP4050/10 , EP4010/00 , HD8827/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8821/01 , HD8847/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , CA6700/00 , CA6701/00 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.