Consumer
Produkter

Saeco PicoBaristo Helautomatisk espressomaskin

Elleve drikker, Førsteklasses integrert melkekaraffel, Sølv, AquaClean SM3061/10

Feilsøking

Philips/Saeco-espressomaskinen vil ikke tappe kaffe

Hvis Philips/Saeco-espressomaskinen ikke tapper noe kaffe eller vann, kan det finnes en enkel løsning.

Ved første gangs bruk

Ved første gangs bruk er det vanlig at nesten ikke noe kaffe eller vann blir tappet, ettersom Saeco-tilpassingssystemet fortsatt justeres.

Brygg 5–7 kopper kaffe til.

Trakteenheten er blokkert av skitt eller ikke godt nok smurt.

Rengjør og smør trakteenheten.

 1. Slå maskinen AV, og vent til du ikke hører noen flere lyder (dette kan ta opptil 15–20 sekunder).
 2. Fjern trakteenheten og skyll den med rent vann, spesielt filteret i trakteenheten.
 3. Sørg for at trakteenheten er godt smurt. Se filmen hvis du vil ha instruksjoner.
 4. Sett trakteenheten, grutsamleren og dryppebrettet tilbake på plass, og lukk servicedøren.
 5. Slå maskinen igjen.

Hvis du vil rengjøre trakteenheten grundig, bruker du tabletten for fjerning av kaffeolje, CA6704.

Rinse Brew group.gif
Play Pause

Det ligger kaffebønner under vannbeholderen.

Fjern eventuelle bønner i rommet for vannbeholderen.

 1. Ta ut vannbeholderen.
 2. Fjern eventuelle bønner på bunnen av rommet for vannbeholderen.
 3. Fyll vann i vannbeholderen og sett den tilbake på plass.
 4. Start maskinen på nytt ved å slå den AV og så igjen.
beansinwatertank.jpg

Maleinnstillingen er satt til finmalt.

Juster maleinnstillingen til en grovere innstilling.

Du kan justere maleinnstillingene ved hjelp av knappen på innsiden av bønnebeholderen.

 • Du må kun justere maleinnstillingene når maskinen maler kaffebønner.
 • Sett en kopp under kaffetuten.
 • Trykk på ESPRESSO-knappen for å trakte en kaffe.
 • Når kvernen begynner å male, plasserer du justeringsnøkkelen på kvernens justeringsknapp.
 • Trykk den ned og vri den ett hakk til venstre eller høyre for å justere innstillingen.
Play Pause

Når du bruker et AquaClean/Brita-filter.

AquaClean- eller Brita-filteret er ikke klargjort skikkelig, eller filteret er tilstoppet.

 1. Fjern filteret fra vannbeholderen.
 2. Vend filteret opp ned, og senk det ned i kaldt vann. Vent til det ikke vises noen luftbobler lenger.
 3. Sett filteret tilbake på plass, og tapp først 2–3 kopper med varmt vann. Tapp deretter en espresso.
 4. Hvis den fortsatt ikke virker, fjerner du filteret fra vannbeholderen.
 5. Tapp 2–3 kopper med varmt vann, og lag deretter en espresso. Hvis dette fungerer, er filteret tett og må skiftes ut.
Play Pause

Det er luft i systemet.

Tapp 2–3 kopper med varmt vann.

Maskinen må avkalkes.

Avkalk maskinen med Philips/Saeco-avkalkingsmiddel.

 • De indre kretsene kan være tilstoppet av kalk.

SBS-bryteren er lukket (kun Exprelia- eller Xelsis-maskiner).

 1. Drei SBS-bryteren til midtstillingen.
 2. Lag en espresso.
SBS knob.gif

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SM3061/10 , HD8916/01 , EP3550/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8827/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , RI9914/01 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , HD8856/01 , HD8943/11 , HD8943/21 , HD8946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.