1
Produkter

Saeco Intuita Helautomatisk espressomaskin

Brygger tre kaffetyper, Klassisk melkeskummer, Svart, Justerbar kvern med fem trinn HD8750/11

Feilsøking

Jeg kan ikke fullføre avkalkingsprosessen på min Saeco Intuita

Hvis du ikke klarer å fullføre avkalkingsprosedyren på Saeco Intuita-espressomaskinen, kan du følge disse trinnene.

Følg instruksjonene for å fullføre avkalkingen.

 1. Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX-nivået.

 2. Sett en bolle under damp-/varmtvannstuten og tappetuten.

 3. Koble maskinen til strømnettet og slå den på ved å sette strømbryteren på baksiden av maskinen i I-stillingen. ON/OFF-knappen begynner å blinke.

 4. Trykk på den blinkende ON/OFF-knappen. ON/OFF-knappen slukkes og CALC CLEAN-knappen begynner å blinke raskt.

 5. Trykk på den hurtigblinkende CALC CLEAN-knappen.

 6. Hvis CALC CLEAN-knappen begynner å blinke sakte, og maskinen begynner å dispensere løsningen med jevne mellomrom:
  Du har avbrutt avkalkingsprosedyren under avkalkingssyklusen. Fortsett med avkalkingsprosedyren fra trinn 5 i instruksjonene for avkalking.

 7. Hvis CALC CLEAN-knappen begynner å blinke sakte og HOT WATER-knappen begynner å blinke raskt:
  Du har avbrutt avkalkingsprosedyren under en av skyllesyklusene. Trykk på den hurtigblinkende HOT WATER-knappen.

 8. Hvis maskinen deretter tapper vann gjennom damptuten til vannbeholderen er tom:
  Maskinen ble avbrutt under den første skyllesyklusen. Fortsett avkalkingsprosedyren fra trinn 10 av avkalkingsinstruksjonene.

 9. Hvis maskinen først tapper litt vann gjennom tappetuten og deretter tapper resten gjennom damptuten til vannbeholderen er tom:
  Maskinen ble avbrutt under den andre skyllesyklusen. Fortsett avkalkingsprosedyren fra trinn 15 av avkalkingsinstruksjonene.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD8750/11 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.