1
Produkter

Series 5000 5000 LatteGo - espressomaskin (sort)

Seks kaffevarianter, Enkel rengjøring med LatteGo, Juster og lagre dine kaffefavoritter, Utsett avkalking med AquaClean-filteret EP5330/10

Troubleshooting

Philips/Saeco-espressomaskinen trekker ikke til seg vann fra vannbeholderen

Hvis Philips/Saeco-espressomaskinen ikke trekker til seg vann fra vannbeholderen, er det luft i maskinen som blokkerer vanntilførselen. Du finner en løsning på dette nedenfor, samt andre mulige årsaker og løsninger.

Vannbeholderen er ikke satt helt inn

Det er mulig at vannbeholderen ikke er plassert riktig i maskinen, slik at det ikke kommer vann ut.

 • Hvis espressomaskinen har vannbeholderen foran på maskinen, må du skyve vannbeholderen helt inn for å sørge at den sitter godt på plass.
 • Hvis espressomaskinen har vannbeholderen på toppen av maskinen, må du sørge for at området under vannbeholderen er fritt for smuss, partikler og kaffebønner.

Fjerne luft

Følg trinnene nedenfor for å fjerne luft i espressomaskinen:

 1. Slå maskinen AV
 2. Tøm vannbeholderen, og fjern AquaClean-vannfilteret (eller annet vannfilter)
 3. Fyll vannbeholderen med vann, og sett den tilbake på plass
 4. Slå maskinen PÅ igjen. Når maskinen er varmet opp, velger du varmt vann og tapper 2–3 kopper

Hvis du bruker et AquaClean-vannfilter, følger du disse ekstra trinnene for å være sikker på at filteret er klargjort og riktig montert for bruk:

 1. Rist AquaClean-vannfilteret i fem sekunder
 2. Hold filteret opp-ned i en beholder/bolle med vann til det ikke kommer flere luftbobler ut
 3. Sett filteret tilbake i vannbeholderen, og fyll vannbeholderen med vann
 4. Start maskinen, og slå den av og på
 5. Velg varmt vann, og tapp 2–3 kopper

Merk: Hvis du har brukt AquaClean-vannfilteret i mer enn 3 måneder, kan det være tett og må byttes ut.

Play Pause

Varmtvannstuten er tett (maskiner med en Panarello-melkeskummer / klassisk melkeskummer)

Hvis varmtvannstuten er tett, fjerner du den ytre delen av Panarello-melkeskummeren / den klassiske melkeskummeren og sjekker om tuten er tilstoppet med kalkavleiringer (hvite partikler i eller rundt tuten).

Hvis det har dannet seg kalkavleiringer, fjerner du det med et avkalkingsmiddel.

Hvis disse løsningene ikke løser problemet, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.

The information on this page applies to the following models: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8827/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , RI9914/01 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , HD8856/01 , HD8943/11 , HD8943/21 , HD8946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . more less

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.