1
Produkter

2000 series Helautomatisk espressomaskin

Én drikk, Svart HD8650/91

Feilsøking

AVKALKING-lampen på Philips2000/2100/Xsmall slår seg ikke av automatisk

Koble fra Philips 2000/2100//Xsmall-espressomaskin, slå den PÅ igjen og gjør den klar til bruk.

Slik kan du gjøre den klar til bruk igjen – modell med funksjonshjul

 1. Koble maskinen til igjen.
 2. Tøm dryppebrettet.
 3. Tøm og skyll vannbeholderen, og fyll den med friskt vann opp til MAX-nivået.
 4. Slå maskinen PÅ. Maskinen starter den automatiske skyllesyklusen.
 5. Plasser en beholder under tappetuten for damp/varmtvann.
 6. Vri funksjonshjulet til VARMTVANN-stillingen, og dispenser ca. 300 ml vann.
 7. Vri funksjonshjulet tilbake til den midtre BØNNE-stillingen.
 8. Plasser beholderen under kaffetappetuten.
 9. Trykk på COFFEE-knappen for å brygge en lungo.
 10. Tøm beholderen. Maskinen er klar til å brygge en kopp kaffe.
 11. Når den oransje AVKALKING-lampen fortsatt er på etter at du har gjort den klar til bruk igjen, må du utføre avkalkingsprosessen igjen fra trinn én.
modelwithcontroldial.gif

Slik kan du starte på nytt etter å ha koblet fra – modell uten funksjonshjul

 1. Koble maskinen til igjen.
 2. Tøm dryppebrettet.
 3. Tøm og skyll vannbeholderen, og fyll den med friskt vann opp til MAX-nivået.
 4. Slå maskinen PÅ. Maskinen starter den automatiske skyllesyklusen.
 5. Plasser en beholder under tappetuten.
 6. Trykk på ESPRESSO-knappen for å brygge en kopp kaffe. Gjenta dette 2 ganger og kast denne kaffen.
 7. Tøm beholderen. Maskinen er klar til å brygge en kopp kaffe.
 8. Når den oransje AVKALKING-lampen fortsatt er på etter at du har gjort den klar til bruk igjen, må du utføre avkalkingsprosessen igjen fra trinn én.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD8650/91 , HD8652/51 , HD8650/01 , HD8651/01 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.