1
Produkter

Saeco Incanto Helautomatisk espressomaskin

Seks drikker, Integrert melkekaraffel, Pianosvart, AquaClean HD8916/01

Feilsøking

Slik monterer du og bekrefter bruken av AquaClean-filteret på Saeco Incanto-maskinen.

Du kan enkelt installere Saeco AquaClean-filteret selv. Bare følg denne enkle fremgangsmåten.

Trinn 1 Klargjør filteret for bruk.

 1. Ta filterpatronen ut av emballasjen.
 2. Rist den i cirka 5 sekunder.
 3. *Senk filteret ned i en mugge med kaldt vann med undersiden opp, og vent til det ikke kommer opp flere luftbobler.
Klargjøring av AquaClean-filteret

Trinn 2: Monter filteret i vannbeholderen.

 1. Sett inn AquaClean-vannfilteret i den tomme vannbeholderen. Sett patronen vertikalt på patrontilkoblingen. (fig. 2)
  Merk: La det lille, hvite vannfilteret være installert.
 2. Skyv AquaClean-vannfilteret til det laveste mulige punktet. For å sikre best mulig ytelse må du sørge for at patronen er godt festet og at forseglingen er i riktig stilling.
insert filter

Trinn 3: Skyll den monterte filterpatronen.

 1. Fyll rent vann i vannbeholderen og skyv den inn i maskinen igjen.
 2. Velg tapping av varmt vann på maskinen, og tapp av en halv liter varmt vann fra damprøret / tappetuten for varmt vann.

Trinn 4: Bekreft at filteret er montert på maskinen.

 1. Trykk på knappen MENU (Meny).
 2. Trykk på AROMA STRENGTH-/√-knappen for å bekrefte og åpne menyen.
 3. Trykk på MENU-knappen/nedknappen 4 ganger til Water filter (Vannfilter) vises.
 4. Trykk på AROMA STRENGTH-/√-knappen for å velge.
 5. Valget er satt til PÅ, men det er ennå ikke bekreftet. Du må alltid bekrefte valget ved å trykke på AROMA STRENGTH-/√-knappen.
 6. Når du har bekreftet, viser displayet først et V-symbol og veksler deretter automatisk til oppstartsbildet. FILTER-symbolet er i tillegg synlig. Dette er en indikasjon på at filteret har blitt montert.
intallation

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD8916/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 . Mer Mindre

Feilsøking
Tapping(4)
Ytelse(4)
Funksjonalitet(1)
Lekker(2)
Feilvarsler(3)
Kvern(2)
Melk(1)
Støy(1)
Bryggegruppe(2)
Filter(3)

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.