1
Produkter

Saeco PicoBaristo Helautomatisk espressomaskin

10 drikker, Integrert melkekaraffel, Svart, AquaClean SM5470/10

Feilsøking

Det kommer ikke kaffe eller vann ut av Philips-/Saeco-espressomaskinen

Hvis det ikke kommer noe kaffe eller varmt vann ut av Philips/Saeco-espressomaskinen, kan du løse dette. Følg denne feilsøkingen for å løse dette selv.

Play Pause

Saeco-tilpassingssystemet er ennå ikke ferdig

Når du bruker Saeco-espressomaskinen for første gang, må du sørge for at du har kjørt Saeco-tilpassingssystemet. Dette systemet tilpasser automatisk det ønskede kaffevolumet. Lag to eller tre kopper til for å fullføre syklusen.

AquaClean er ikke klargjort før satt på plass

Det kan hende at AquaClean-filteret ikke er ordentlig klargjort. Følg disse trinnene for å se om filteret er satt inn riktig

 1. Ta ut og tøm vannbeholderen.
 2. Fjern filteret fra vannbeholderen.
 3. Vend filteret opp ned, og senk det ned i kaldt vann til det er helt fylt med vann (se videoen nedenfor).
 4. Sett filteret tilbake, og fyll vannbeholderen.
 5. Tapp 2–3 kopper med varmt vann, og lag deretter en espresso.

Løste ikke dette problemet? Ta ut filteret av vannbeholderen, og prøv trinn 4 på nytt. Hvis du kan fullføre trinn 4 uten problemer, kan det være at filteret er tett og må skiftes ut. Ta kontakt for mer hjelp.

Rinse Brew group.gif
Play Pause

Det ligger kaffebønner under vannbeholderen.

Sjekk om det ligger kaffebønner under vannbeholderen. Hvis ja må du fjerne disse kaffebønnene:

 1. Ta ut vannbeholderen.
 2. Fjern eventuelle bønner på bunnen av rommet for vannbeholderen (se bildet nedenfor).
 3. Sett vannbeholderen tilbake på plass.
 4. Start maskinen på nytt ved å slå den av og så igjen.
bønner i vannbeholderen

Maleinnstillingen er satt til finmalt.

Juster maleinnstillingen til en grovere innstilling. Du kan justere maleinnstillingene ved å vri på bryteren på innsiden av bønnebeholderen. MERK: Du må kun justere maleinnstillingene når maskinen maler kaffebønner.

 1. Sett en kopp under kaffetuten.
 2. Trykk på espresso-knappen.
 3. Når kvernen begynner å kverne, trykker du ned kvernens justeringsbryter og vrir mot venstre eller høyre for å justere innstillingene.

Eldre modeller uten en justeringsbryter

 1. Plasser justeringsnøkkelen som fulgte med espressomaskinen, på kvernens justeringsbryter (se videoen nedenfor).
 2. Trykk ned bryteren og vri den ett hakk mot venstre eller høyre for å justere innstillingene.
Play Pause

Bryggegruppen er skitten eller ikke godt nok smurt

Pass på å rengjøre og smøre bryggegruppen til Philips/Saeco-espressomaskinen regelmessig.

 1. Slå av maskinen, og vent i 15–20 sekunder.
 2. Fjern bryggegruppen og skyll den under springen. Spesielt filteret (se videoen nedenfor)
 3. Sørg for at bryggegruppen er smurt.
 4. Sett trakteenheten, grutsamleren og dryppebrettet tilbake på plass, og lukk servicedøren.
 5. Slå maskinen, og prøv på nytt.

Hvis du vil rengjøre bryggegruppen grundig, råder vi deg til å bruke tabletten for fjerning av kaffeolje, CA6704.

Play Pause

Luftbobler blokkerer vanntilførselen

Hvis vannbeholderen ikke er satt riktig på plass, kan det hende at luftbobler blokkerer vanntilførselen. Kontroller at vannbeholderen er satt riktig på plass

 1. Ta ut og tøm vannbeholderen.
 2. Fjern eventuelle bønner eller kaffegrut på bunnen av rommet for vannbeholderen.
 3. Fyll vannbeholderen, og sett den tilbake på plass. Kontroller at vannbeholderen er helt på plass.
 4. Start espressomaskinen på nytt ved å slå den av og så igjen.
 5. Tapp 2–3 kopper med varmt vann for å fjerne eventuelle luftbobler.

Det er kalkavleiringer

Når avkalket du maskinen sist?
Kalkavleiringer kan føre til at espressomaskinen ikke fungerer. Prøv å avkalke espressomaskinen med Saeco-avkalkingsmiddelet.

SBS-hjulbryteren (Saeco Brewing System) er i feil stilling

MERK: Dette trinnet er bare nødvendig hvis maskinen har denne funksjonen.

 1. Juster intensitetsinnstillingene ved å vri hjulbryteren i en mer nøytral stilling.
 2. Prøv å lage en kopp kaffe.

Var det ingen av disse trinnene som løste problemet? Det kan hende at det er espressomaskinen det er noe galt med. Ta kontakt for mer hjelp.

SBS knob.gif

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SM5470/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM3061/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8827/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , RI9914/01 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , HD8856/01 , HD8943/11 , HD8943/21 , HD8946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.