1
Produkter

Series 5000 5000 LatteGo - espressomaskin (sort)

Seks kaffevarianter, Enkel rengjøring med LatteGo, Juster og lagre dine kaffefavoritter, Utsett avkalking med AquaClean-filteret EP5330/10

Feilsøking

Kaffen som traktes med Philips/Saeco-espressomaskinen, er tynn.

Det kan finnes flere årsaker til at Philips/Saeco-espressomaskinen brygger tynn kaffe. Finn ut hvordan du enkelt løser dette og kan få glede av espressomaskinen.

Ved første gangs bruk er dette normalt.

Det er vanlig at kaffen i de første traktede koppene kan være tynn ettersom Saeco-tilpassingssystemet fortsatt justeres. Brygg 5–7 kopper kaffe til.

Trakteenheten er blokkert av skitt eller ikke godt nok smurt.

Rengjør og smør trakteenheten.

 1. Slå maskinen AV, og vent til du ikke hører noen flere lyder (dette kan ta opptil 15–20 sekunder).
 2. Fjern trakteenheten og skyll den med friskt vann, spesielt filteret på trakteenheten.
 3. Sørg for at trakteenheten er godt smurt. Se filmen hvis du vil ha instruksjoner.
 4. Sett trakteenheten, grutsamleren og dryppebrettet tilbake på plass, og lukk servicedøren.
 5. Slå maskinen PÅ igjen.

Bruk tabletten for fjerning av kaffeolje, CA6704, for å rengjøre trakteenheten grundig.

Rinse Brew group.gif
Play Pause

Kaffetrakten er blokkert av malt kaffe

Fjern blokkeringen i kaffetrakten med et skjehåndtak.

 1. Slå maskinen AV, og vent til du ikke hører noen flere lyder (dette kan ta opptil 15–20 sekunder).
 2. Ta ut trakteenheten.
 3. Åpne lokket til trakten for forhåndsmalt kaffe, og plasser skjehåndtaket i trakten.
  Merk: Hvis det ikke er noen trakt for forhåndsmalt kaffe, setter du skjehåndtaket inn i kaffetrakten nedenfra.
 4. Beveg håndtaket opp og ned til kaffen som har satt seg fast, faller ned. Merk: Det kan hende at du må bruke litt kraft.
 5. Fjern all den malte kaffen som har falt ned, og sett trakteenheten på plass igjen.
 6. Lag en espresso.
 7. Etter traktingen må du kontrollere om trakten er fortsatt fri for malt kaffe. Hvis ikke må du gjenta prosedyren med å fjerne blokkeringen.

Dette må du gjøre for å forhindre at kaffetrakten blir blokkert.

 • Du må ikke helle/søle vann direkte inn i kaffebønnebeholderen.
 • Rengjør kaffetrakten hver uke.
Unblocking coffee funnel 1
Play Pause

Maleinnstillingen er satt til grovmalt.

Juster maleinnstillingen til en finere innstilling.
Du kan justere maleinnstillingene ved hjelp av knappen på innsiden av bønnebeholderen.

 • Du må kun justere maleinnstillingene når maskinen maler kaffebønner.
 • Sett en kopp under kaffetuten.
 • Trykk på ESPRESSO-knappen for å trakte en kaffe.
 • Når kvernen begynner å male, plasserer du justeringsnøkkelen på kvernens justeringsknapp.
 • Trykk den ned og vri den ett hakk til venstre eller høyre for å justere innstillingen.
Play Pause

Juster aromainnstillingen (kun bestemte maskiner).

Juster aromastyrken. De fleste av våre maskiner har en AROMA STRENGTH-knapp.

 1. Trykk på AROMA STRENGTH-knappen for å endre kaffestyrken.
 2. Hver gang du trykker på AROMA STRENGTH-knappen, endres aromastyrken med ett nivå.
 3. De fleste kaffemaskiner har 5 styrkealternativer.
  1 bønne = ekstra mild aroma
  2 bønner = mild aroma
  3 bønner = middels aroma
  4 bønner = sterk aroma
  5 bønner = ekstra sterk aroma

Kaffemengden ble justert med MEMO-funksjonen.

Endre kaffemengden på COFFEE-knappen etter ønske.

 1. Når du har funnet den kaffen du ønsker, trykker du på og holder nede den aktuelle knappen til displayet viser MEMO-ikonet.
 2. Maskinen går deretter inn i programmeringsfasen og begynner å brygge den valgte kaffen.
 3. Du kan stoppe prosessen ved å trykke på OK-knappen eller på knappen du programmerer. Dette avhenger av espressomaskinmodellen.
Play Pause

SBS-bryteren er lukket (kun Exprelia- eller Xelsis-maskiner).

 1. Drei SBS-bryteren til midtstillingen.
 2. Lag en espresso.

Kaffebønner har satt seg fast mellom/under den avtakbare bønnebeholderen (kun GranBaristo- eller Moltio-maskiner).

Fjerne, ta fra hverandre og rengjøre den avtakbare bønnebeholderen

 1. Fjern bønnebeholderen fra maskinen.
 2. Ta av bønnebeholderen, og rengjør begge delene.
 3. Fjern alle kafferester under kaffebønnebeholderen med en klut.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , SM5470/10 , SM5572/10 , EP5365/10 , EP5361/10 , SM3061/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8827/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , RI9914/01 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , HD8856/01 , HD8943/11 , HD8943/21 , HD8946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.