1
Produkter

2000 series Helautomatisk espressomaskin

Én drikk, Svart HD8650/91

Vanlige spørsmål

En lampe på Philips 2000/2100/Xsmall-espressomaskinen er tent eller blinker.

Signallampene på Philips 2000/2100/Xsmall-espressomaskinen lyser som et trafikklys. Les videre for å lære om betydningene av og løsningene på dem.

AVKALKING-lampen og AV/PÅ-lampen lyser kontinuerlig.

Avkalk maskinen

Hvis du ikke avkalker maskinen, vil den til slutt ikke fungere skikkelig.

error1.gif

2 CUPS-knappen og AV/PÅ-lampen blinker sakte.

Maskinen programmerer mengden kaffe som skal traktes.

Du trykket på og holdt inne ESPRESSO-knappen i noen sekunder. Dette startet programfunksjonen (MEMO-funksjonen). Trykk på ESPRESSO-knappen når du oppnår den ønskede kaffemengden.

error2.gif

TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig.

Vannivået er lavt.

Fyll vannbeholderen med friskt vann. Etter at du har satt inn den fulle vannbeholderen, vil indikatorlampen slukkes.

error3.gif

UTROPSTEGN-lampen blinker raskt.

Den interne vannkretsen er tom og maskinen må fylles opp.

Fyll vannbeholderen og trykk på ESPRESSO-knappen for å fylle opp kretsen.

error4.gif

UTROPSTEGN-lampen blinker sakte.

Det kan være tre forskjellige årsaker til dette:

1. Trakteenheten/grutsamleren er ikke satt inn.
Kontroller at alle komponentene er satt inn og lukket riktig. Sørg for at trakteenheten står i riktig posisjon før du setter den tilbake.

2. Servicedøren står åpen.
Kontroller at servicedøren er lukket riktig.

3. Funksjonshjulet er ikke i riktig stilling for å bruke maskinen.
Kontroller at funksjonshjulet står i riktig posisjon for ønsket handling.

error5.gif

UTROPSTEGN-lampen lyser kontinuerlig.

Grutsamleren er full.

Tøm grutsamleren når maskinen er slått PÅ.

Hvis grutsamleren tømmes mens maskinen er slått AV, blir ikke kaffesyklustelleren tilbakestilt. Vent ca. 5 til 8 sekunder før du setter grutsamleren inn igjen.

error6.gif

UTROPSTEGN-lampen blinker og TEMPERATUR-lampen lyser kontinuerlig.

Du må avkalke maskinen.

Avkalk maskinen i henhold til avkalkingsinstruksjonene.

error7.gif

UTROPSTEGN-lampen og ON/OFF-knappen blinker sakte.

Funksjonsfeil på trakteenheten.

  1. Du må rengjøre kaffebønnetrakten.
  2. Fjern trakteenheten, og rengjør den.

Hvis du kan ikke ta ut trakteenheten, lukker du servicedøren og slår maskinen PÅ og deretter AV. Prøv å ta ut trakteenheten igjen.

error8.gif

UTROPSTEGN-lampen og ON/OFF-knappen lyser kontinuerlig.

Kaffebønneholderen er helt tom.

Fyll kaffebønneholderen med bønner.

error9.gif

AVKALKING-lampen blinker og TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig.

Skyll vannbeholderen og fyll den med rent vann opp til MAX-nivået.

Fullfør avkalkingsprosedyren helt til slutten.

error10.gif

AVKALKING-lampen er blinker.

Avkalkingsprosessen er aktivert.

Fullfør avkalkingsprosedyren helt til slutten.

  • Enkeltblink – maskinen er i avkalkingssyklusen
  • Dobbeltblink – maskinen er i skyllesyklusen
error11.gif

ALLE lampene blinker samtidig.

Maskinen har en feil.

Slå av maskinen. Etter 30 sekunder slår du den på igjen. Prøv dette to eller tre ganger. Hvis maskinen IKKE starter, kan du ta kontakt med forbrukerstøtten for å få hjelp.

error12.gif

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD8650/91 , HD8652/51 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8645/01 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , RI9743/11 , RI9745/01 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.