Consumer
Produkter

3000 series Helautomatisk espressomaskin

Fem drikker, Easy Cappuccino-system, Svart HD8829/01

Feilsøking

Hva betyr signallampene på Saeco Minuto?

Signallampene på Saeco Minuto-espressomaskinen har forskjellige betydninger. Les videre for forklaringen.

UTROPSTEGN-lampen og TOMT FOR VANN-lampen blinker, og ESPRESSO-knappen lyser kontinuerlig.

Årsak: Det er luft i systemet.

Løsning: Tapp varmt vann.

Bare UTROPSTEGN-lampen lyser kontinuerlig.

Årsak: Dryppebrettet og/eller grutsamleren er ikke plassert riktig, eller servicedøren er ikke ordentlig lukket.

Løsning: Sett inn dryppebrettet og grutsamleren i maskinen, og lukk servicedøren.

Bare UTROPSTEGN-lampen blinker sakte.

Årsak: Trakteenheten er ikke plassert riktig, eller tappetuten for varmt vann er ikke satt inn.

Løsning: Sett trakteenheten inn igjen, og pass på at den klikker på plass. Sett inn tappetuten for varmt vann.

Bare TOM GRUTSAMLER-lampen lyser kontinuerlig.

Årsak: Grutsamleren ble tømt mens maskinen var avslått.

Løsning: Tøm grutsamleren når maskinen er slått PÅ. Ellers tilbakestilles ikke kaffesyklustelleren.

Hvis ALLE lampene blinker samtidig.

Slå maskinen AV. Etter 30 sekunder slår du den igjen. Prøv dette to eller tre ganger. Hvis maskinen ikke starter, kan du ta kontakt med forbrukerstøtten for å få hjelp.

Bare CALC CLEAN-knappen lyser kontinuerlig.

Årsak: Maskinen må avkalkes.

Løsning: Avkalk maskinen. Hvis du ikke avkalker maskinen, vil den til slutt ikke fungere skikkelig.

Bare CALC CLEAN-knappen blinker.

Årsak: Maskinen holder på med avkalkingsprosessen.

Løsning: CALC CLEAN-knappen blinker under hele avkalkingsprosedyren. Avslutt avkalkingsprosedyren. Den slås bare av når hele avkalkingsprosessen er fullført.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD8829/01 , HD8821/01 , HD8824/01 , HD8662/01 , HD8760/01 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.