1
Produkter

Saeco Intuita Helautomatisk espressomaskin

Brygger tre kaffetyper, Klassisk melkeskummer, Svart, Justerbar kvern med fem trinn HD8750/11

Feilsøking

En lampe blinker på kontrollpanelet på Saeco Intuita-espressomaskinen.

Saeco Intuita-espressomaskinens kontrollpanel kan vise flere indikatorlamper. Finn ut hva de betyr.

CALC CLEAN-knapp (rød)

 • Kontinuerlig på:
  Maskinen må avkalkes. Når du har startet avkalkingsprosedyren, må du fullføre den og la alle sykluser kjøres helt til endes.

 • Blinker sakte (én gang per sekund):
  Avkalkingsprosedyren er i gang. Så lenge CALC CLEAN-knappen blinker, er avkalkingsprosedyren i gang og ikke ferdig ennå. Fortsett avkalkingsprosedyren.

 • Blinker raskt (2 ganger per sekund):

  • Du har satt prosedyren CALC CLEAN (Avkalking) på pause ved å trykke på CALC CLEAN-knappen mens den blinket sakte. Trykk på CALC CLEAN-knappen igjen for å fortsette. Avkalkingsprosedyren fortsetter.
  • Du avbrøt avkalkingen før den ble fullført. Følg instruksjonene i «Jeg kan ikke avslutte avkalkingsprosedyren på min Saeco Intuita».
  • Hvis CALC CLEAN-knappen blinker raskt mens TOMT FOR VANN-lampen er tent, er ikke avkalkingsprosedyren ferdig ennå. Avslutt avkalkingsprosedyren.
AVKALKING blinker

VARSEL-lampe/utropstegn (rød)

 • Blinker sakte (én gang per sekund):
  • Servicedøren står åpen eller ikke ordentlig lukket. Pass på å lukke servicedøren.
  • Trakteenheten er ikke satt på plass eller er ikke satt riktig inn. Ta ut trakteenheten, rengjør og smør den. Sett den tilbake i maskinen.
VARSEL-lampen (rød)

GRUTSAMLER-lampen (rød)

 • Blinker sakte (én gang per sekund):
  Grutsamleren må settes inn. Sett inn grutsamleren.

 • Blinker raskt (2 ganger per sekund):
  Grutsamleren er full og må tømmes. Tøm alltid grutsamleren mens maskinen er slått PÅ. Hvis grutsamleren tømmes mens maskinen er slått AV, blir ikke kaffesyklustelleren tilbakestilt. I så fall kan indikatorlampen som varsler om du må tømme grutsamleren tennes selv når den ikke er full.

 • Fortsetter å blinke raskt etter at du har satt tilbake grutsamleren
  Grutsamleren ble satt tilbake for raskt. Ta ut grutsamleren mens maskinen er slått på. Tøm den, og vent til den røde lampen begynner å blinke sakte før du setter grutsamleren inn igjen.

GRUTSAMLER-lampen (rød)

TOMT FOR KAFFE-lampen (rød)

Kontinuerlig på:
Kaffebønneholderen er tom. Fyll kaffebønnebeholderen med kaffebønner og start traktesyklusen på nytt.

TOMT FOR KAFFE-lampen (rød)

TOMT FOR VANN-lampen (rød)

Kontinuerlig på:
Vannbeholderen er tom. Fyll vannbeholderen med friskt vann.

TOMT FOR VANN-lampen (rød)

TOMT FOR VANN-lampen + VARSEL-lampen + HOT WATER-dispenseringsknappen

Blinker sakte:
Vannkretsen må klargjøres. Dispenser litt varmtvann for å klargjøre maskinen.

TOMT FOR VANN-lampen + VARSEL-lampen + HOT WATER-dispenseringsknappen

ON/OFF-knappen

Blinker:
Maskinen er i standby-modus. Trykk på knappen for å slå maskinen på. I standby-modus er energiforbruket under 1 Wh

ON/OFF-knappen

Flere lamper blinker

TOMT FOR VANN-lampen + VARSEL-lampen + TOMT FOR KAFFE-lampen + GRUTSAMLER-lampen blinker alle samtidig:
En feil har oppstått i maskinen som gjør at varmtvann og damp ikke kan dispenseres, med det resultat at det er umulig å brygge espresso. Slå av maskinen, vent i 30 sekunder og slå den deretter på igjen. Prøv dette to eller tre ganger.

Flere lamper blinker

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD8750/11 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.